Tre meget smukt farvekolorerede kort: 1) ”Otto Mønsted Elefant Margarine” 2) ”Otto Mønsted Kronhjort Margarine” 3) ”Otto Mønsted Svane Margarine”

Man kan ikke andet tage hatten af for den kreativitet der er lagt i de her tre ovenover viste meget smukt farvekolorerede kort med forskellige titler påskrevet som reklame for firmaets Margarine. 1) ”Otto Mønsted Elefant Margarine” 2) ”Otto Mønsted Kronhjort Margarine” 3) ”Otto Mønsted Svane Margarine”
Alle tre kort sendt i sin tid, her fra Aarhus til den samme kunde Herr. P. Bertelsen i Hjerm, formentlig Købmand i byen med besked om at denne nu er krediteret for leverede varer pr fragt, henholdsvis for 18, 20 og 22 Bøtter à 3 Kr. pr. stk. ex antal kroner inkl. fragt, som skrevet står på kortene.
Med megen Agtelse pr. Otto Mønsted A/S

Mønsteds dyremotiver

Mønsteds dyremotiver Elefant, Kronhjort og Svane var hans mest anvendte, og spørgsmålet er, hvorfor han netop benyttede disse tre dyremotiver.
Svaret er formentlig, at alle dyr er planteædere, og Mønsted ville vel dermed signalere, at mennesker kunne blive lige så sunde og stærke som disse dyr, hvis de også spiste hans produkter, der var lavet af planteolier. Dyremotiver var i øvrigt populære dengang. F.eks. anvendte apotekerne løve og svane.
Elefanten var tilsyneladende Mønsteds foretrukne dyr- han brugte den f.eks. også i indgangsportalen til hovedkontoret i Rysensteensgade.
Elefanten stod, efter Mønsteds opfattelse sandsynligvis for noget stort, stærkt og solidt; Kronhjorten og svanen var kendte danske dyr hvilket nok også har spillet en rolle.
Kronhjorten var maskulin, utæmmelig, stolt, majestætisk og stærk, mens svanen symboliserede frihed og lethed.

Uddrag fra bogen: pioneren OTTO MØNSTED side 294 af forfatterne Jesper Strandskov, Peter Sørensen og Kurt Pedersen på forlaget Systime bragt med tilladelse af Jesper Langskov..

Der er nu også en firmahistorie at fortælle, et levnedesforløb, men da denne er meget omfangsrig både i tekst og billeder, fotos, malerier underlagt ophavsretten må det her være på sin plads, at henvise til “DANMARKSHISTORIEN.DK / Aarhus Universitet” hvor interesserede kan læse historien om  virksomhed “OTTO MØNSTED” og få det fulde udbytte: Tryk her: DANMARKSHISTORIEN.DK  

 

Afa-numre fundet perforeret til dato i det pågældende perfinnummer O 12

Rammen fra opslagsværket ”Danske perfiner For den seriøse samler” med forklarende tekst: 1) Bruger Otto Mønsted. 2) Hjemsted Aarhus. 3) Gpd-journalnummer: Generalpostdirektoratet tilladelse til Otto Mønsted at perforere firmaets frimærke med viste perfinbillede O 12. 4) Første- og sidste dato fundet på perforerede frimærker. 5) Bk, Br, Ts1 / Po: Betegnelse for hvad forsendelser der perforerede frimærker er fundet på med O 12: Brevkort, brev, Tryksag / Po: Postfrimærker. 6) Pile visende stillingerne på hvilken led perforeringen er fundet perforeret i frimærkerne.. 7) 92 antal perforeringshuller. 7) 13: solgt til anden side. 18: Perfinbilledtype Fig. 1a. 8) Tilhøjre: Perfinbillederne retvendt og spejlvendt.

