Indledning
Som lovet, som det stod skrevet her på hjemmesidens forside for ikke så længe side, så er firmahistorien om virksomheden ”Dansk Skrivemaskinefabrik ”på plads, sådan nogenlunde, ihvertfald i hovedtrækkene, og som jeg nu har den glæde at præsenterer alle jer samlere for tilsammen med i alt fem forsendelser alle påsat frimærker perforeret med perfinbilledet N, perfinnummer N1, på samtlige forsendelser – en rudekuvert med forretningspairer, – en rudekuvert dekoreret med hvad virksomheden handler med, – en faktura i farver, hovedsagelig blå sendt som brev rigt dekoreret med hvad virksomheden handler med, (lukket med label), en kuvert fra virksomhedens filial i Århus. Så langt, så godt.

Apropos perfinbilledet N, med perfinnummer N 1, så har forfatteren undret sig noget over hvorfor indehaverne Foss, Rindom & Lauritzen, af virksomheden ”Dansk Skrivemaskinefabrik” lige netop har valgt at bruge bogstavet N, som perforering i deres frimærker for det passer jo ikke sammen med nogen forkortelse i nogen af De herrers navne, – indtil det gik op for forfatteren, at bogstavet N muligvis stod for Deres store salgsvare, en skrivemaskine af dansk fabrikat ved navn ”NORDEN” En forklaring (lidt skråsikkert, måske?) som for forfatteren fremstår som den eneste mulige!

Fakta om ”NORDEN” en dansk skrivemaskine
„Norden” er en dansk skrivemaskine af enestående høj kvalitet. Den fremstilles normalt med KeySet Tabulator men også med Decimal-Tabulator, der automatisk fordeler cifrene i en talkolonne efter værdi. — Næste gang De skal bruge en skrivemaskine forlang da „Norden” kontormaskine demonstreret. De vil komme til at skatte den højt — og den fortjener det.
DANSK SKRIVEMASKINEFABRIK
Nr. Farimagsgade 11. Telf. Central 5758
Kilde: http://www.tidsskriftetgronland.dk › archive › 1954-2-Forside

Afa-numre fundet til dato perforeret med det pågældende perfinnummer N1

 

En ganske pæn forsendelse, en rudekuvert fra virksomheden ”Dansk Skrivemaskinefabrik” årgang 1943, påsat 1. stk. Afa-nr. 256, 8 øre grøn type II. 1. august 1940. Bølgelinjetype perforeret med perfinbillede N, perfinnummer N1. Stilling 1.
Afstemplet med TMS Tekstmaskinstempel Nr. 79 / 7 1943, København OMK 8. Læg ikke Penge i almindelige Breve.
Afsendt fra København den 3. marts 1943. Destination ukendt.
Takst: Lokalporto for forsendelse af breve / Forretningspapirer i 1. vægtklasse 0 – 50 gr. var i perioden 1.7. 1940 – 1.7. 1946: I alt 8 øre.
Kilder:
Københavns poststempler v/ Jan Bendix. Forlaget SKILLING
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2019.
Danske breve 1851 – 1979 Bind 1 v/ Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Rudekuvertens bagside med virksomhedens navnetræk og adresse.

 

En rigt dekoreret forsendelse, en rudekuvert fra ”Dansk Skrivemaskinefabrik” der viser hvad virksomheden handler med, ”NORDEN” Skrivemaskiner. Med ”Citograf” Adresseringsmaskiner og 2000 & Baby ”Hermes” Rejseskrivemaskiner.
Rudekuverten påsat Afa-nr. 306, 15 øre grøn, type III, 18. august 1949. / 1948 -50. Kong Frederik IX perforeret med perfinbillede N, perfinnummer N1. Stilling 5.
Afstemplet med TMS Tekstmaskinstempel Nr. 145 / 2 1949. København OMK 9.
Afsendt fra København den 17. november 1949. Destination ukendt.
Takst: Lokalporto for forsendelse af breve 1. vægtklasse 0 – 50 gr. var i perioden 1.7. 1946 – 1.7. 1952: Ialt 15 øre
Kilder:
Københavns poststempler v/ Jan Bendix. Forlaget SKILLING
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2019.
Danske breve 1851 – 1979 Bind 1 v/ Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

En skøn forsendelse, en faktura i farve sendt som brev rigt dekoreret med hvad virksomheden handler med her igen nævnt ”NORDEN” Den danske skrivemaskine og ”HERMES” Den svejtsiske Skrivemaskine (bemærk lukket med label med navnet ”HERMES” ved afsendelsen)
Fakturaen påsat Afa-nr. 306a, 15 øre grøn, type II, 17. juni 1948. / 1948 -50. Kong Frederik IX perforeret med perfinbillede N, perfinnummer N1. Stilling 5.
Fakturaen afstemplet med brotypestempel BRO Vd-2. Brugsperiode: 28.09. 1945 – 11.04. 1950.
Afsendt den 30.11. 48 til Søborg Skole i Gladsaxe. Gladsaxe Kommune med ankomst dertil den 6. december 1948. Indholdet taler for sig selv. At betale: NETTO KONTANT!
Takst: Lokalporto for forsendelse af breve 1. vægtklasse 0 – 50 gr. var i perioden 1.7. 1946 – 1.7. 1952: Ialt 15 øre
Kilder:
Københavns poststempler v/ Jan Bendix. Forlaget SKILLING
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2019.

