Om mig selv og opslagsværket: Danske perfiner For den seriøse samler

Jan KrolakMit navn er Jan Krolak, inkarneret perfinsamler. Jeg er medlem af 3fff Frederiksberg Frimærke Forening og Dansk Fragt- og Banemærkeklub.
Jeg har samlet på perforerede frimærker (mærker) de såkaldte perfins lige siden 1981, det år hvor jeg nærmest ved en tilfældighed af en frimærkehandler kaldet Peter Ungarn (Peter Vacsik) der havde forretning i ejendommen hvori jeg bor af ham blev præsenteret for en kasse der på det nærmeste bugnede med pergamynkuverter fyldt med perforerede frimærker, og ikke, at forglemme perforerede julemærker / stempelmærker osv. osv., som der også var en del af. Jeg kunne, sagde han, få dem alle til 80 kroner, (så vidt jeg husker), og det kunne jeg jo ikke sige nej til, nysgerrig, det er man jo, så jeg slog til.

Derefter hjem, ud på skrivebordet med dem for at studere disse hullede frimærker, julemærker etc., nærmere, og jeg skal love for at så var min interesse vakt til live for jeg stod med en lille niche i dansk posthistorie (hvad jeg erfarede senere) i hænderne, nemlig det vi i dag blandt samlere af perforerede frimærker (mærker) kalder for det perfin filatelistiske område, i ihvertfald for frimærkernes og julemærkernes vedkommende.
Hertil kommer naturligvis også nysgerrigheden omkring disse perfins, perfinbilleder kan man også kalde dem, – for hvad var formålet med at perforere disse mærker, det måtte jo have et formål. Var det en form for beskyttelse mod tyveri eller var det en form for reklame fra firmaers og andres side. Ja, spørgsmålene var mange dengang i 1981, det ene spørgsmål rejste sig efter det andet jo dybere man kom ind i forskningen af området, men interessen, den var vakt, og hvad har det så ikke ført til.

Tja, det har i hvert fald ført til at jeg indtil nu har brugt snart 40 år med at studere området, og jeg kan roligt sige, at interessen og nysgerrigheden for dette specielle samleområde indenfor dansk posthistorie er bestemt ikke blevet mindre med årene, den er fortsat stigende, og på mit perfin CV står der, at man har opnået en god portion viden om hvorfor disse mærker blev perforeret, og ikke mindst om de firmaer, institutioner etc., der igennem tiden havde brugt det, at perforere deres frimærker, og om de der fortsat perforerede deres frimærker, eksempelvis Danmark Radio med initialerne DR, og sidst ikke at forglemme firmaernes og institutionernes historie.

Det sidste skud i perfin CV’et er udarbejdelsen af et nyt opslagsværk om perfins ”Danske perfiner For den seriøse samler” der belyser den seneste forskning på området, det være sig med nye perfinbilleder, nye dokumentationer, nye jævnlige opdateringer af stillinger samt første- og sidste datoer. Hertil kommer artikler og meget andet stof om perfiner. Alt sammen der kan beskues her på hjemmesiden.

God fornøjelse
Jan Krolak