Som overskriften fortæller: Blot én lille historie som indtil nu har ligget på bedding, og bare ventet på at blive omtalt om her på hjemmesiden, – én lille historie om fire små banker i det Jyske der alle har brugt perforerede frimærker på deres forsendelser og som endte i fusion med hinanden som Horsens Bank, Kolding Folkebank, Kolding Laane- og Discontokasse og Vejle Bank blev det i året 1971 for – at opnå de fordele ved en sådan fusion, – at samle Deres fælles aktiver (ressourcer) under en hat i én enkelt bank som fik det nye navn ”Aktivbanken” med lavere driftsomkostninger (i stedet for mange små banker med hver deres driftsomkostning) – for ikke, at tale om det plus en sådan fusion måtte medføre, – en opnåelse af større markedsandele.

Her skal det lige indflettes, at ”Aktivbanken” var en særdeles aktivbank som senere igen både fusionerede med og opkøbte andre banker der også havde brugt det, at perforere deres frimærker, for selv senere, at blive overtaget af TopDanmark der også har brugt det, at perforerer deres frimærker, for til sidst, at blive solgt til Sydbank der har overtaget andre banker der også havde brugt det, at perforere deres frimærker.

Joh, det hele hænger sammen i den sidste ende, men det er en helt anden og ligeså interessant historie ligesom som denne om de fire små i det Jyske der valgte at fusioner med hinanden. Den vender jeg tilbage til.

 Og så tilbage til den lille historie om de fire banker i det Jyske og deres fusion med hinanden og vi lægger ud med historien om Horsens Bank, efterfulgt af Vejle Bank, Kolding Folkebank og sidst Kolding Laane- og Discontokasse visende kuverter påsat perforerede frimærke (frimærker) minus Horsens Bank fra dengang før fusionen.

 

************************************************** 

 

Horsens bank A/S

Horsens Bank, blev stiftet i 1896 af en kreds af købmænd, håndværkere og landmænd som et lokalt selskab, der arbejdede selvstændigt. Bankens første direktør var C. Werner og bestyrelsesformanden var J. V. E. Seligmann.

I 1898 blev bankens daværende bogholder, N. C. Nielsen, udnævnt til meddirektør, og da Werner trådte tilbage i 1905, fortsatte Nielsen som enedirektør.

Filialer i: Dagnæs og Sønderbro

Kilder: Med tilladelse fra Horsens Leksikon: Horsens Folkeblad, Industrimuseet i Horsens, Byarkivet og Horsens Museum.

 

**************************************************

 

Da oplysningerne fra ovennævnte kilder desværre ikke fortæller på hvilken dato Horsens Bank blev stiftet, og ej heller fortæller noget om hvor mange filialer banken havde udover Dagnæs og Sønderbro filialerne har jeg måtte ty til andre kilder, og har fundet disse i KRAKS udgave af Danmarks Ældste Forretninger årgang 1950, hvori det oplyses, at Horsens Bank er stiftet den 4. februar 1896 samt at bestyrelsen på daværende tidspunkt i 1950 bestod af: Købmand Johs. Kirkemann, formand, Cigarfabrikant Ejner Pedersen, næstformand, proprietær A.I. Overgaard, Hovedgaard, og Direktør A. Blume Jacobsen.

I Direktionen: Max Christiansen og P. B. Donner.

Ligeledes omtales det heri, at banken på det tidspunkt i 1950 havde filialer i: Tørring, Uldum, Rask Mølle, Nørre Snede, Klovborg, Hedensted, Løsning og Hovedgaard.

Bankens hoveadresse: Søndergade 17 – 19, Horsens.

Kilde: Danmarks Ældste Forretninger årgang 1950.

