Perfinbilledet KGH, K 25, m. Kongekrone placeret over initialerne

 

 

    Afa-nr. 43

Et åbent spørgsmål om et perfinbillede!
Et åbent spørgsmål om et perfinbillede der har stået åbent i alt for mange år, – alt for længe, – her om KGH perfinen med kongekronen placeret ovenover de tre initialer der til dato er registreret brugt i perioden 1906 – 1912, – efter sigende brugt af Den Kongelige Grønlandske Handel i København, – men endnu ikke fundet på nogen form for dokumentation, kun fundet på løse frimærker: Afa-numrene: Afa 43, Afa 54, Afa 55 og Afa 65, – hvilket i høj grad er tankevækkende for der burde være flere Afa-numre ude omkring udover de her ovenover nævnte, – (måske endda på en forsendelse), hvilket baseres på som skrevet står i et dokument afsnit 4, der er dukket op i et af mine mange charteks: Jeg citerer: Det er endvidere oplyst, at forbruget af disse frimærker var meget lille, og at man ”formentlig” engang i 20` erne, da forbruget var stigende, ophørte med perforeringen. Citat slut.

 

Dette er blot et lille afsnit i det dokument af den 24.2. 1969, afsendt af Den Grønlandske Handel til en af datidens første perfinpionerer, – hvis ikke den første: Hr. Østergaard Hansen, Middelfart, som svar på en tidligere forespørgelse fra denne til Den Grønlandske Handel om handelens eventuelle brug af KGH, perfinen med kongekronen over perforeret i dens frimærker, og om perforatoren brugt hertil.
Men nu kan i jo selv læse hvad der står i dokumentet.
Det skal her oplyses, at jeg fik dokumentet tilsendt af Otto Kjærgaard som dengang den 2. 6. 2009, for snart 10 år siden, skrev:
Kære Jan. I forbindelse med min flytning og oprydning fandt jeg dette: Til fri afbenyttelse – også i papirkurven. Venlig hilsen Otto.
Og hermed: Endnu en gang tak Otto for din måde, at være på.

 

 

 

Afskrift
Da det kan være svært at tyde skriften, – de små bogstaver i de viste dokumenter her ovenover bringes her en afskrift af den tekstlige del i dokumentet herunder med titlen:

 

Perforering af frimærker
Vi bekræfter modtagelsen af Deres brev af 17.ds., hvori De udbeder Dem oplysninger, om Handelen skulle have anvendt frimærker, der af hensyn til kontrollen hermed var perforerede.
Vi må med beklagelse meddele, at vi fra Handelens arkiver ikke har kunnet finde oplysninger, der kan bekræfte Deres formodning.
Vi har imidlertid forelagt spørgsmålet for en af Handelens tidligere meget betroede medarbejdere, der efter godt 40 års tjeneste blev pensioneret for 10 år siden. Den pågældende medarbejder mener at kunne huske, at man på et meget tidligt tidspunkt under hans tjeneste i Handelen anvendte perforerede frimærker.
Som ”Figur” i denne perforering er såvidt den pågældende medarbejder husker, anvendt bogstaverne K.G.H., som er den almindelige forkortelse af Handelens navn. Det er endvidere oplyst, at forbruget af disse frimærker var meget lille, og at man formentlig engang i 20`erne, da forbruget var stigende, ophørte med perforeringen.
Vi er desværre ikke i stand til at kunne give Dem oplysninger om ”perforeringsmaskinens” videre skæbne.
Til Deres orientering kan det endvidere oplyses, at Handelen tog hjemmefranko stemplings maskine i anvendelse i 1949, og at man i årene umiddelbart før den tid anvendte almindelige frimærker uden perforering. Kontrollen med frimærkernes anvendelse lå i vort regnskabssystem.
Vi beklager dette noget negative resultat af Deres forespørgelse, hvilket måske kan begrundes med, at Handelen i perioder har været underlagt først Grønlands Styrelse, derefter Statsministeriet 2`department og senere Ministeriet for Grønland. Som følge af disse administrative ændringer er Handelens arkiver ikke så intakte som vi kunne ønske.
Vi håber dog, at de her givne oplysninger kan være Dem til hjælp ved katalogiseringen af frimærker, der har været perforerede med Handelens initialer.
Med venlig hilsen
Den Kongelige Grønlandske Handel
Administrationsafdelingen
Jens…???
Otto E. Rasmussen

 

Lad mig afslutte som artiklen begyndte med:
Et spørgsmål om et perfinbillede der har stået åbent i alt for mange år, alt for længe, her KGH perfinen med kongekronen placeret ovenover de tre bogstaver brugt i perioden 1906 – 1912, efter sigende brugt af Den Kongelige Grønlandske Handel i København, – men endnu ikke fundet på nogen form for dokumentation, kun fundet på løse frimærker: Afa-numrene: Afa 43, Afa 54, Afa 55 og Afa 65, – hvilket er tankevækkende.

 

OBS OBS OBS

Til samlerne!
Da dette store spørgsmål endnu står ubesvaret hen følger her en opfordring til alle samlere såvel som ikke samlere: Hvis der er nogen derude som ligger inde med dokumentationen på, at det er Den Grønlandske Handel der er brugeren, og gerne vil bidrage med opklaringen, så vil undertegnede gerne med glæde modtage, såfremt det er muligt modtage et skan af dokumentationens for- og bagside, og gerne i farver. Jeg kan kontaktes direkte på mail-adressen: hanne-jan@comxnet.dk. På forhånd tak!
Endvidere: Hvis og såfremt dokumentationen forefindes og der modtages skan heraf, – og der gives tilladelse hertil vil dokumentation blive fremvist her på forsiden af hjemmesiden og ligeså fremvist i en skrevet artikel.
Naturligvis med kildeangivelse og navns nævnelse. Hvis kilde foretrækker at være anonym, skriv da venligst dette. Dette respekteres fuldt. På forhånd tak.
Med venlig hilsen
Jan Krolak