En lille kavalkade over tre brugere af perfin i Sønderborgområdet, de tre brugere: Folkebanken for Als og Sundeved A/S. Sønderborg,. Perfinbilledet F.S, Perfinnummer F 42. Handelsbanken i Sønderborg, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank. Sønderborg. Perfinbillede HiS, Perfinnummer H 39 og Sønderborg Bys Sparekasse. Perfinbillede S.B.S.. Perfinnummer S 16.

En lille kavalkade over tre brugere af perfin i Sønderborgområdet Vi skal da også have lidt perfinstof til de stille stunder, og denne gang har redaktionen rettet blikket mod syd, ned mod Sønderborg området, i første omgang mod de tre herunder nævnte brugere af...