Kuvertens frankering: Afa-nr. 125, 20 øre brun, 16. september 1921, Christian X, Helsags Afklip på kuverten.
Bemærk venligst, at frimærket påsat kuverten ikke er perforeret med initialerne H.B. Perfinbilledet H 19. Horsens Bank Horsens, og det har sin årsag: Jeg har simpelthen ikke kunne finde den originale kuvert med perfinen i frimærket. Kuverten her er blot med for at illustrere at sådan så kuverterne ud fra Horsens Bank. Sorry! Den bliver skiftet ud med den originale kuvert når denne er fundet.

 

Oversigt over Afa-numre fundet perforeret med perfinbilledet H.B. H 19

 

**************************************************

 

Vejle Bank

Vejle Bank blev stiftet 1. oktober 1854 under navnet Vejle Laane- og Discontokasse. Blandt med-stifterne var Andreas Deichmann Linnemann og Frederik Søltoft.

Få år senere i 1861 ændredes navnet til Vejle Bank. 1906 fik banken sin blivende adresse på hjørnet af Kirkegade og Kirketorvet. Vejle.

Efter fusion med Horsens Bank, Kolding Folkebank og Kolding Laane- og Discontokasse i 1971 ændredes navnet til Aktivbanken A/S. Flere fusioner og ejerskifter fulgte fra 1988-1991, 1994 blev banken overtaget af Sydbank.

Litteratur og Kilder.: www.vejlewiki.dk og Danmarks Ældste Forretninger årgang 1950.

Kuvertens frankering: Afa-nr. 125, 20 øre brun, 16. september 1921, Christian X, type i ændrede farver perforeret med initialerne V.B. Perfinbilledet V 6, Vejle Bank, Vejle.
Kuverten er afsendt fra Vejle den 27. oktober 1925 til Flensbúrger Volksbank, Flensburg med ankomst dertil dagen efter den 28. oktober 1925 som det fremgår af ankomststemplet på bagsiden af kuverten. (Se under ankomststempel)
Afstempling: (annullering) af frankeringen er foretaget med Brotype-stempel. Bro IIb-1. / Driftsperiode: 15.2. 1922 – 09.11. 1929.
Ankomststempel: Brotype…?
Kilder:
Danmarks Poststempler: v/ Vagn Jensen.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Øvrige udland / Takst: For breve i perioden 1.1. 1921 – 1.. 1926, i 1. vægtklasse 0-20 gr. 40 øre.

 

Oversigt over Afa-numre fundet perforeret med perfinbilledet V.B. V 6

 

Bagsiden af kuverten med ankomststemplet

 

 

**************************************************

 

Kolding Folkebank A/S

Blev stiftet 1873. Formål: Gennem Bankvirksomhed at lette pengeomsætningen till Landbrugets, Handelens, Haandværkets og Industriens Fremme. Kontorsteder: Egtved og Bække.
Adresse: Jernbanegade 5. Kolding.
Kilde: Greens Fonds og Aktier.

OBS: Et lille input fra en Hanne Madsen som fortæller: Og hvordan får jeg tømt sparegrisen Kolding Folkebank. man havde ikke selv nøgle, den skulle åbnes i banken. hvor henvender man sig nu. der er nok ikke puttet mønter de sidste 45 år.

Tak til dig Hanne.

Kuvertens frankering: Afa-nr. 128, 40 øre blå, 11. august 1922, Christian X, type i ændrede farver perforeret med initialerne K.F. Perfinbilledet K 18.1, Kolding Folkebank, Kolding. desværre er julemærket: Julen 1922, ikke perforeret.
Kuverten er afsendt fra Kolding den 15. december 1922 til Westholsteinische Bank, Flensburg. Hvornår kuverten er nået frem vides ikke da der ikke forefindes noget ankomststempel.
Afstempling: Hvilken type stempel afstemplingen er foretaget vides ikke med sikkerhed, men formentlig med en Krag helstemplingsmaskine / En Båndmaskine af typen G, 5 vandrette lige streger 17 mm høje.
Kilde: Hæftet Neutrale Maskinstempler af Peter Engelbrecht / Driftsperiode:?
Kilder:
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Øvrige udland / Takst: For breve i perioden 1.1. 1921 – 1.4. 1926 i 1. vægtklasse 0-20 gr. 40 øre.
Danske breve 1851 – 1979. / Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Oversigt over Afa-numre fundet perforeret med perfinbilledet K.F. K 18.1

 

 

**************************************************

 

 

Bank-Aktieselskabet Kolding Laane- og Discontokasse

Kolding Laane- og Diskontokasse blev stiftet 23. August 1856. Formålet var at dække erhvervslivets og landbrugets behov for kreditter. Samme år oprettedes Sparekassen for Kolding og Omegn, der mere satsede på indlån fra private.

Laane- og Diskontokassen startede i små lejede lokaler i Rendebanen, hvor det holdtes åbent to eftermiddage om ugen. Kassens første direktør var kammerassessor O.F. Kralund.

I 1870 flyttede man til større lokaler i Industriforeningens bygning i Høffdingsgade, senere Jernbanegade, for i 1885 at opføre eget hovedsæde overfor på adressen Jernbanegade 22. Bygningen var tegnet af kgl. bygningsinspektør L.A. Winstrup.

Kolding Laane- og Diskontokasse gik i 1971 sammen med Kolding Folkebank, Vejle Bank, Horsens Bank under navnet Aktivbanken. Fusionen var dog først fuldt ud implementeret i 1978. I 1990 købte forsikringsselskabet Topdanmark Aktivbanken, da det ønskede at blive et finansielt supermarked med bank, bolig, forsikring og rejser under samme hat.

Det gik dog ikke som planlagt, og i foråret 1994 besluttede Topdanmark at sælge Aktivbanken til Sydbank.

Adresse: Jernbanegade 22. Kolding.

Kildehenvisning: www.koldingwiki.dk

Litteratur og kilder:
Kristian Møller: En dag i banken, besøg hos en hundredårig, 1956.
Kitten Stens Christensen: Fest for en 150 årig. Fra Diskontokasse til Sydbank, Koldingbogen 2007.
Jørgen Hansen: Bankfusioner i Vejle Amt 1-2, Vejle Amts Årbøger 2003 og 2004.
Som yderlig oplysning så havde banken også Filialer i Vamdrup og Lunderskov. Kilde: Greens Fonds og Aktier.

Kuvertens frankering: Afa-nr. 125, 20 øre brun 16. september 1921, Christian X, type i ændrede farver perforeret med initialerne K.L.D. Perfinbilledet K 32, Bank-Aktieselskabet Kolding- & Discontokasse, Kolding.
Kuverten er afsendt fra Kolding den 26. august 1925 til Herr. Cand. Mag. Magnus Degerbøl, Villa ”Litah”, Fuglevadsvej 4. Lyngby. Med ankomst dertil dagen efter den 27. august 1928 som det fremgår af ankomststemplet på bagsiden af kuverten. (Se under ankomststempel)
Afstempling: Hvilken type stempel afstemplingen er foretaget vides ikke med sikkerhed, men formentlig med en Krag helstemplingsmaskine / En Båndmaskine af typen G, 5 vandrette lige streger 17 mm høje.
Kilde: Hæftet Neutrale Maskinstempler af Peter Engelbrecht.
Ankomststempel: Bro IIb / Driftsperiode: 28.11.1924 – 18.10.1929
Kilder:
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Landsporto: Takst: For breve i perioden 1.3. 1921 – 1.4. 1926 i 1. vægtklasse 0-50 gr. 20 øre.
Danske breve 1851 – 1979. / Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Oversigt over Afa-numre der til dags dato fundet perforeret med perfinbilledet K.L.D. K 32

 

Bagsiden af kuverten med ankomststemplet

 

Som afslutning til alle der har bidraget med henvisninger og tilladelser til at bruge oplysninger til denne artikels tilblivelse, min bedste tak!

Jan Krolak

København, marts måned 2018