Prøvningsafgiftsmærker m. perfin på installationskort / frimærker m. perfin fra Københavns Belysningsvæsen

Om Prøvningsafgiftsmærker
Søger man i perfinlitteraturen efter oplysninger om perfiner perforeret i Københavns Belysningsvæsenets ”Prøvningsafgiftsmærker” påsat Deres installationskort er der ikke meget at hente.

Ganske vist skrev jeg i april måned 2015, en artikel herom bragt her på hjemmesiden under titlen ”Prøvningsafgiftsmærker m. perfin på installationskort / frimærker m. perfin fra Københavns Belysningsvæsen” hvori der vistes forskellige udgaver af installationskort påsat Prøvningsafgiftsmærker visende forskellige værdier. Desværre havde jeg på det tidspunkt ingen løse ”Prøvningsafgiftsmærker” med forskellige værdier at fremvise.

Lidet anende
Nu her lidt over 5 år senere erhvervede jeg for ganske kort tid siden 2. stk. løse ”Prøvningsafgiftsmærker” med værdien 50 øre, ustemplede, og lagde disse ud her på forsiden af hjemmesiden med besked til samlerne om, at disse nu var fundet, og indført i listen, den ”Kombineret oversigt- og prisliste” Bogstav K, lidet anende, hvad denne udlægning skulle afstedkomme:
Nyt Prøvningafgiftsmærker 1933-43: 50 øre brun / hvid / grøn Type II, fundet med perfinbillede K.B. Perfinnummer K 10.2, Københavns Belysningsvæsen. (Indført under ”Kombineret oversigt- og prisliste” Bogstav K)

Reaktionen herpå kom fra storsamler af mangt og meget, fra Palle Holm. Nuuk. Grønland netop hjemkommet fra ferie som skrev, at han havde mærket i sin samling sammen med en del andre mærker i samme kategori, og at disse var at beskue på hans hjemmeside.
(Ups, her skal det lige indflettes, at det burde jeg have haft i tankerne, at se på Palle Holms hjemmeside før jeg proklamerede mærket som nyt, som jeg troede det var, men ok, sådan er det).

Henvendelsen fra Palle Holm medførte også det positive, at denne tilsendte redaktion, en mangfoldighed af løse ”Prøvningsafgiftsmærker” i to størrelse med forskellige værdier, kroner og øre trykt i forskellige farver tilsammen med relaterede oplysninger om hvornår disse mærker har været i brug, i hvilke årstal, alle stillet til rådighed, at vise her på hjemmesiden for samlerne ude omkring.

Endvidere har Palle Holm indsendt en mangfoldighed af de installationskort påsat Prøvningsafgiftsmærker Københavns Belysningsvæsens har brugt i forbindelse med udførsel af forskellige former for el-arbejde hos kunder rundt om i København udført af Aut. Installatører.

Notabene:
Da Prøvningsafgiftsmærker fra Københavns Belysningsvæsen hører ind under et specielt område af perfinfilatelien får det her på hjemmesiden sit eget selvstændige link der henviser til dette specielle samlerområde. Titlen: ”Prøvningsafgiftsmærker m. perfin på installationskort + frimærker m. perfin fra Københavns Belysningsvæsen” visende den mangfoldighed af løse Prøvningsafgiftsmærker og Installations kort påsat disse samt med en arbejds beskrivelse på kortet, hvad der er udført af installationer på adressen.
Installations kortet underskrevet med behørig underskrift og dato af den pågældende aut. Installatør.

Stor tak til dig Palle Holm. Nuuk. Grønland for din imødekommenhed og tak for tilladelsen til at bringe disse Prøvningsafgiftsmærker her på hjemmesiden.

Redaktionen.
v/Jan Krolak

God fornøjelse til samlerne!

PS.
Besøg i øvrigt Palle Holms hjemmeside, – den er virkelig et besøg værd: Se / læs om disse perforerede Prøvningsafgiftsmærker m. perfin fra Københavns Belysningsvæsen etc., under linket ”Prøvningsafgift”
En utrolig og spændende hjemmeside indeholdende mange andre samleområder som man kan linke til. Tryk her:

 

***********************************************************************************

 

Information om Københavns Belysningsvæsens brug af perforerede “Prøvningsafgiftsmærker / Frimærker: Tryk her:

 

***********************************************************************************

Og apropos Københavns Belysningsvæsens frimærker perforeret med perfinbilledet K.B. Perfinnummer K 10, bringes / vises enkelte forsendelser tilsammen med enkelte Afa-numre perforeret med dette perfinbillede tillige med et perfinaftryk fra den 10 sæts perforator brugt i årene 1954 – 89 til perforering af væsenets frimærker, sidst her i artiklen efter visningen af installations kortene.

