PERFIN – IKKE PERFIN / Perforeringen “AFLYST” og perforeringen “ANNULLERET”

PERFIN – IKKE PERFIN / Perforeringen “AFLYST” og perforeringen “ANNULLERET”
I 2013, den 11. november skrev jeg en artikel med titlen PERFIN – IKKE PERFIN? omhandlende perforeringen ”AFLYST” perforeret i et pantebrev – om denne perforering? – nu også var at betragte som Perfin, blot fordi perforeringen ved aflysningen af pantebreve etc., tilfældigt har ramt de påsatte stempelmærker på dokumenterne ved denne proces, og som følge deraf skulle disse være fuldt ud berettiget til at være hjemmehørende i et perfinkatalog på niveau med perfin perforeret i frimærker, jernbanemærker, julemærker og stempelmærker etc., som nogen samlere mener denne perforering er berettiget til – en betragtning som jeg henholdsvis den 3. og 14. februar her i år 2020, fulgte op på med to artikler herom på basis af dokumenter som pantebreve, Panteoblikation, skadesløsbrev etc., fra Palle Holm, Nuuk. Grønland, – fra dennes samling, og et enkelt dokument fra egen samling, et pantebrev perforeret med denne perforering ”AFLYST”

Betragtning omkring perforeringen ”ANNULLERET”
Den samme betragtning gav jeg også udtryk for overfor og omkring perforeringen ”ANNULLERET” som også nævnt i artiklen i 2013, – om denne perforering? – nu også var at betragte som en Perfin på niveau med perfiner perforeret i frimærker, jernbanemærker, julemærker, stempelmærker og i recepter, blot fordi brudstykker af denne perforering efter sigende er fundet perforeret i disse mærker / recepter, og som følge deraf skulle mærkerne være fuldt ud berettiget til at være hjemmehørende i et perfinkatalog.

 

Kommentarer

1). Ja, det er der så samlere der mener, at disse frimærker, jernbanemærker, julemærker og stempelmærker perforeret med perforeringen ”ANNULLERET” er fuldt ud berettiget til.

2). Nej, siger jeg (og det kan man så klandre mig for hvis man vil det) berettigelsen herfor er efter min bedste overbevisning ikke tilstede. Samlet set, så er perforeringen ”AFLYST” (nævnt i artiklerne fra henholdsvis den 3. og 14. februar 2020), og perforeringen ”ANNULLERET” begge efter min opfattelse absolut ikke, at betragte som perfiner med berettigelse til at være hjemmehørende i et perfinkatalog på niveau med perfiner perforeret i frimærker, jernbanemærker, julemærker og stempelmærker, men som ”Perforeringer” hjemmehørende ind under Kategorien ”Perforeringer” hvortil de dokumenter som nævnt under Pkt.4): Aktier, opgørelser, skøder og recepter fra apothek etc., hører til.

3). Begrundelsen for at disse to perforeringer er at betragte som hjemmehørende under Kategorien ”Perforeringer” er ganske enkelt fordi disse perforatorer med nålesæt som ”AFLYST” og ”ANNULLERET” ikke er fremstillet med det formål for øje, at perforere frimærker, eller nogen andre former for mærker!

4). De tjener kun et formål (i hvert fald i min verden) nemlig det de er fremstillet til, at annullere dokumenter, – dokumenter såsom: Aktier, opgørelser, skøder og recepter fra apothek etc.

5). Det er med denne begrundelse, hvorfor disse to perforeringer ”AFLYST” og ”ANNULLERET” ikke figurerer i Opslagsværket (Katalog) ”Danske perfiner For den seriøse samler” vist her på hjemmesiden.

6). Om perforeringen ”ANNULLERET” vitterlig er fundet perforeret i frimærker, jernbanemærker, og stempelmærker har jeg ikke noget belæg for at vide noget om. så det må indtil videre stå hen i det uvisse!

7). Det eneste jeg har belæg for at vide med sikkerhed, det er, at perforeringen ”ANNULLERET” er fundet perforeret i en recept fra ”Apotheket Trianglen” København Ø. Dato, måned og årgang den 15/7 – 1920. (Denne kan beses længere nede i artiklen) sammen med andre former for dokumenter perforeret med perforeringen ”ANNULLERET”

Omkring perforeringen ”ANNULLERET”
En teori kunne meget vel være, at hvis dette står til troendes, – at disse mærker vitterlig forefindes perforeret med denne perforering ”ANNULLERET” eksempelvis for frimærkers vedkommende påsat en forsendelse, en kuvert hvori der indlagt en recept uden, at denne før indlæggelsen heri, er blevet annulleret på behørigvis med ”ANNULLERET” – kuverten derefter lukket, og vedkommende, så kommer i tvivl og tænker – har jeg nu husket, at annulleret recepten,eller har jeg ikke husket at annulleret recepten,det kunne jo meget vel tænkes, – tager perforatoren, og perforerer igennem frimærkerne, igennem kuverten, og dermed også igennem recepten indlagt i kuverten. En panikhandling måske? I hvert fald en teori!

Her til sidst
Antagelig er perforeringen ”ANNULLERET” også blevet brugt til at annullere forkert udfyldte checks, postanvisninger eller lignende for at undgå misbrug?
Således beskrevet af Niels Jul Nielsen, Museumsinspektør for Københavns Bymuseum i et brev tilsendt mig dateret den 8. februar 2002.
Denne antagelse baseret på baggrund af en perforator med nålesættet ”ANNULLERET” indsendt til museet som gave fra Københavns Energi (I dag HOFOR) efter endt brug.

 

Blot min holdning 
Undertegnede Jan Krolak, den 19. oktober 2020

 

Recept fra Apotheket Trianglen. København Ø. Årgang 1920, den 15/7 med perforeringen ”ANNULLERET”

 

Receptens bagside med perforeringen “ANNULLERET” vist spejlvendt.

 

Aftrykket “ANNULLERET” (retvendt billede) fra Perforator brugt ved Københavns Belysningsvæsen og Københavns Energi (I dag HOFOR)

 

Aftrykket “ANNULLERET” (spejlvendt billede) fra Perforator brugt ved Københavns Belysningsvæsen og Københavns Energi (I dag HOFOR)