En firmakuvert af de lidt mere sjældne, her fra Virksomheden N.C. Monberg, København, påsat Afa-numrene Afa-nr. 141, 20 øre brun type Af, og Afa-nr. 143, 20 øre brun type Ah, 1924. 1. december. Postvæsenets 300 års jubilæum. Begge Afa-numre er perforeret med perfinbilledet M. 4, stilling 5. Kuverten er afstemplet med Tekst Maskinstempel Nr.2. KØBESTÆVNET 14/2 – 1/3 1925 / 2 1925 København  OMK
Kilde: TMS Danske Tekst Maskinstempler 1924 – 1997 v/Jan Bendix  Forlaget Skilling  Skibby.
Takst: Udlandsporto: 40 øre som var portoen i 1. vægtklasse 0 – 20 gr for forsendelse til udlandet i perioden 1.1. 1921 – 1.4. 1926.
Kilde: Danske Breve 1851 – 1979, Bind 1, v/ Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff. Side 206.
Som det fremgår af datoen i poststemplet så er kuverten afstemplet og afsendt til Lübecker Maschinenbau – Gesellschaft. Lübeck den 28/2 – 1925, med ankomst dertil den 1.3. 1925 som det fremgår af ankomststemplet på bagsiden af kuverten. Tryk på kuverten for større billede.

 

Ankomst Stemplet i Lübeck

Lidt firmahistorie:
Ingeniør- og entreprenørforretning, København. N.C. Monberg blev stiftet i 1881 af ingeniør, senere etatsråd N.C. Monberg. I 1924 blev sønnerne Gustav og Niels Monberg parthavere i firmaet. Efter N.C. Monbergs død i 1930 blev virksomheden omdannet til aktieselskab med de to sønner som direktører. I 1945 trak Gustav Monberg sig ud af selskabet. Niels Monberg omkom i 1948. I 1949 gik selskabet i likvidation. Selskabets aktiviteter omfattede især uddybning og anlæggelse af havneanlæg. Der er udskilt materialer til N.C. Monbergs privatarkiv. Tilgængelighed: Arkivloven.
Kilde: Erhvervsarkivet, Århus.