H 49: Oversigt over perforeret Alm. Stempelmærke påtrykt “Motorbeskatning” fundet til dato, her Perfin-nummer H 49, numerisk opstillet

Historien om perforerede Alm. stempelmærker 1875? – 2013

Hvornår det første perforerede stempelmærke perforeret med et firmas initialer forsynet med en påtegning der angav stemplingsdatoen og navnet (initialerne) på den person der foretog stemplingen, (kassationen af stempelmærket), så dagens lys efter indførslen i Danmark i året 1875, må indtil videre stå hen i det uvisse. Ej heller den sidste stemplingsdato og navnetræk kendes endnu.

Læs om de Alm. stempelmærker under: Forord og tak: Perforerede-stempelmærker og historien bag perforerede stempelmærker etc. :
Siderne: 3 – 13. TRYK HER:

Læs også om Alm. Stempelmærker med påtrykningen Motorbeskatning som også er at finde under kildeoplysningerne nævnt herunder:

Kildeoplysninger: Catalog of Scandinavian Revenue Stamps / Volume II. Denmark by Peter Poulsen, Roskilde, Denmark

Endvidere: Læs også om Alm. Stempelmærker med påtrykningen Motorbeskatning af Claus Rafner.

Kilde: Claus Rafners hjemmeside www.rafner.dk : At samle danske skattemærker / Oversigt over danske skattemærker: Punkt AI.: Linket: Stempelmærker til Motorbeskatning / Motorbeskatning – registreringsafgift af brugte køretøjer.

  1. Motorbeskatningsmærker 1965 – 1967

Stempelmærker til motorbeskatning kom i brug fra 15.6.1965, da der indførtes en særlig afgift på brugte motorkøretøjer, når de omregistreredes ved ejerskifte (lov 206 af 4.6.1965). Den nye motorbeskatningsafgift supplerede dermed registreringsafgiften, som normalt kun betaltes ved førstegangsregistreringen af køretøjet, bortset fra perioden 1943-1946, hvor registreringsafgiften (den daværende omsætningsafgift berigtiget med røde fakturamærker) også omfattede ejerskifte af brugte vogne. Tariffen for motorbeskatningen omfattede to kategorier: A) køretøjer 1-4 år gamle, og B) køretøjer mindst 5 år gamle. Hver kategori var opdelt i tre afgiftsklasser for henholdsvis 1) motorcykler, 2) biler med en vægt op til 1100 kg, og 3) biler med en vægt over 1100 kg. Hertil svarede seks forskellige afgiftsbeløb, varierende fra 100 kr. til 1300 kr, og der udstedtes stempelmærker til hver beløbsstørrelse. Mærkerne, som kunne købes hos de almindelige stempelmærkeforhandlere, skulle påklæbes bagsiden af toldvæsenets afgiftsattest for køretøjet inden omregistreringen. Det stod anmelderen af ejerskiftet frit for selv at annullere mærkerne med navn og dato inden indleveringen af attesten til motorkontoret, hvor omregistreringen fandt sted. Motorkontoret skulle derpå kontrollere afgiftsberigtigelsen og overstemple hvert mærke med dato og politikredsens navn, uanset om mærkerne allerede var annullerede af anmelderen. Mærkerne anvendtes frem til 27.5.1967, hvor motorbeskatningsafgiften ophørte, og hvor den almindelige afgift på førstegangsregistreringer i stedet forhøjedes (lov 186 af 26.5.1967.

Kilde: Claus Rafners hjemmeside www.rafner.dk : At samle danske skattemærker / Oversigt over danske skattemærker: Punkt AI.: Linket: Stempelmærker til Motorbeskatning / Motorbeskatning – registreringsafgift af brugte køretøjer.

Tilladelse: Bragt med skriftlig tilladelse af Claus Rafner af dato den 20. marts 2022.

 

En stor tak til Claus Rafner herfra for givne tilladelse.

 

Jan Krolak. Den 22. marts 2022.

Tilladelse: Bragt med skriftlig tilladelse af Claus Rafner af dato den 20. marts 2022.

Stor tak herfra til Claus Rafner.

Skemaerne læses fra venstre mod højre alfabetisk / numerisk opstillet:

For større billede: Tryk på billedets ramme: