Efterlysning

 

Bragt med tilladelse af 20. januar 2017 pr. mail til undertegnede fra Hans Andersen Dansk Fragt- og Banemærkeklub. Tak til ham.

 

Hvad er det? eller medlemmerne spørger og får (måske) svar

 

Sådan står der at læse i Dansk Fragt- og Banemærkeklubs Medlemsblad nr. 88, januar 2017, og på side 6, har klubbens jernbanekatalogudvalg stillet følgende spørgsmål til spørgsmål 88,1, som lyder:

 

Har klubbens jernbanekatalogudvalg på side 6, stillet følgende spørgsmål til spørgsmål 88,1, som lyder: Her er et mærke fra Lyngby-Nærum jernbane (Katalog Nr. 16) med perfin ”ERCO”. Kender nogen til, hvad det er for et firma?

 

Det viste Lyngby-Nærum Banemærke: 40 øre blåt D, takket 12, årgang 1940, er at finde i ”Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker” udgivet af ”DANSK FRAGT- og BANEMÆRKEKLUB” under afsnittet ”LYNGBY_NÆRUM JERNBANE” side 243.

 

Lyngby-Nærum Banemærke 40 øre blåt D, takket 12, årgang 1940,

Bagsiden med perfin ERCO

 

 

 

 

 

 

 

 

I forlængelse af det stillede spørgsmål til spørgsmål 88.1, fra jernbanekatalogudvalget i ”Dansk Fragt- og Banemærkeklub” spørger redaktionen her på hjemmesiden ligeledes:

 

Er der nogen perfinsamlere, eller samlere af jernbanemærker, eller andre samlere derude omkring i det ganske land, der læser efterlysningen, der har svaret, eller et bud på det stillede spørgsmål, hvem? eventuelt et firma? der brugt denne perfin perforeret i deres banemærker, da kontakt venligst redaktionen v/Hans Andersen for Dansk Fragt- og Banemærkeklubs Medlemsblad på mail-adressen kasserer@fragtmaerker.dk.

 

Man kan naturligvis også kontakte denne redaktions hjemmeside på: www.perfiner.dk eller www.perfins.dk, så bringer denne budskabet videre til redaktionen v/Hans Andersen.

På forhånd tak

Med venlig hilsen
Jan Krolak