OBS: Bemærk: Som følge af at perfinbilledet N, perfinnummer N1, nu er fundet perforeret i et frimærke påsat en faktura oprettes der nu en ny kategori i rammeforklaringens 2. Linie, Rubrikker til venstre: Forsendelsesarter og dokumenter frigjort ved frankering med perforerede fri (mærker) side 12, i opslagsværket “Dansk perfiner For den seriøse samler” som er at finde her på hjemmesiden.

 

Og så skal vi en tur til ”Smilets By” Århus nærmere bestemt en tur til ”Dansk Skrivemaskinefabriks” afdeling, dengang beliggende på adressen: Kystvej 5. Aarhus. Telefon. 7593. Afdelingen eksisterer ikke mere. Den sidste registrering på at virksomheden havde til huse her var ifølge Kraks vejvisers provinsregister for Århus var i 1959.
Forsendelsen er som det fremgår en rudekuvert påsat Afa-nr. 337b, 30 øre rød, type IVB. 26. oktober 1953. Frederik IX type. 1952 – 53. Perforeret med perfinbillede N, perfinnummer N1.
Afstemplet med TMS Tekstmaskinstempel Nr. 217 / 3, 15/5 – 12/7 1958, Århus ***6
Afsendt fra København den 27. maj 1958. Destination ukendt.
Takst: Landsporto for forsendelse af breve 1. vægtklasse 0 – 50 gr. var i perioden 1.5. 1955 – 15.3. 1962: Ialt 15 øre
Kilder:
Københavns poststempler v/ Jan Bendix. Forlaget SKILLING
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2019.
Danske breve 1851 – 1979 Bind 1 v/ Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.
Kraks vejvisers provinsregister for Århus 1959.

 

Og her til sidst en forsendelse, en rudekuvert i fotokopi fra ”De Danske Imprægneringsanstalter” påsat perfinbilledet N, perfinnummer N1, tilsendt til undertegnede for mange år siden fra perfinpioneren Peter Engelbrecht.
Det interessante i denne sammenhæng er, at denne virksomhed er beliggende på samme adresse som ”Dansk Skrivemaskinefabrik” Adressen: Nørre Farimagsgade 11. København K, og med samme bestyrelse som i ”Dansk Skrivemaskinefabrik” og med samme direktør: Civilingeniør Svend Aage Rasmussen.
Det store spørgsmål her er, om denne virksomhed ”De Danske Imprægneringsanstalter” har brugt frimærker perforeret med perfinbilledet N, perfinnummer N 1, tilhørende virksomheden ”Dansk Skrivemaskinefabrik” på samtlige af deres forsendelser?
Og hermed lægges spørgsmålet / opklaringen ud til jer samlere: Er der nogen der ligger inde med sådanne lignende forsendelser brugt igennem ex antal år der kan påvise, at det forholder sig sådan, at de to vidt forskellige virksomheder har delt, at benytte frimærker perforeret med perfinbilledet N, perfinnummer N1 på deres forsendelser.
Lad venligst høre
Jan Krolak

 

Lidt virksomhedshistorie ganske kort
Dansk Skrivemaskinefabrik blev startet i 1931 og flyttede i 1933 ud i egen Fabriksbygning paa Amsterdamvej. Virksomheden har Salgskontor og Serviceværksted i Tordenskjoldsgade 24. Fabrikken fremstiller den danske Skrivemaskine Norden, der er 83 % dansk Arbejde.
Konstruktionen er helt igennem dansk, og to store udenlandske Fabrikker, Halda-Norden i Sverige og Oliver i England, har begge forladt deres tidligere Konstruktioner og fremstiller nu Maskiner af samme Type som Norden.
Firmaet beskæftiger alt i alt cirka 50 Mand, hvoraf cirka Halvdelen ved selve Fabrikationen. Virksomheden ledes af Ingeniør cand.polyt. Svend Aage Lauritzen.
Kilde: Danmarks Amter og deres mænd København 1935-1939: Side 1156

Her skal det lige indflettes: Til Københavns Handelsregister 1959 nr. 2 side 47, er modtaget følgende anmeldelser: Jørgen Harboe Rindom, som var ansvarlig deltager i firmaet Dansk Skrivemaskinefabrik ved Foss, Rindom & Lauritzen, er afgået ved døden.
Jørgen Rindom af Charlottenlund er indtrådt i firmaet som ansvarlig deltager og viderefører firmaet uforandret sammen med de hidtidige deltagere Einar Philip Foss og Svend Aage Lauritzen. Firmaet tegnes af de ansvarlige deltagere to i forening. Prokura er meddelt nævnte Jørgen Rindom og Leo Rosendahl-Sørensen i forening.

Hvor længe virksomheden havde sit virke, men det vides, at afdelingen i Århus ikke mere var eksisterende fra år 1959, og man må formode, at virksomheden i Nørre Farimagsgade 11, også sluttede samme år, men det vides ikke med sikkerhed. Jeg har for nuværende ikke kunne finde mere! Desværre!
Er der nogen der ved mere, så lad mig det endelig vide, så vil jeg gerne bringe det videre her. Naturligvis med kildeangivelse og navns nævnelse.
På forhånd tak
Jan Krolak