 

Billede: 1) Otto Mönsteds Elefant Margarine

Billede: 1) ”Otto Mønsteds Elefant Margarine”

Billede: 1) ”Otto Mønsteds Elefant Margarine”
Postkortets frankering: Afa-nr. 45, 4 øre blå, 1905-06, Bølgelinietype, perforeret med perfinbilledet O A/S, O12. Otto Mønsted. Brevkortet afsendt fra Aarhus den 13.10. 1915, med destination Herr P. Bertelsen i Hjerm.
Afstempling (annullering) af frankeringen er som det fremgår foretaget med et nedslebet reservestempel hvori distriktsbetegnelsen bogstavet L tidligere indgik, oprindelig tænkt indsat i ”Lygtevej Kvarterets Postkontor, Kjøbenhavn L” Helstemplingsmaskine, fabrikat system Krag, men sådan skulle det efterfølgende ikke gå. Læs historien / beskrivelsen af viste stempel her på kortet under “Distriktsbetegnelsen før og efter udslibningen af  stemplet”
Kilde:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto: Sendt som tryksag: Periode: 1.1.1875 – 1.1.1919 i 1. vægtklasse 0 – 250 gr: 4 øre.
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/Jan Bendix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede: 3) Otto Mönsteds Svane Margarine

Billede: 3) ”Otto Mønsteds Svane Margarine

Billede: 3) ”Otto Mønsteds Svane Margarine”
Postkortets frankering: Afa-nr. 45, 4 øre blå, 1905-06, Bølgelinietype, perforeret med perfinbilledet O A/S, O12. Otto Mønsted. Brevkortet afsendt fra Aarhus den 26.13. 1915, med destination Herr P. Bertelsen i Hjerm.
Afstempling (annullering) af frankeringen er som det fremgår foretaget med et nedslebet reservestempel hvori distriktsbetegnelsen bogstavet L tidligere indgik, oprindelig tænkt indsat i ”Lygtevej Kvarterets Postkontor, Kjøbenhavn L” Helstemplingsmaskine, fabrikat system Krag. men sådan skulle det efterfølgende ikke gå. Læs historien / beskrivelsen af viste stempel her på kortet under “Distriktsbetegnelsen før og efter udslibningen af  stemplet”
Kilde:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto: Sendt som tryksag: Periode: 1.1.1875 – 1.1.1919 i 1. vægtklasse 0 – 250 gr: 4 øre.
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/Jan Bendix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktsbetegnelsen før og efter udslibningen af stemplet

 

 

 

 

 

 

Om ovenævnte stempel både før og efter udslibningen af distriktsbetegnelsen L/1 skriver forfatteren Flemming Hansen I sin bog om HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde, side 19:  Her i uddrag:
Den 1.oktober 1912 gives der endelig tilladelse til at bestille de tidligere omtalte reserve stempler af system Krag med ovenstående distrikts betegnelser i annulleringsbølgerne. Helstemplings Sammensætningerne bliver leveret i perioden fra 30. maj til 1. juli 1914.
Af disse seks distrikts bogstaver blev et reserve stempel overflødig, og forklaringen er at Postdistrikt L 14, måneder før leveringen af de ovenstående annullerings bølger havde fået tildelt en helstemplingsmaskine af fabrikat Sylbe & Pondorf.
“Distrikts Betegnelsen” udslibes som vist på ovenstående annullerings bølge, og stemplet overleveres til helstemplingsmaskinen i Aarhus, hvor det indsættes i den eksisterende Krag Maskine.
Kilde:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.

 

Billede: 2) Otto Mönsteds Kronhjort Margarine

Billede: 2) Otto Mönsteds Kronhjort Margarine,

Her til sidst det ældste stemplede kort: Billede Nr: 2) Otto Mönsteds Kronhjort Margarine, her afstemplet med en helstemplingsmaskine for afgående post: Tp. K. 7H. 3 stjerner  Bro. I, formentlig fra årene 1911 – 1925, afsendt fra Aarhus den 24. 2. 1913. til Herr P. Bertelsen i Hjerm.
Postkortets frankering: Afa-nr. 45, 4 øre blå, 1905-06, Bølgelinietype, perforeret med perfinbilledet O M A/S, O 12. Otto Mønsted.
Kilde:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto: Sendt som tryksag: Periode: 1.1.1875 – 1.1.1919 i 1. vægtklasse 0 – 250 gr: 4 øre.
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/Jan Bendix