H 13 Oversigt over perforerede Alm. Stempelmærker fundet til dato, her Perfin-nummer H 13, her numerisk opstillet

Historien om perforerede Alm. stempelmærker 1875? – 2013

Hvornår det første perforerede stempelmærke perforeret med et firmas initialer forsynet med en påtegning der angav stemplingsdatoen og navnet (initialerne) på den person der foretog stemplingen, (kassationen af stempelmærket), så dagens lys efter indførslen i Danmark i året 1875, må indtil videre stå hen i det uvisse. Ej heller den sidste stemplingsdato og navnetræk kendes endnu.

Læs om de Alm. stempelmærker under: Forord og tak: Perforerede-stempelmærker og historien bag perforerede stempelmærker etc. :
Siderne: 3 – 13. TRYK HER:

Kildeoplysninger: Catalog of Scandinavian Revenue Stamps / Volume II. Denmark by Peter Poulsen, Roskilde, Denmark

Skemaerne læses fra venstre mod højre alfabetisk / numerisk opstillet:

For større billede: Tryk på billedets ramme:

 OBS OBS OBS!

Jeg har haft ovennævnte Alm. Stempelmærke med perfinbilledet H.A.S. perforeret heri under kraftig lup, da jeg havde en lille anelse om, at perforeringen heri måske var en efterperforering – og ud fra det jeg observerede ved denne proces, da må jeg desværre konstatere, at det forholder sig sådan baseret på, at stempelmærket er perforeret efter, at dato og underskrift er påført dette, idet man tydeligt kan se, – set fra bagsiden af stempelmærket, at påskriften påført stempelmærkets forside der er trængt igennem til stempelmærkets bagside er ”skarpt afskåret” i kanten af perforeringshullerne der hvor perforeringsnålene er gået igennem stempelmærket, og som følge heraf fremstår med en hvid kant rundt i kanten af perforeringshullerne.

Påskriften ville ikke være ”skarpt afskåret” i kanten af perforeringshullerne der hvor perforeringsnålene er gået igennem stempelmærket, – dersom ”påskriften” var påført stempelmærket ”efter”, – at dette var påsat det pågældende dokument, det nu engang har siddet på.

Ergo, er der her tale om en efterperforering af ovennævnte stempelmærke. Jeg selv nærer ingen tvivl herom. Det kan ikke være anderledes.

Betragt stempelmærket og bedøm selv.

Jan Krolak.