 

***********************************************************************************

 

Herunder de to typer af perforerings billeder der har været brugt til at perforere Københavns Belysningsvæsens “Prøvningsafgiftsmærker igennem årene til påsætning på diverse former for installationskort som Tarif-afgift for udført arbejde henholdsvis 1922 – 34 og 1933 – 42: Type: I for mærker på 3,2 cm x 3,75 cm og for Type: II for mærker på 2,5 cm x 3 cm.

 

***********************************************************************************

 

TYPE: I

Et udvalg af Prøvningsafgiftsmærker: Type: I, Mål: 3,2 cm x 3,75 cm, brugt i årene 1922 – 34, på installationskort som gebyr-betaling for godkendelse for udførsel af el-installations arbejder udført af Københavns Belysningsvæsen. Her vist med retvendt og spejlvendt perfinbillede stilling 1 og 5.
Perfinbilledet betragtes altid med på mærkets billedside opad. (Retvendt). (Aldrig spejlvendt). (Læs herom på efterfølgende viste installationskort)

1) Prøvningsafgiftsmærke: 10 øre. / Farver: Blå, orangegul, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt. / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1922 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
2) Prøvningsafgiftsmærke: 25 øre. Farver: Oliven, grøn, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt. / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1922 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
3) Prøvningsafgiftsmærke: 50 øre. / Farver: Brun, grøn, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt. / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1922 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
4) Prøvningsafgiftsmærke: 1 Krone. / Farver: Rød, brun, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt. / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1922 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
5) Prøvningsafgiftsmærke: 2 Kroner. / Farver: Grøn, rød, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt perfinbillede / Stilling 1
Brugt i årene: 1926 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.

 

TYPE: II

Et udvalg af Prøvningsafgiftsmærker: Type: II, Mål: 2,5 cm x 3 cm, brugt i årene 1933 – 42, på installationskort som gebyr-betaling for godkendelse for udførsel af el-installations arbejder udført af Københavns Belysningsvæsen. Her vist med retvendt og spejlvendt perfinbillede stilling 1 og 5.
Perfinbilledet betragtes altid med på mærkets billedside opad. (Retvendt). (Aldrig spejlvendt). (Læs herom på efterfølgende viste installationskort)

1) Prøvningsafgiftsmærke: 10 øre. / Farver: Blå, orangegul, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt. / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle holm. Nuuk. Grønland.
2) Prøvningsafgiftsmærke: 25 øre. Farver: Oliven, grøn, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt. / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
3) Prøvningsafgiftsmærke: 50 øre. / Farver: Brun, grøn, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt. / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
4) Prøvningsafgiftsmærke: 1 Krone. / Farver: Rød, brun, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt. / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
5) Prøvningsafgiftsmærke: 2 Kroner. / Farver: Grøn, rød, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt perfinbillede / Stilling 1
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
6) Prøvningsafgiftsmærke: 80 øre. / Farver: Sort, grå, lysebrun, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
7) Prøvningsafgiftsmærke: 160 øre. / Farver: Sort / grå, grøn, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland

 

***********************************************************************************

 

Og herfra blændes der op for den mangfoldighed af de installationskort påsat Prøvningsafgiftsmærker Københavns Belysningsvæsens har brugt i forbindelse med udførsel af forskellige former for el-arbejde hos kunder rundt om i København udført af Aut. Installatører.

Efter godkendelse med behørig underskrift af en ingeniør på ingeniørkontoret for arbejdets udførsel påsattes installationskortet diverse Prøvningsafgiftsmærker med forskellige værdier, en Tarif-afgift, alt afhængig af hvilken former for el-arbejde der er udført på den pågældende adresse.

Det man skal være opmærksom, når man scroller ned, er overgangen fra type: I til type: II, det år, hvor man begynder at benytte begge typer af  mærkerne samtidigt på Installationskortene, – hvilket formentlig sker i året 1933, hvor de første “Prøvningsafgiftsmærker” af TYPE: II, er at finde påsat  på et Installationskort sammen med TYPE: I en “Færdigmeldelse for Motorinstallation” med datoen 22/9 – 1933.
God fornøjelse
Redaktionen

 

TYPE: I

 

 

 INSTALLATIONS KORTENE

      

Københavns Belysningsvæsens Installationskort for: ”Færdigmeldelse for Ledningsarbejder” TIL ELEKTRICITVÆRKERNES INGENIØRKONTOR delt op i to dele:
Som det fremgår af det skrevne på kortet er der tale om ledningsarbejde i en lejlighed for som skrevet står på kortet: Anvendes kun for beboelseslejligheder.
Installatøren skriver: Herved færdigmeldes det af mig under 25 / 1 – 1922 paa ovennævnte Installationsnummer i Baunevang 44 st. tv. / anmeldte Ledningsarbejde er færdigt. Behørigt underskrevet den 9/6 – 1922 af Anthon Hansen Aut. Installatør.
Kortet med færdigmeldelsen indleveret til Ingeniørkontoret den 10/6 – 1922, underskrives, her af en Hr. Holm som bekræftelse på, at oplysningerne er kontrolleret og befundet rigtige. Sættes i Tarif-afgift med 1 krone og 60 øre fordelt på tre Prøvningafgiftsmærker: 10 øre, 50 øre, 1. Krone. Efterfølgende afstemplet med Københavns Belysningsvæsen stående i en cirkel.
OBS, bemærk måneden i datoen, det er to måneder end tidligere angivet i opslagsværket ”Danske perfiner For den seriøse samler” (altså en ny førstedato: 06. 1922).
Hvad EL REV. 1926, som står stemplet står for vides ikke, men formentlig revision af en slags.

 

1) Prøvningsafgiftsmærke: 10 øre. / Farver: Blå, gul, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1922 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
2) Prøvningsafgiftsmærke: 50 øre. / Farver: Brun, grøn, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1922 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
3) Prøvningsafgiftsmærke: 1 Krone. / Farver: Rød, brun, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1922 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
4) Til højre: Spejlvendt perfinbillede. Blot medtaget her for at illustrere hvordan dette tager sig ud set fra bagsiden af mærket.
OBS: Perfinbilledet betragtes altid med på mærkets billedside opad. (Retvendt). (Aldrig spejlvendt).

 

Bagsiden af Installations kortet hvoraf det fremgår at ledningsarbejdet er udført i pigeværelse og entré. Her markeret!

 

*************************************************

 

Københavns Belysningsvæsens Installationskort for: ”Færdigmeldelse for Lys installation” TIL ELEKTRICITETSVÆRKERNES INGENIØRKONTOR delt op i to dele: Øverste del: Som det fremgår af det skrevne på kortet er der tale om ”udvidelse af gammel installation: Installationsarbejde og Monteringsarbejde.
Installatøren skriver: Herved færdigmeldes det af mig for efterfulgt af kundens navn og adresse. Behørig underskrevet af denne den 9 / 10 – 1930.
Den nederste del af kortet er forbeholdt berigtigelsen af det ovenover anførte udført af den aut. Installatør, her underskrevet af en person på ingeniørkontoret med behørig underskrift, men det har man åbenbart ikke gjort her på kortet uvist af hvilken grund.

 

1) Prøvningsafgiftsmærke: 25 øre. / Farver: Oliven, grøn, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1922 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
2) Prøvningsafgiftsmærke: 1 Krone. / Farver: Rød, brun, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1
Brugt i årene: 1922 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
OBS: Perfinbilledet betragtes altid med på mærkets billedside opad. (Retvendt). (Aldrig spejlvendt).

 

Bagsiden af samme installationskortet hvoraf det fremgår at Intallationsarbejdet / Monteringsarbejdet i 2det værelse mod gaden, her markeret i rubrikken Kronerosetter / ”Installeret”
Sluttelig sat i Tarifafgift: 1. Krone og 25 øre Krone fordelt på 2. stk. Prøvningsafgiftsmærker: 25 øre og 1. Krone. Bemærk: Stempling af mærkerne med Københavns Belysningsvæsen stående i en cirkel mangler.

 

*************************************************

 

Københavns Belysningsvæsens Installationskort for: ”Færdigmeldelse for Lys installation” TIL ELEKTRICITETSVÆRKERNES INGENIØRKONTOR delt op i to dele.
Som det fremgår af det skrevne på forsiden afkortet er der tale om en ny installation / Installationsarbejde / monteringsarbejde af nye lamper i en butik, en cigarhandel udført af aut. Installatør N.R. Nielsen der ved sin underskrift bekræfter at dette arbejde er udført af ham. København. Den 27/4 – 1932.
Den nederste del af kortet er forbeholdt kontrollen og berigtigelsen af det ovenover anførte udført af den aut. Installatør, her underskrevet af en person på ingeniørkontoret med behørig underskrift den 10/9 – 1932.

1) Prøvningsafgiftsmærke: 10 øre. / Farver: Blå, gul, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1922 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
2) Prøvningsafgiftsmærke: 50 øre. / Farver: Brun, grøn, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1922 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
3) Prøvningsafgiftsmærke: 1 Krone. / Farver: Rød, brun, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1922 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
4) Til højre: Spejlvendt perfinbillede. Blot medtaget her for at illustrere hvordan dette tager sig ud set fra bagsiden af mærket.
OBS: Perfinbilledet betragtes altid med på mærkets billedside opad. (Retvendt). (Aldrig spejlvendt).

 

Bagsiden af installationskortet hvor af det nu fremgår at: ”Installationen bestaar nu i alt af: 7 Stk. Glødelamper” (Install. forsyner: Butik)
Sluttelig sat i Tarifafgift, her ”Erhvervs Tarif” med tre Prøvningsafgiftsmærker: Type I, med 1 krone og 60 øre fordelt på tre mærker, her: 10 øre, 50 øre, 1. Krone. Efterfølgende stemplet med: Københavns Belysningsvæsen stående i en cirkel.

 

*************************************************

 

Prøvningsafgiftsmærkerne: Overgangen fra Type: I til Type: II, – hvilke år?
Hvornår overgangen fra Prøvningsafgiftsmærke Type I til Prøvningsafgiftsmærke Type: II, hvilket årstal det fandt sted kan vi ikke vide noget om for nuværende, det står indtil videre hen i det uvisse. Det nærmeste, vi kan komme, er det vi kan udlede af datoerne på de Installationskort, hvorpå både Type: I og Type: II forefindes påsat side om side, men formentlig er overgangs-årene: 1933 – 34. Formentlig, baseret på studiet af de år påskrevet de installationskort redaktionen har haft til rådighed.

Et eksempel herpå er dette installationskort herunder: “Færdigmeldelse for Motorinstallation” med datoen 22/9 – 1933, som indtil videre er det tidligste år som redaktionen har kendskab til hvor de to typer Prøvningsafgiftsmærker: Type: I og Type: II forefindes sammen side om side påsat et installationskort.
Dette følges op af de tre installationskort hvorpå dette blandingsforhold med Type: I og Type: II også forekommer med slutdatoen på det sidste installationskort datoen 14/8 – 1934, hvorefter den nye udgave af installationskort tages i brug hvilket formentlig sker i året 1935, og tilsyneladende kun med Prøvningsafgiftsmærker Type II, men se selv.

 

TYPE: II

 

 INSTALLATIONS KORTENE

 

Københavns Belysningsvæsens Installationskort for: ”Færdigmeldelse for Motorinstallation” TIL ELEKTRICITETSVÆRKERNES INGENIØRKONTOR delt op i to dele.
Som det fremgår af det skrevne på forsiden af kortet er der tale om en ny installation / Installationsarbejde / monteringsarbejde udført af aut. Installatør Hans Hansen der bekræfter dette ved sin underskrift: København. Den 22/9 – 1933.
Bemærk påstemplingen: ”OVERG. TIL VEKSELSTRØM” 25/9 – 1969. Her menes overgangen fra jævnstrøm til vekselstrøm som fandtes flere steder i ejendommene på Vesterbro.
Den nederste del af kortet ”Udfyldes af Elektricitetsværkernes Ingeniørkontor” er forbeholdt kontrollen og berigtigelsen af det ovenover anførte udført af den aut. Installatør, her underskrevet af en person på ingeniørkontoret med behørig underskrift samme dag den 22/9 – 1933.

