L 11.24: Oversigt over perforerede Opgørelsesstempelmærker, her numerisk opstillet

Opgørelsesstempelmærker 1915 – 1987 Børsstempelloven / Stempelafgift / Handel med værdipapirer, aktier og obligationer. 1) Med børsstempellovens indførsel lov nr. 313 af 20. december 1915 indførtes også opgørelsesstempelmærker til brug ved opkrævning af stempelafgift til staten ved handel med aktier og obligationer som foregik ved at banken eller veksleren udstedte en opgørelse hvorpå mærke med tal nr.1 påsættes kopien af opgørelsen, og mærke med tal nr.2 påsættes den opgørelse der sendes til køber / sælger. 2) Skatten udrededes ved stempling af den skriftlige opgørelse, der er obligatorisk, og for hvis oprettelse der i loven gives nærmere regler. Kontrollen skete gennem et i anledning af loven særligt oprettet kontor under skattedepartementet. Vekselererne er pligtige til at føre kontrolhæfter, der efter begæring af tilsynsmyndighederne skal overlades disse til nærmere undersøgelse.

Opgørelsesstempelmærkerne blev fremstillet i ark i to nuancer af blå farve, med forskellige taltyper, nogle med tal foroven trykt med sort farve, tidlig udgave fra 1919, og andre ark igen som den senere udgave fra 1971, vist på side 19: 3) 30 opgørelsesstempelmærker i alt fordelt på 15 Dobbeltmærker á 1 kr. med overtryk i sort farve øverst og nederst på begge mærker med henholdsvis tal Nr.1 på første mærke, efterfulgt af tal Nr.2 på næste mærke. (Mærkerne sammenhængende parvis i arket) Perforerede opgørelsesstempelmærker 1915 – 1987.

Læs om opgørelsesstempelmærkerne under: Forord og tak: Perforerede-stempelmærker og historien bag perforerede stempelmærker etc. :
Siderne: 17 – 23. TRYK HER:

 

Kildeoplysninger: Catalog of Scandinavian Revenue Stamps / Volume II. Denmark by Peter Poulsen, Roskilde, Denmark

 

Skemaerne læses fra venstre mod højre alfabetisk opstillet:

 

For større billede: Tryk på billedets ramme: