Som tiden dog går! Som fortsættelse på historien om Brødrene Dahl A/S, og de perforatorer med perfinbilledet B.D. i nålesættet firmaet brugte i deres regi præsenteres her det næste perfinbillede BD i rækken: Perfinnummer B 19.1 og her er der dukket nye rettelse op til...