Svenske og Norske stempelmærker perforeret med Den Danske Landmandsbank Hypothek- og Vekselbanks perfinbillede LB, perfinnummer L 11.3,

Lidt om Svenske og Norske stempelmærker perforeret med Den Danske Landmandsbank Hypothek- og Vekselbanks perfinbillede LB, perfinnummer L 11.3, her repræsenteret med 2 stk. svenske stempelmærker indsendt til redaktionen fra Palle Holm, bosiddende i Nuuk på Grønland, fra dennes samling, suppleret op med ligeså udseende 2 stk. svenske stempelmærker, et enkelt svensk stempelmærke af andet udseende og sluttelig, et enkelt Norsk stempelmærke fra egen samling.

Indledning

Man ser dem ikke så tit, – disse stempelmærker fra de nordiske lande Norge og Sverige, og slet ikke med Den Danske Landsmandsbank Hypothek- og Vekselbanks perfinbillede LB, perfinnummer L 11.3, perforeret heri, men af og til dukker der dog enkelte eksemplarer op til glæde for os perfinsamlere.

Lad os lægge ud med de svenske stempelmærker først med de her to viste svenske stempelmærker på 50 øre, brun, henholdsvis fra den 23. 5. 1911 og den 27. 7. 1911, erhvervet og indsendt til redaktionen af Palle Holm, bosiddende i Nuuk på Grønland.

 Som supplement hertil kan nævnes, at et stempelmærke (af samme udseende som stempelmærkerne her ovenover nævnt) også findes på værdien 20 øre, brun, fra den 22. 3. 1913, og perforeret med samme perfinbillede LB, perfinnummer L 11.3. 

Herudover findes samme perfinbillede LB, perfinnummer L 11.3, perforeret i et stempelmærke (BANK- och VÄXELSTÄMPEL) et stempelmærke af et noget andet udseende på værdien ”2 TVÅ KRONER 2” fra den 18. 3. 1918.

 Om stempelmærker fra Norge, så findes der også stempelmærker herfra, eksempel som her vist, et enkelt eksemplar, perforeret med perfinbillede LB, perfinnummer L 11.3, perforeret heri, på værdien 20 øre, blå, værdifarve sort, desværre uden påskrevet dato.

Om dette har siddet på et vekseldokument vides ikke, men det vides med sikkerhed, at samme type stempelmærke uden perforering, men også med værdien 20 øre, blå, værdifarve sort findes påsat et vekseldokument årgang 1937, udbudt til salg hos en frimærkehandler på nettet, men uden perfinbillede LB, perfinnummer L 11.3, perforeret heri.

 Om de svenske stempelmærker har været brugt til samme formål på vekseldokumenter, som det norske stempelmærke vides ikke, men det snerper der henad, så mon dog ikke? så det spørgsmål står hermed åbent,

Som afsluttende bemærkninger:

  • SVERIGE: Om stempelmærkers indførsel i Sverige vides det, at det skete grundet inspiration fra de omkringliggende lande eller som skrevet på svenska: Stämpelmärken i Sverigei nfördes i en förordning i december 1660 efter intryck från närliggande länder.  LÆS HER HEROM: Eller HER:
  • NORGE: Om det samme gjorde sig gældende for Norges vedkommende vides ikke, men det vides at man ophørte med brugen af stempelmærker i året 1975 ifølge ”STORE NORSKE LEKSIKON”: LÆS HER HEROM.:

En stor tak til Palle Holm i Nuuk. Grønland for inspiration til denne artikel.

Redaktionen