Norges ”Gjennomhullede merker fra Statsinstitusjoner” samt de ”Private Gjennomhullete norske Frimærker”

Forord

Ser man nøgtern på det, så er det vel nok de færreste danske perfinsamler (inklusive undertegnede selv) der har det helt store kendskab til et af vores broderlandes perfiner, her broderlandet Norge.

Ligeså er det vel nok også de færreste danske perfinsamlere, – der ved – at de norske perfiner er opdelt i to kategorier:

1) ”GJENNOMHULLEDE MERKER FRA STATSINSTITUSJONER” / Tjenestemerker bragt i mange udgaver af ”NORGESKATALOGEN” eksempelvis årgang 2013, (65. Utgave) siderne 342, 343 og 344, udgivet igennem ”OSLO FILATELISTKLUBB”

2) ”PRIVATE GJENNOMHULLETE NORSKE FRIMERKER” beskrevet på glimrende vis af Erling Dehli m/tillat. Af OSLO F. K. i en Norsk Tidning ”FRIMERKE FORUM” Nr.4, 1972, side 6, visende billeder af to norske perforatorer samt en oversigt, en afbildning over samtlige ”PRIVATE GJENNOMHULLETE NORSKE FRIMERKER”

Så langt, så godt!

Indledning

Ideen til at skrive om norske perfiner kom nærmest ved et tilfælde da jeg ved et herværende auktionsfirma for frimærker fattede interesse for et norsk brevkort fra ”Christiania Bank og Kreditkasse” med perfinbilledet C B & K perforeret i frimærket og indkøbte dette.

Da jeg selv er i besiddelse af en lille samling af norske perfiner tænkte jeg ved mig selv, – gad vide om de danske perfinsamler etc., vil være interesseret i at vide mere om norske perfiner, det skal da prøves, men, men, informationer dem havde jeg ikke mange af ”troede jeg selv” i første omgang. ”Det vender jeg tilbage til!

Den næste tanke var om ”OSLO FILATELISTKLUBB” kunne være behjælpelig. Som tænkt, så gjort, en mail hertil med forespørgelse om de kunne være behjælpelige med informationer herom da var svaret nærmest overvældende for ikke alene fik jeg pr. brev tilsendt kopier med en oversigt over billeder af ”GJENNOMHULLEDE MERKER FRA STATSINSTITUSJONER” og ”PRIVATE GJENNOMHULLETE NORSKE FRIMERKER” men tillige også en tilladelse til at bruge det jeg ville. En flot gestus.

Og så tilbage til som skrevet står i andet afsnit: ”Det vender jeg tilbage til” Efter at have gransket tilsendte materiale et stykke tid dukkede tanken op, – dette tilsendte materiale havde jeg set før, – godt nok for mange år siden, – mindst 20 år, – men hvor! Ok, tænkte jeg, – ned i arkivet, – ned i alle mine chartek i hængemapperne samlet igennem mange år, helt tilbage fra første halvdel af 1980,erne, – og minsandten om der ikke var gevinst, et chartek fyldt med alt muligt godt. Noget af det lige det jeg manglede for at gøre det hele fyldestgørende.

Nu er materialet bearbejdet, – for kopiernes vedkommende, det jeg bedst kunne, samt diverse opsat, indscannet og indsat ind under hvor dette hører hjemme.

Ligeså indsat er billeder visende en oversigt over de ”GJENNOMHULLEDE MERKER FRA STATSINSTITUSJONER” i sort / hvid tillige med faktuelle oplysninger herom, lidt historie omkring disse samt en fyldestgørende liste over brugerne af disse Gjennomhullede merker derfra.

Endvidere indsat, billeder af de ”PRIVATE GJENNOMHULLETE NORSKE FRIMERKER” også i sort / hvid samt en fyldestgørende liste over brugerne af disse Gjennomhullete merker derfra.

Ej heller er glemt min lille samling med en enkelt perfin, her bogstavet S, hørende ind under ”Statsinstitusjoner” og ej heller glemt er perfinerne fra private, bogstaverne: AM, CAG, CB & K, DUE, FmV, HL. & Co, J. G. Co, J. H. A, M.A., N.L., O. M. & S, hørende ind under ”Private”, alle vil disse blive vist både med billedesiden op og bagsiden med perfinbilledet.

Ej heller er glemt en oversigt over perfinbilledernes stillinger både de horisontale og de diagonale og som det står beskrevet følger vannmerke stillingerne. Se denne.

Ej heller er glemt brevkort, det ene med tilhørende firmahistorie i uddrag, samt et link med henvisning til resten af firmahistorien, såfremt man er interesseret i at læse denne i sin helhed, og sluttelig et postkort fra firmaet Wittusen & Jensen A/S med dette firmas initialer W&J perforeret i det påsatte frimærke, og på forsiden af kortet visende firmaets gamle perforator flankeret med en moderne frankeringsmaskine. I sandhed en moderne udvikling.

Ej heller er glemt linket: www.frankering.com som henviser til en norsk hjemmeside også kaldet FRANK E RING, Created by Marius.

www.frankering.com/profile/FrankERing er også en rigtig god hjemmeside, at besøge hvor det også handler om perfins, norske naturligvis. Prøv den.

God fornøjelse

Jan Krolak

********************************

 

En varm tak

Sluttelig, en varm tak skal herved lyde fra undertegnede til ”OSLO FILATELISTKLUBB” for beredvillig assistance i form af tilsendt materiale om ”Norske perfinbilleder”:

Erling, Dehli; Oslo, FK 1972. Privat Gjennomhullete Frimerker.  Forum 3: 6, 7, 9 & 10. udarbejdet af nu afdøde medlem af klubben filatelisten Erling Dehli og efterfølgende bragt i mange udgaver af ”Norgeskatalogen”.

Ligeså skal der lyde en varm tak for tilladelsen til ”OSLO FILATELISTKLUBB”, at bruge oplysningerne herom i nærværende artikel på denne hjemmeside.

 

Om Erling Dehli

Erling Dehli der døde 17. maj 2013 i en alder af 83 år var en kapacitet, var en pioner inden for mange områder: Posthornmærker, Norske Gjennomhullinger og norske stempler ligesom han var en inspirationskilde for andre samlere. Kilde: Oslo Filatelistklubb

Med venlig hilsen

Undertegnede

Jan Krolak 24. juni 2019

 

Uddrag fra “NORGESKATALOGEN ” 2013#

Uddrag fra “NORGESKATALOGEN” 2013″

Uddrag fra “NORGESKATALOGEN ” 2013″

 

 

********************************

 

Hvis man har interesse for det historiske omkring Christiania Bank og Kreditkasse, da tryk på dette link: snl.no/Christiania_Bank_og_Kreditkasse

Oversigt med prissætningen på Private Gjennomhullete Frimerker årgang 1995

Samme oversigt uden prissætning / Uddrag fra “NORGESKATALOGEN” 1977″

Oversigt over de norske brugere af Privat Gjennomhullete Frimærker

 

Perfinbilledernes stillinger både de horisontale og de diagonale og som det står beskrevet følger vannmerke stillingerne.

 

En varm tak

Sluttelig, en varm tak skal hermed lyde fra undertegnede til ”OSLO FILATELISTKLUBB” for beredvillig assistance i form af tilsendt materiale om ”Norske perfinbilleder”:

Erling, Dehli; Oslo, FK 1972. Privat Gjennomhullete Frimerker.  Forum 3: 6, 7, 9 & 10.
udarbejdet af nu afdøde medlem af klubben filatelisten Erling Dehli og efterfølgende bragt i mange udgaver af ”Norgeskatalogen”.

Ligeså skal der lyde en varm tak for tilladelsen til at bruge oplysningerne herom i nærværende artikel på denne hjemmeside.

Og sidst, men ikke mindst ikke at forglemme linket her: Tryk på: OSLO FILATELISTKLUBB

 

Om Erling Dehli
Erling Dehli der døde 17. maj 2013 i en alder af 83 år var en kapacitet, var en pioner indenfor mange områder: Posthorn Mærker, Norske Gjennomhullinger og norske stempler ligesom han var en inspirationskilde for andre samlere. Kilde: Oslo Filatelistklubb

 

Med venlig hilsen

Undertegnede

Jan Krolak 24. juni 2019