Ny førstedato 09. 1914

 

Afanumre fundet til data på det pågældende perfinbillede

 

Endnu en gang skal vi et godt stykke tilbage i tiden, tilbage til året 1914, nærmere betegnet til dato den 25. 1914, (Bemærk: Ny førstedato der rykker denne næsten hele 5 år tilbage i tiden), her et BREV-KORT med påtrykt Afa-Nr. 79, 3 øre grå, Bølgelinie, en Helsag (desværre ikke noget nummer) våbenskjold A, fra firmaet Tømmerhandel Barnow & Henrichsen i Aarhus.
Som det fremgår er Helsagen opfrankeret til 5 øre til korrekt landsporto for den tid med Afa-Nr. 78, 2 øre, rød, Bølgelinietype 1913 – 14, perforeret med perfinbillede A.T. perfinnummer A 65, Stilling 1,
Takst: Landsporto: For forsendelse af enkelte brevkort i perioden: 1.10.1888 – 1.1.1919: 5 øre.
Kilder:
Afa-numre: Danmark Frimærkekatalog 2021
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/Jan Bendix
Afstempling
Afstempling (annullering) af frankeringen er som det fremgår foretaget med et nedslebet reservestempel hvori distriktsbetegnelsen bogstavet L tidligere indgik, oprindelig tænkt indsat i ”Lygtevej Kvarterets Postkontor, Kjøbenhavn L” Helstemplingsmaskine af fabrikat system Krag. men sådan skulle det efterfølgende ikke gå.

Afsendelse

Brevkortet, Helsagen Afsendt fra Aarhus den 25. 9. 1914 med destination til ”Tagpapfabrikken Dortheasminde” pr. Horsens. (Bemærk: Ny førstedato der rykker denne næsten hele 5 år tilbage i tiden).

 

Læs historien / beskrivelsen herom efter viste stempel med titlen: “Distriktsbetegnelsen før og efter udslibningen.

 

“Distriktsbetegnelsen før og efter udslibningen”

Om ovennævnte stempel både før og efter udslibningen af distriktsbetegnelsen L/1 skriver forfatteren Flemming Hansen I sin bog om HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde, side 19:  Her i uddrag:
Den 1.oktober 1912 gives der endelig tilladelse til at bestille de tidligere omtalte reserve stempler af system Krag med ovenstående distrikts betegnelser i annulleringsbølgerne. Helstemplings Sammensætningerne bliver leveret i perioden fra 30. maj til 1. juli 1914.
Af disse seks distrikts bogstaver blev et reserve stempel overflødig, og forklaringen er at Postdistrikt L 14, måneder før leveringen af de ovenstående annullerings bølger havde fået tildelt en helstemplingsmaskine af fabrikat Sylbe & Pondorf.
“Distrikts Betegnelsen” udslibes som vist på ovenstående annullerings bølge, og stemplet overleveres til helstemplingsmaskinen i Aarhus, hvor det indsættes i den eksisterende Krag Maskine. 

Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.

 

Bagsiden af brevkortet, Helsagen der rent bestillingsmæssigt af varer taler for sig selv: 150 ruller “Herculespap!

Og hermed en stor tak her fra redaktionen til Martin Thurøe.

 

Her et Brevkort af dem man heller ikke ser så tit med perfin, et enkelt brevkort sat i efterporto, (strafporto) da det er afsendt til lokalporto-takst 8 øre, i stedet for som det burde have været til landsporto 15 øre, da modtageren Frøken Ellen Margrethe Henrichsen bor i Kjøbenhavn Ø, og afsender i Aarhus, – her firmaet Aarhus Tømmerhandel / Barnow & Henrichsen.
Brevkortet påsat Afa-Nr. 123, 8 øre grå, Bølgelinietype, perforeret med perfinbillede A.T. perfinnummer A 65, afstemplet med neutralt enkelt maskinstempel med højrevendt liniekliche med 7 bølgelinier 17 mm høje, type B.
Afsendt fra Aarhus den 16.10.1924 til Kjøbenhavn, sat i efterporto med 2. stk. ”ikke perforerede” Afa-Nr. 98, 7 øre orange påtrykt sort overtryk PORTO Afa-nr. 3, 1. maj, 1921, med betegnelsen: Kurerende frimærker med sort overtryk.
Bragt ud dagen efter den 17.10.1924 til Frøken Ellen Margrethe Henrichsen på adressen Østerbrogade 44, IV. København Ø, med anden ombæring som det fremgår af brotypestempel: BRO IIIi. Brugsperiode: 05.10.1915 – 26.09. 1932. Stempel brugt ved Østerbro postkontor.
Kilde.
Neutrale maskinstempler /v/ Peter Engelbrecht
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2019
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix
Københavns poststempler v/ Jan Bendix
Takst: Landsporto: For forsendelse af enkelte brevkort i perioden: 1.7. 1920 – 1.4. 1926: 15 øre.
Efterporto: Manglende porto + 10 øre højst dobbelt manglende porto, her 2 x 7 = 14 øre. (14 påskrevet med sort skrift nedover brevkortet)

 

Bagsiden af brevkortet med en besked til afsenderens søster, orden: Nu midt i det allertravleste bliver jeg jaget afsted for at skrive et Par ord til min “Søster” jeg har dårlig tid, og altså ikke stor lyst, men, når jeg nu skal: Kære Søster osv, osv. Hold da helt op: “Det kan man da kalde søskende kærlighed” Gad vide, hvem der har betalt for den manglende porto, efterportoen?

 

En pæn anseelig firmakuvert. Som skrevet står på kuverten indeholder denne ”Forretningspapirer” fra Aarhus Tømmerhandel Niels Barnow & Co AARHUS. Kuverten påsat Afa-Nr. 256, 8 øre grøn, type II, 1. august 1940. Bølgelinietype perforeret med perfinbillede A.T. perfinnummer A 65, afstemplet med neutralt enkelt maskinstempel med højrevendt liniekliche med 7 bølgelinier 17 mm høje, type B.
Afsendt lokalt i Aarhus ”Risskov” den 12. juni 1942 til Herr. Snedkermester B. Andersen. ”Det hvide hus”, Risskov.
Kilde.
Neutrale maskinstempler /v/ Peter Engelbrecht
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2019
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix
Takst: Lokalporto: For forsendelse af ”Forretningpapirer” i vægtklasse 250 gr – 1000 gr i perioden: 1.7. 1940 – 1.7. 1946: 8 øre.

 

Lidt firmahistorie: Kilde: Aarhuswiki.dk 

Aarhus Tømmerhandel, senere kendt som “Barnow”, lå på Randersvej 2. Grunden hvorpå Aarhus Tømmerhandel senest havde til huse tilhører i dag bygningskomplekset Nobelparken hvor bl.a. Aarhus Universitet hører til.

Handelsvirksomheden der såede frøene til Aarhus Tømmerhandel blev grundlagt 25. oktober 1852 af Marinus Meden, og havde i starten ejendomme og lager ved Mejlgades port. Forretningen var i begyndelsen baseret på handel med landbrugere i oplandet og handlede i starten også med korn og foderstoffer. Men forretningen blev delt, og Meden fortsatte med den del, der omfattede trælast og bygningsartikler. Det var den første specialforretning i Aarhus i den branche og lidt af et eksperiment i en tid, hvor det normalt var de store købmandsgårde der tog sig af handlen med tømmer.

Firmahistorien er omfattende. Læs resten her: