Omkring Sønderjydsk Fond’s mærker m. perfin

Omkring Sønderjydsk Fond´s mærke Med tanke på en artikel bragt i frimærkebladet ”SKILLING” v/ Jan Bendix, maj måned 1995, side 9, med titlen ”Sønderjydsk Fond’s mærke” og mine nyerhvervede mærker herfra perforeret med henholdsvis perfinbilledet HP, perfinnummer H 54,...