 

1) Prøvningsafgiftsmærke: 10 øre. / Farver: Blå, gul, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1922 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
2) Prøvningsafgiftsmærke: 1 Krone. / Farver: Rød, brun, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
OBS: Perfinbilledet betragtes altid med på mærkets billedside opad. (Retvendt). (Aldrig spejlvendt).

 

Bagsiden af installationskortet hvor af det nu fremgår at: ”Installationen bestaar nu i alt af: 3 Stk. stikkontakter osv. ”Virksomheden Art: Husholdning”
Sluttelig sat i Tarif-afgift, her vist med 4. stk. Prøvningsafgiftsmærker: Type I, 10 øre og 2. stk. Prøvningsafgiftsmærker: Type II, 1. Krone, i alt 2. Kroner og 40 øre fordelt på 6 mærker. her: 10 øre. Efterfølgende stemplet med: Københavns Belysningsvæsen stående i en cirkel.

 

*************************************************

 

 

Københavns Belysningsvæsens Installationskort for: ”Færdigmeldelse for Lys installation” TIL ELEKTRICITVÆRKERNES INGENIØRKONTOR delt op i to dele.
Som det fremgår af det skrevne på forsiden af kortet er der tale om en ny installation / Installationsarbejde / monteringsarbejde af nye lamper på en Trappegang, udført af aut. Installatør HASSEL & TEUDT Aage Hassel der ved sin underskrift bekræfter, at dette arbejde er udført af ham. København. Den 14/4 – 1934.
Den nederste del af kortet er forbeholdt kontrollen og berigtigelsen af det ovenover anførte udført af den aut. Installatør, her underskrevet af en person på ingeniørkontoret med behørig underskrift den 16/4 – 1934.

 

1) Prøvningsafgiftsmærke: 25 øre. / Farver: Oliven, grøn, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
2) Prøvningsafgiftsmærke: 50 øre. / Farver: grøn, brun, hvid. / Type: I. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:2. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1922 – 34.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
OBS: Perfinbilledet betragtes altid med på mærkets billedside opad. (Retvendt). (Aldrig spejlvendt).

 

Bagsiden af installationskortet hvor af det nu fremgår at: ”Installationen bestaar nu i alt af: 25. Stk. Glødelamper” (Install. forsyner: Trappegang)
Sluttelig sat i Tarif afgift med fire Prøvningsafgiftsmærker: 25 øre. Type II, og 3. stk. 50 øre. Ialt 2 Kroner og 50 øre fordelt på syv mærker: Efterfølgende stemplet med: Københavns Belysningsvæsen stående i en cirkel.

 

*************************************************

 

Københavns Belysningsvæsens Installationskort for: ”Færdigmeldelse for Lys installation” TIL ELEKTRICITETSVÆRKERNES INGENIØRKONTOR delt op i to dele.
Som det fremgår af det skrevne på forsiden af kortet er der tale om en gammel installation / Installationsarbejde / monteringsarbejde af nye lamper på en Trappegang, udført af aut. Installatør Frithiof J. Paaske der ved sin underskrift bekræfter, at dette arbejde er udført af ham. København. Den 14/8 – 1934.
Den nederste del af kortet er forbeholdt kontrollen og berigtigelsen af det ovenover anførte udført af den aut. Installatør. Som det fremgår, så er det indført Installationsbogen den 15.8.34. Efterfølgende underskrevet af en person på ingeniørkontoret med behørig underskrift dagen efter den 16/8 – 1934.

 

1) Prøvningsafgiftsmærke: 160 øre. / Farver: Sort, grå, grøn, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
OBS: Perfinbilledet betragtes altid med på mærkets billedside opad. (Retvendt). (Aldrig spejlvendt).

 

Bagsiden af installationskortet hvor af det nu fremgår at: ”Installationen bestaar nu i alt af: 51. Stk. Glødelamper” (Install. forsyner: Trappegang)
Sluttelig sat i Tarif afgift med 1.stk. Prøvningsafgiftsmærke: 160 øre. Type II. Efterfølgende stemplet med: Københavns Belysningsvæsen stående i en cirkel.

 

*************************************************

 

Til KØBENHAVNS BELYSNINGSVÆSEN ”INSTALLATIONSAFDELINGEN” her den nye udgave af Installationskort i et noget mere overskuelig udformning for aut. Installatører.
Som det fremgår af det skrevne på forsiden af kortet er der tale om en ny installation udført af aut. Installatør C, Lindeskov der ved sin underskrift bekræfter, at dette arbejde er udført af ham. København. Den 22/3 – 1937. Han må have taget fejl af datoen for øverst på kortet er datoen noteret / stemplet som den 23. marts 1937.
Ifølge skemaet så er arbejdet, lys på trappe i forhus. Bekræftet efterfølgende ved underskrift af en Teknisk Assistent den 24/3-1937.

 

1) Prøvningsafgiftsmærke: 10 øre. / Farver: Blå, gul, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
2) Prøvningsafgiftsmærke: 1 Krone. / Farver: Rød, brun, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1og 5
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
OBS: Perfinbilledet betragtes altid med på mærkets billedside opad. (Retvendt). (Aldrig spejlvendt).

 

Bagsiden af Installationskortet hvor der blot er noteret, at der på trappe er monteret antal grupper: 3.
Sluttelig sat i Tarif afgift med fire Prøvningsafgiftsmærker: 10 øre. Type II, og 2. stk. 1. Krone: Ialt 2 Kroner og 40 øre fordelt på seks mærker: Efterfølgende stemplet med rektangulært stempel, stempeldato 23. marts 1937. Københavns Belysningsvæsen

 

*************************************************

 

Til KØBENHAVNS BELYSNINGSVÆSEN ”INSTALLATIONSAFDELINGEN” her den nye udgave af Installationskort i et noget mere overskuelig udformning for aut. Installatører.
Som det fremgår af det skrevne på forsiden af kortet er der tale om en ny installation udført af aut. Installatør Tannenberg? der ved sin underskrift bekræfter, at dette arbejde er udført af ham. København. Den 10/5 – 1935.
Arbejdets beskaffenhed som skrevet står på kortet: Installation af udvendig lampe, forhus. Virksomhedens Art: Ismejeri.
Bekræftet efterfølgende ved underskrift af en Teknisk Assistent den 14/5-1935.

 

1) Prøvningsafgiftsmærke: 25 øre. / Farver: Oliven, grøn, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
2) Prøvningsafgiftsmærke: 1 Krone. / Farver: Rød, brun, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
OBS: Perfinbilledet betragtes altid med på mærkets billedside opad. (Retvendt). (Aldrig spejlvendt).

 

Bagsiden af Installationskortet hvor der blot er noteret, at der i Butik er monteret antal grupper: 1.
Sluttelig sat i Tarif afgift med tre Prøvningsafgiftsmærker: 1. stk. 25 øre. Type II, og 2. stk. 1. Krone: Ialt 2 Kroner og 25 øre fordelt på tre mærker: Efterfølgende stemplet med rundt stempel med Københavns Belysningsvæsen.

 

*************************************************

 

Til KØBENHAVNS BELYSNINGSVÆSEN ”INSTALLATIONSAFDELINGEN” her den nye udgave af Installationskort i et noget mere overskuelig udformning for aut. Installatører.
Som det fremgår af det skrevne på forsiden af kortet er der tale om en ny installation udført af aut. Installatør C, Lindeskov der ved sin underskrift bekræfter, at dette arbejde er udført af ham. København. Den 22/3 – 1937. Han må have taget fejl af datoen for øverst på kortet er datoen noteret / stemplet som den 23. marts 1937.
Ifølge skemaet så er arbejdet, lys på trappe i forhus. Bekræftet efterfølgende ved underskrift af en Teknisk Assistent den 24/3-1937.

 

1) Prøvningsafgiftsmærke: 80 øre. / Farver: Sort, grå, lysebrun, hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. / Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5.
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
2) Prøvningsafgiftsmærke: 160 øre. / Farver: Sort, grå, grøn,  hvid. / Type: II. Perfinbillede K.B. / Perfinnummer K 10:1. /
Retvendt og spejlvendt perfinbillede / Stilling 1 og 5
Brugt i årene: 1933 – 43.
Tilhører: Palle Holm. Nuuk. Grønland.
OBS: Perfinbilledet betragtes altid med på mærkets billedside opad. (Retvendt). (Aldrig spejlvendt).

