Artikler

Firmaet W. Strøier & Co., den rette bruger af Perfinbilledet W.S. / C og de andre brugere heraf: Firmaet P. Carl Petersen, Firmaet Transaction og Firmaet Aktieselskabet Nordisk Bank og Vare Kommissions-Forretning.

Omkring brugen af perfinbilledet W. S. / S. Perfinnummer W. 18.1 tilhørende firmaet A/S W. Strøier & Co., brugt i regi af andre firmaer på deres forsendelser   Indledning Vanen tro kigger jeg engang imellem mine mange chartek igennem for at lede efter noget...

læs mere

Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Gensidigt.

Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Gensidigt. Stiftet 1899 af Arbejdsgiverforeningen af 1896 og Fællesrepræsentationen for dansk industri og haandværk- og senere udvidet under tilslutning af Landbrugets Organisationer og af Dansk Skovforening og Den danske...

læs mere

Kreaturforsikring Anstalten “PAN”

Lidt historie Pan, Kreaturforsikring Anstalten A/S (Nr. 3307) blev som skrevet står i ”DANSK FORSIKRINGSSTAT UDGIVET AF ”D A N S K A S S U R A N C E TIDSSKRIFT FOR DANSK FORSIKRINGSVÆSEN 1924, side 36” stiftet den 9. Febr. 1901 med adresse: Fortunstræde 4, København....

læs mere

Aktieselskabet Kjøbenhavns Trælasthandel

Aktieselskabet Kjøbenhavns Trælasthandel, Vesterbrogade 2 A. (Axelhus) Kjøbenhavn B, blev stiftet 1896 ved overtagelse af Chr. Nimbs og Brødrene Ibsens Trælastforretninger med det formål: At drive handel, navnlig med Trælastvarer. I 1902 overtog selskabet yderligere...

læs mere

Ludvig Gjerstrup A/S Specialfabrik for korsetter

Ludvig Gjerstrup A/S, stiftet 1932 med det formål, at drive fabrikation og handel med korsetter og lignende Virksomhed. København K, Gothersgade 14H. Mere firmahistorie var der desværre ikke at finde for nu, men det vides, at firmaet eksisterede endnu på daværende...

læs mere

Omkring varianter i perforerede frimærker, Perfins

Nu vil mange samlere af perfins når de læser dette her, - måske nok sige, - måske endda hævde, - at det ingen steder hører hjemme, - at det endda simpelthen er for håbløst og useriøst, - at se efter varianter i perforerede frimærker (perfins) - hullerne har jo nok vil...

læs mere

Waldemar Petersen´s Vinforretning en gros.

Waldemar Petersen, vin en gros, grundlagt i1883 af Konsul Waldemar Petersen (f.1859. d. 16. jannuar1938). Firmaet er grundlagt i Frederikshavn og bragte herfra den senere så kendte China Livs – Eliksir i handelen. I 1898 overflyttedes Firmaet til København. Firmaet...

læs mere

S. Børgesen & Co., AKTS. / Straahatte Fabrik

S. Børgesen & Co., AKTS. Straahattefabrik, grundlagt i 1854 af Skjold Børgesen født 1830, død 1905. I 1873 indtrådte hans Svoger, Emil T. Berg i firmaet, og denne trak sig tilbage 1 1893, blev førstnævntes søn, Vald. Børgesen født 1868 optaget som Associé. I 1905...

læs mere