Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Gensidigt. Stiftet 1899 af Arbejdsgiverforeningen af 1896 og Fællesrepræsentationen for dansk industri og haandværk- og senere udvidet under tilslutning af Landbrugets Organisationer og af Dansk Skovforening og Den danske...