Artikler

A/S Chr. Juncher Klæde & Konfektionsfabrik. Randers

Virksomheden Chr. Juncker A/S, Randers Grundlagt 1852 af J. M. Juncher. I 1896 overtaget af sønnen Chr. Juncher. med det formål: Fabrikation uldspinderier af klædevarer, Tæpper, Plaids og Filtre. Konfektionering af Drenge og Herreklæder. En gros salg af klædevarer,...

læs mere

Frits Henningsens Eftf. Ernst Permin / Perfinbilledet E 22

Om Firmaet Frits Henningsens Eftf. Ernst Permin I beskrivelsen om Slægten Permin i Danmark fundet på nettet står der om Ernst Permin der bærer det fulde navn Ernst August Permin følgende, at han er født i København 26. maj 1863. Kom i 1878 i Isenkramlære hos J.E....

læs mere

A/S Fabrikken Grand Danois / GRANDDANOISSAN

A/S Fabrikken Grand Danois Under Firma Aktieselskabet „Grand Danois" drives Fabrikation af Hønse- og Hundefoder af et Aktieselskab, hvis vedtægter er af 7. december 1897, og hvis Bestyrelse består af 4 Medlemmer: Peter Vilhelm Fournais som Formand, Martin Jeppesen,...

læs mere

A/S SCHIØNNING & ARVÈ

Den historiske del: De forenede Gummi- og Luftringefabriker, Schiønning & Arvé (United Rubber and Pneumatic Tyre Co) Stiftet den 19. august 1896. Hjemsted: København N, Heimdalsgade 45. Formål: Gummi Fabrikation og dermed beslægtet fabrikation samt virksomhed, der...

læs mere

Firmaet W. Strøier & Co., den rette bruger af Perfinbilledet W.S. / C og de andre brugere heraf: Firmaet P. Carl Petersen, Firmaet Transaction og Firmaet Aktieselskabet Nordisk Bank og Vare Kommissions-Forretning.

Omkring brugen af perfinbilledet W. S. / S. Perfinnummer W. 18.1 tilhørende firmaet A/S W. Strøier & Co., brugt i regi af andre firmaer på deres forsendelser   Indledning Vanen tro kigger jeg engang imellem mine mange chartek igennem for at lede efter noget...

læs mere

Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Gensidigt.

Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Gensidigt. Stiftet 1899 af Arbejdsgiverforeningen af 1896 og Fællesrepræsentationen for dansk industri og haandværk- og senere udvidet under tilslutning af Landbrugets Organisationer og af Dansk Skovforening og Den danske...

læs mere

Kreaturforsikring Anstalten “PAN”

Lidt historie Pan, Kreaturforsikring Anstalten A/S (Nr. 3307) blev som skrevet står i ”DANSK FORSIKRINGSSTAT UDGIVET AF ”D A N S K A S S U R A N C E TIDSSKRIFT FOR DANSK FORSIKRINGSVÆSEN 1924, side 36” stiftet den 9. Febr. 1901 med adresse: Fortunstræde 4, København....

læs mere