 

Bagsiden af Installationskortet hvor der blot er noteret, at der på trappe er monteret antal grupper: 3.
Sluttelig sat i Tarif afgift med fire Prøvningsafgiftsmærker: 10 øre. Type II, og 2. stk. 1. Krone: Ialt 2 Kroner og 40 øre fordelt på seks mærker: Efterfølgende stemplet med rektangulært stempel, stempeldato 23. marts 1937. Københavns Belysningsvæsen

 

*************************************************

 

Københavns Belysningsvæsens brug af frimærker

Og apropos Københavns Belysningsvæsens frimærker perforeret med perfinbilledet K.B. Perfinnummer K 10, bringes / vises enkelte forsendelser tilsammen med enkelte Afa-numre perforeret med dette perfinbillede tillige med et perfinaftryk fra den 10 sæts perforator brugt i årene 1954 – 89 til perforering af væsenets frimærker,

Retvendt og spejlvendt perfinbillede

 

Afa-numre fundet til dato perforeret i det pågældende perfinnummer

 

Forsendelserne

Rudekuvert påsat Afa-nr. 461, Kr. 60 øre, rød, 30. juni 1967, perforeret med perfinbillede K.B. Perfinnummer K 10.
Afstemplet med TMS Tekst maskinstempel Nr. 152 / 30, København, K. 2, 1963-73 og afsendt den 25.august 1969, fra Københavns Belysningsvæsen: SUNDBY GASVÆRK Amager Strandvej 1, 2300. København S til firmaet Samsons Transport. Amaliegade 43. 1256 K.
Kilder: Danske TMS Tekst Maskinstempler 1924-1997 v/ Jan Bendix Forlaget SKILLING. Afa kataloget 2019.

 

Bagsidetryk på kuverten: KØBENHAVNS BELYSNINGSVÆSEN. 1149 København K. / SUNDBY GASVÆRK Amager Strandvej 1. 2300 København S./ KB 91.206

 

*************************************************

 

Rudekuvert påsat Afa-nr. 461, Kr. 60 øre, rød, 30. juni 1967, perforeret med perfinbillede K.B. Perfinnummer K 10.
Afstemplet med TMS Tekst maskinstempel Nr. 419 / 3, København, OMK. 34, 1/7-18/-1970 og afsendt den 2. juli 1970, fra Københavns Belysningsvæsen: H.C. ØRSTED VÆRKET, Tømmergravsgade. 2450 København SV. til: (Destination ukendt).
Kilder: Danske TMS Tekst Maskinstempler 1924-1997 v/ Jan Bendix Forlaget SKILLING. Afa kataloget 2019.

 

Bagsidetryk på kuverten KØBENHAVNS BELYSNINGSVÆSEN. 1149 København K. / H.C. ØRSTED VÆRKET Tømmergravsgade 2450 København SV. KB 91.260 / 2. juni 1984

 

*************************************************

 

Rudekuvert påsat Afa-nr. 461, Kr. 60 øre, rød, 30. juni 1967, perforeret med perfinbillede K.B. Perfinnummer K 10.
Afstemplet med TMS Tekst maskinstempel Nr. 155 / 32, København, K. 2, 1962, 69, 70,72,73 og afsendt den 29. juli 1970, fra Københavns Belysningsvæsen: H.C. ØRSTED VÆRKET, Tømmergravsgade. 2450 København SV. til: (Destination ukendt).
Kilder: Danske TMS Tekst Maskinstempler 1924-1997 v/ Jan Bendix Forlaget SKILLING. Afa kataloget 2019.

 

Bagsidetryk på kuverten: KØBENHAVNS BELYSNINGSVÆSEN. 1149 København K. / H.C. ØRSTED VÆRKET Tømmergravsgade 2450 København SV. KB 91.204 / 2. juni 1984

 

*************************************************

 

Rudekuvert påsat Afa-nr. 820, Kr. 2.80 øre, rød, 10 januar 1985, perforeret med perfinbillede K.B. Perfinnummer K 10.
Afstemplet med TMS Tekst maskinstempel Nr. 606 / 44, København, PTM. 8V, 1981-85, og afsendt den 31. marts 1985, fra Københavns Belysningsvæsen til: (Destination ukendt).
Kilder: Danske TMS Tekst Maskinstempler 1924-1997 v/ Jan Bendix Forlaget SKILLING. Afa kataloget 2019.

 

Bagsidetryk på kuverten: KØBENHAVNS BELYSNINGSVÆSEN. 1149 København K. / KB 91.204