Perfins: Øvrige nordiske lande: Norge, Sverige, Finland

Under udarbejdelse

Lidt til at starte med

Et lille udpluk af Norske og Svenske perforerede stempelmærker perforeret med perfinbilledet LB fra Den Danske Landmands Hypothek- og Vekselbank:: Et svensk Bank- och Växelstäpelmærke 2 kroner och to stämpelmærker tjugo öre och femti öre og et stempelmærke Norsk 20 øre.

 

Postförskott är en försändelseform inom Posten som innebär att mottagaren betalar ett av avsändaren begärt belopp innan försändelsen lämnas ut av postbefordraren. Beloppet kan vara innehållets värde och ofta även postens avgifter.
Postförskott, franska remboursement, postal tjänst som innebär att mottagaren betalar ett av avsändaren begärt belopp.
Afa-nr. 155a, 35 öre gul, Posthorn, type II, perforeret m. perfinbilledet A.F. A8 A.F. 1923 – 31 R2 26 – 500 ex kända. Kilde: Kataloget Svenska Skyddsperforinga, Af Leif Bergman, Tord Lagerwall og Stellan Swenson.

 

Bagsiden af Postförskotts-kortet.