Det første danske sparemærke 10 øre i grøn farve fra 1881. Bemærk at der står: DANSK SPARE MÆRKE i mærket og ikke DANSK SKOLE SPARE MÆRKE .

Det første danske sparemærke 10 øre i grøn farve fra 1881 for småkårsfolk. Bemærk at der står: DANSK SPARE MÆRKE i mærket og ikke DANSK SKOLE SPARE MÆRKE .

DANSK SPAREMÆRKE KASSE A/S

Historien om Dansk Sparemærke Kasse og sparemærkets tilblivelse.

Om denne og dette skriver Direktør Carl Jensen på anmodning af repræsentantskabet i Dansk Sparemærke Kasses jubilæums skrift 1881-1906 i anledning af kassens 25 års jubilæum den 1. december 1906.
Dansk Sparemærke Kasse blev oprindeligt stiftet den 1. december 1881 på initiativ af Kaptain F.W. Petersen ejer af Hillerød Savværk med det formål, at fremme sparsommeligheden, særligt blandt småkårsfolk ved hjælp af salg af 10 øres sparemærker trykt i grøn farve (Ses her oppe til venstre) til indklæbning i sparemærkebøger der dels lød på 10 kr. og dels siden januar 1884 på 5 kr., og indeholdt i bogen oplysning om hvor den kunde indsættes til forrentning samt at den kunde indfries kontant paa Sparemærkekassens Kontor.
Sparemærkerne og Sparemærkebøgerne kunne købes hos en stor del af de københavnske kolonialhandlere der havde erklæret sig villige til at have et udsalg af sparemærker og bøger.
De Kjøbenhavnske Sparekasser: Sparekassen for Kjøbenhavn og omegn, Dansk Arbejderbank, Bikuben, Den Danske Landmandsbank, Kreditforeningen for håndværkere og industridrivende (Haandværkerbanken) samt Industribanken erklærede sig straks villige til at modtage de fyldte sparemærkebøger som indskud.
Året efter den 22. september 1885 overgik Dansk Sparemærke Kasse til et aktieselskab med det nye navn Dansk Sparemærke Kasse A/S.
Direktør Carl Jensen skriver ordret i Jubilæumsskriftets 6 afsnit. Citat: Ligesom under den tidligere Periode indførtes 10 øres Mærket, men trykt i rød farve samt sparemærkebøger til 10 kr. og 5 kr.
Det gjaldt imidlertid om at få endnu flere til at spare, navnlig børnene, men da disse sjældent ere, er Besiddelse af så stor Beløb som 10 øre, måtte der indføres et Sparemærke der repræsenterede en mindre Værdi til Ex 2 øre og i henhold til Forslag fra Kassens Direktion vedtog Repræsentantskabet i 1886, at oprette en særlig Afdeling for Skolebørn. For at denne Afdeling kunde blive til Virkelig Nytte for Børnene, vedtoges det, at de fyldte Sparebøger, der bleve benævnte ”Skolesparebøger” og som indeholdt 100 stk. 2 øres Mærker, først maatte hæves ved Barnets fyldte 14 Aar. Bogen indeholdt derfor Oplysning om Barnets Navn og Fødselsdag; Bøgerne indsattes til Forrentning i Sparekasserne, og Sparekassebøgerne indeholdt et lignende Forbehold med Hensyn til det i Bogen indestaaende Beløbs Udbetaling; af Barnet ved Døden inden det havde naaet 14 Aars Alderen, udbetaltes Beløbet til Forældrene eller Værgerne. Citat slut.
I 1919 kom så det næste skolesparemærker 5 øre i lilla / rødbrun farve.
Sparemærkerne kunne købes i skolerne og i mange forskellige forretninger, kolonialforretninger overalt i landet.

 

Det næste danske sparemærke i rækken for småkårsfolk 10 øre i rød farve fra året1886 for småkårsfolk. Bemærk at der står: DANSK SPARE MÆRKE i mærket og ikke DANSK SKOLE SPARE MÆRKE.Bemærk også at mærket er afstemplet i Kjøbenhavn med datoen 11.7.05. Mærket er brugt som frimærke på en brevforsendelse.

Det næste danske sparemærke i rækken for småkårsfolk 10 øre i rød farve fra året 1886. Bemærk at der står: DANSK SPARE MÆRKE i mærket og ikke DANSK SKOLE SPARE MÆRKE.Bemærk også at mærket er afstemplet i Kjøbenhavn med datoen 11.7.05. Mærket er brugt som frimærke på en brevforsendelse.

Det første danske skolesparemærke for børn DANSK - SKOLE SPARE - MÆRKE 2 øre i blå farve udkom i år 1886 meget ulig i udseende sparemærkerne for småkårsfolk men perforeret med samme perfinbillede S

Det første danske skolesparemærke for børn DANSK – SKOLE SPARE – MÆRKE 2 øre i blå farve udkom i år 1886 meget ulig i udseende sparemærkerne for småkårsfolk men perforeret med samme perfinbillede S

Det næste danske skolesparemærke for skolebørn: DANSK - SKOLE SPARE - MÆRKE 5 øre i lilla / rødbrun farve udkom i året 1919. Her kan man se at man er vendt tilbage med perfinbilledet S i ovalen midt i mærket og en ny tekst SKOLE SPARE MÆRKE.

Det næste danske skolesparemærke for skolebørn: DANSK – SKOLE SPARE – MÆRKE 5 øre i lilla / rødbrun farve udkom i året 1919. Her kan man se at man er vendt tilbage med perfinbilledet S i ovalen midt i mærket og en ny tekst SKOLE SPARE MÆRKE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som videre fortsættelse på historien om sparemærker perforeret med perfinbilledet S heri har Ole Hansen, perfineksperten fra København SV indsendt dette flotte eksemplar af en sparebog fra 1882, hvori som man kan se er indsat 15 stk. 10 øres sparemærker i rød farve. Bemærk at der i mærkerne står trykt DANSK- SPARE- MÆRKE, hvilket er mærker specielt fremstillet til køb af småkårsfolk som nævnt i artiklen, og altså ikke, at forveksle med mærkerne til skolebørn hvori der står SKOLE- SPARE- MÆRKE. En stor tak til perfineksperten herfra til Ole Hansen Kbh. SV.

Sparebog for 5 Kroner fra 1882

 

Sparebog på 5. kroner for småkårsfolk 1882.

Sparebog på 5. kroner for småkårsfolk 1882.

Sparemærker 15. stk. for småkårsfolk 10 øre i rød farve fra året 1886.

Sparemærker 15. stk. for småkårsfolk 10 øre i rød farve fra året 1886.

 

 

 

Hvornår ordningen ophørte vides ikke med sikkerhed, med det vides, at ordningen eksisterede ifølge aktieselskabsregistreret frem til året 1954.
Kilder: Dansk Sparemærke Kasses Jubilæumsskrift 1881 – 1906 i anledning af kassens 25 års jubilæum den 1. december 1906 og Salomonsens Konversationsleksikon 2. udgave (1915 – 1930).
Kilde: Dansk Spare Mærke 10 øre i grøn farve fra året 1881 vist her i artiklen venligst udlånt til denne af Palle Holm. Grønland.
Se hans hjemmeside. En guldgruppe af oplysninger, mærker og meget mere www.123hjemmeside.dk/palholm

 Sparebog for 5 Kroner fra 1939

 

For- og bagside af en skolesparebog årgang 1939. Læs teksten øverst til venstre på bagsiden om formål.

For- og bagside af en skolesparebog årgang 1939. Læs teksten øverst til venstre på bagsiden om formål.

Øverst til venstre står der: Når denne bogs samtlige rubrikker er udfyldte med Dansk Sparemærke Kasses gennehullede 5 øres Skolesparemærker, modtages den som indskud ti Forrentning i de fleste af landets sparekasser. Til højre en enkelt side med skolesparemærker.

Øverst til venstre står der: Når denne bogs samtlige rubrikker er udfyldte med Dansk Sparemærke Kasses gennemhullede 5 øres Skolesparemærker, modtages den som indskud ti Forrentning i de fleste af landets sparekasser. Til højre en enkelt side med skolesparemærker.

 

 

 

 

Nyt om sparemærker på Færøerne af Álvur Danielsen:

Det første danske skolesparemærke for børn DANSK - SKOLE SPARE - MÆRKE 2 øre i blå farve udkom i år 1886 meget ulig i udseende sparemærkerne for småkårsfolk men perforeret med samme perfinbillede S

Det første danske skolesparemærke for børn DANSK – SKOLE SPARE – MÆRKE 2 øre i blå farve indført på Færøerne hvor salget af disse begyndte den 19-05.1893. På dato!

På færøsk bliver disse mærker kaldt “Sparimerkir”, men der er fuldstændig tale om det samme 2 øres skolesparemærke som bliver købt af skolebørn på Færøerne, såvel som i Danmark. Disse mærker (idéen) er kendt ude i verden, og i Danmark har foreningen “Dansk Sparemærke Kasse” der har stået for idéen i omkring 7 år indtil dato solgt 2 øres mærker for pålydende a 540.000 kr.
På Færøerne er det foreningen “Føringafelag” v/Kasserer B. Andras Sámuelsen i Thorshavn der har påtaget sig opgaven at indføre disse mærker på Færøerne – deres salg begyndte den 19.05.1893. På dato!
Jeg kan tilføje, at det første danske 2 øres skolesparemærke blev solgt på Færøerne mellem den 19.05.1893 – 1.01.1900.