POSTKORT / BREVKORT M. PERFIN

 

GRAABRØDRE TORV AARGANG 1906

Et flot farvelagt brevkort: C. ST. Eneret 3450 med et billede af Graabrødretorv som dette tog sig ud i året 1906.

Bagsiden af brevkortet skrevet i Hellerup den 12/7 1906 af en Hr. Axel Willumsen med en kommentar til den gigt Hr. Fasting havde fået pådraget sig, efterfulgt lidt om en tur til Norge, og sidst, en hilsen om god bedring.

Brevkortets frankering: Afa-nr. 53, 10 øre rød, 1905 – 06. Christian IX, perforeret med perfinbilledet D.S.K. D 68. A/S Det Sibiriske Kompagni. København.

Frankeringen er afstemplet (annulleret) med annulleringsstempel brotype: København / III BRO IA-1, og afsendt den 16/7 1906 fra København med destination til Hr. Fasting c/o Det Sibiriske Kompagni, OMSK, i Sibirien med ankomst dertil som det fremgår af det russiske ankomststempel den 12.7. 06.

Bemærk i øvrigt datoen den 16.7.1906 i annullerings-stemplet København / III BRO IA-1.
Ifølge bogen om Københavns Poststempler / SKILLING v/Jan Bendix side 244, øverst, billedet 2, er brugsperioden her registreret som værende den 26.4. 1900 – 22.2. 1910.

Bemærk også det russiske ankomst stempel: Som det fremgår af dette, – så må der være gået noget galt med indstillingen af datoen på stemplet derovre. Måske har en postfunktionær ikke været rigtig vågen den dag?

Kilder:
Ifølge Verdenspostunionen 1875 / Øvrige udland:
Postkorttakst: For forsendelser af postkort til øvrige udland i perioden: 1.7.1875 – 1.7.1919. Her Sibirien: 10 øre.
Danske Breve 1851 – 1979 Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.

 

THE POLICEMAN SAID ” FOLLOW THE TRAM-LINES

Et ret sjovt Postkort med personlige påtegninger såsom: Emma paa Vej til Krigsskuepladsen, i parentes bemærket (i fuld Rustning) med hunden Delle i snor, drengen Peter til højre i billedet, og under Peter skriften: Tak for Dit Kort. Hilsen Asta. Osv, osv, paa Kortet. Øverst ud fra de mange personer på øverste etage bemærkningen: Her er forholdsvis roligt for øjeblikket. Nederst paa Kortet: The Policeman Said ” Follow The Tram-Lines” og det gør Emma så som det fremgår af billedet. ”Follow The Tram-Lines”

Postkortets frankering: Afa-nr. 68, 5 øre grøn, 1913. Christian X, perforeret med perfinbilledet ACI, A16. A.C. Illum. København.
Brevkortet afsendt fra København den 8.8. 1914, med destination Balka, Nexø Badehotel. Bornholm til Frk. Estrid Andersen.
Afstempling (annullering) af frankeringen er foretaget med stempelmaskine ”Fabrikat Sylbe & Pondorf” for afgående Post. Stempeltype: Tp. SP. 4H. ∗ K ∗ Bro II.

Kilder:                                                                                                                                                                                                 Flemming Hansen: ”HELSTEMPLING” 1904 – 1932. Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto var for enkelt postkort i perioden: 1.10.1888 – 1.1.1919: 5 øre.
Danske Breve 1851 – 1979 Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Et farvestrålende postkort, et stillfoto med en lille glad og festklædt pige.

Et farvestrålende postkort, et stillfoto med en lille glad og festklædt pige.

Postkortets frankering: Afa-nr. 68, 5 øre grøn, 1913, Christian X, perforeret med perfinbilledet O A/S, O12. Otto Mønsted. Aarhus.
Brevkortet er som det fremgår afsendt fra Aarhus den 22.6. 1915, med destination Nørager Mark, Nimtofte, en lille by på Djursland til Hr. Murer Jens Jensen.

Afstempling (annullering) af frankeringen er foretaget med en Krag helstemplingsmaskine, (som førhen hørte til på ”Lygtevej Kvarterets Postkontor, Kjøbenhavn L”) med et stempel hvori distrikts betegnelsen som det fremgår, er udslebet som vist i ovenstående annulleringsbølger på brevkortet.

Forhistorien er som følger: I sin bog om HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde skriver forfatteren Flemming Hansen, herom. Jeg citerer: Den 1.oktober 1912 gives der endelig tilladelse til at bestille de tidligere omtalte reserve stempler af system Krag med ovenstående distrikts betegnelser i annullerings bølgerne. Helstemplings Sammensætningerne bliver leveret i perioden fra 30. maj til 1. juli 1914. Af disse seks distrikts bogstaver blev et overflødig. Postdistrikt L havde 14 måneder før leveringen af de ovenstående annullerings bølger fået tildelt en helstemplingsmaskine af fabrikat Sylbe & Pondorf. Distrikts Betegnelsen udslibes som vist på ovenstående annullerings bølge, og den (stemplet) overleveres til helstemplingsmaskinen i Aarhus, hvor det indsættes i den eksisterende Krag Maskine. Citat slut.

Kilder:                                                                                                                                                                                                       Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto var for enkelt postkort i perioden: 1.10.1888 – 1.1.1915: 5 øre.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

De skønne piger at skue

Et postkort med et billede af en køn pige til en køn pige (Hvorfor ellers sende dette kort?) med et ønske om en glædelig påske som beskrevet på bagsiden af kortet, fra Far, mor og Nanny.

Postkortets frankering: Afa-nr. 255, 7 øre brun, type II. 1. august 1940, Bølgelinietype, og Afa-nr. 274, 10 øre violet 1942-44. Ny Christian X tegning perforeret med perfinbilledet LK, L 25, L. Kristensen. København.

Postkortet afsendt i København som søndagsbrev som skrevet står (derfor afkrydsningen) den 31. marts 1945 med destination til Frk. H. Jacobsen, Halfdansgade 11, st. th. København S.

Frankeringen er afstemplet (annulleret) med det neutrale enkelte maskinstempel af typen B – 1a. OMK.13 København. Specifikationer: 7 bølgelinier 19 mm høje, 1½ mm bølgehøjde, 55 mm bølgelængde. Maskinen er en IPS model FLIER, leveret den 18. 09.1930.

Kilder:                                                                                                                                                                                                     Katalog: Katalog over neutrale enkelt maskinstempler” v/Kurt Stokholm. Udgave april 1997.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Lokaksporto var for enkelt postkort i perioden: 1.7.1940 – 1.7.194: 7 øre.
Søndagstillæg: 10 øre
Danske Breve 1851 – 1979 Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Musicalstjernen, cabaret kunstneren Violet Emily Wegner

Et varmt og koket smil fra Violet Emily Wegner, cabaret kunstner, musicalstjerne, datter af en politimand, Lilla Emily Wegner, gift i 1924 med Prins Peter Petrovich-Niégosch Montenegro 1889-1932.

Postkortets frankering: Afa-nr. 45, 4 øre blå, 1905 – 06. Bølgelinietype, perforeret med perfinbilledet BD, B19. Brødrene Dahl. København.

Frankeringen er afstemplet (annulleret) med annulleringsstempel brotype: København / K.B.B. BRO Ia-4. Brugsperiode: 5.5. 1900 – 6.1. 1908.

Afsendt den 12.09. 1906 fra København med destination til Herr. Vald. Eriksen, c/o Herr. Vilh. Colding & Co., Brolæggerstræde 9. K.

Postkortet bragt ud samme dag den 12.09. 1906 (ny tidligste brugsdato) i 3 OMB (tredie ombæring) som det fremgår af ombæringsstemplet Kjøbenhavn / ∗ K ∗  Brotypestempel BRO Vi-17. Brugsperiode: 06.10. 1906 – 02.09. 1918.

Hvornår ophørte man med hhv. 3 og 2 ombæringer pr. dag?
Siden 1907 har der været direkte postomdeling til alle husstande i Danmark. I København har der været op til 7 omdelinger pr. dag, mens der i resten af landet var op til tre omdelinger pr. dag indtil 1968 og 2 omdelinger pr. dag indtil 1979. www.ptt-museum.dk/faq/posthistorie

Kilder:
P&T Museum:
www.ptt-museum.dk/faq/posthistorie/
Vagn Jensen: Danmarks Poststempler
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Lokalporto var for enkelt postkort i perioden: 1.10.1888 – 1.1. 1919: 4 øre. Postkortet overfrankeret med: 1 øre.
Danske Breve 1851 – 1979 Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

En køn pige fra en svunden tid i festligt skrud

En festklædt og længselsfuld pige venter på, at blive budt op til dans af en dansekavaler, måske?

Postkortets frankering: Afa-nr. 37, 1 øre orange, Vm III, 1901 – 02. Våbentype ny værdier perforeret med perfinbilledet JA, J 2. Bruger ukendt. Odense. Endvidere på kortet: Afa-nr. 42, 2 øre rød, 1905 – 06 Bølgelinietype. (ikke perforeret).

Frankeringen er afstemplet (annulleret) med annulleringsstempel brotype: BRO Ia-5. Brugsperiode: 20.12. 1902 – 16.11. 1906.

Postkortet afsendt lokalt i Odense den 2.1. 1906 til Frk. Bodil Dessau fra en hengiven Edmund med en hjertelig lykønskning..

Kilder:
Vagn Jensen: Danmarks Poststempler
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Lokalporto var for enkelt postkort i perioden: 1.10.1888 – 1.1. 1919: 3 øre.
Danske Breve 1851 – 1979 Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Kærestepar på cykeltur / Romantikken blomstrer.

Postkortets frankering: Afa-nr. 54, 5 øre grøn, 1907, Frederik VIII. Udgivet i anledning af kongens tronbestigelse, perforeret med perfinbilledet D R / K, D 60 Dansk Reklamekunst v/E. Jacobsen. København.

Postkortet afsendt lokalt i København fra Nørrebro Postkontor den 1.2. 1911 til Fru Gunhilde Olsen, Skydebanegade 7B, st. 2. København V. Fra hele familien i Ahlefeltsgade.

Afstempling (annullering) af frankeringen er foretaget med en Krag helstemplingsmaskine type: Tp. K.7H. ∗ N ∗ Bro. I. Driftsperiode: 4.12. 1907 – 02.02. 1915.

I sin bog om HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde om denne Krag helstemplingsmaskine skriver forfatteren Flemming Hansen om denne maskine: Jeg citerer: Den 14. oktober 1907 meddeler Generalpostdirektoratet(J. Nr. 3232 N.) til Overpostmesteren, at der bestilles en håndbetjent helstemplingsmaskine af system Krag. Det medfører, at Overpostmesteren den 23. december 1907 (J. Nr. 17 503.) kan meddele tilbage, at den håndbetjente Krag maskine er opsat på Nørrebros postkontor. Citat slut.

Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Lokalporto var for enkelt postkort i perioden: 1.10.1888 – 1.1. 1919: 3 øre. Postkortet overfrankeret med: 1 øre.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

A/S Titan, København L

TITAN 1028

Postkortets frankering: Afa-nr. 122, 5 øre brun, 1921 – 22. Bølgelinietype og Christian X, type i ændrede farver perforeret med perfinbilledet Titan, T 16. København.

Postkortet er afsendt lokalt i København den 13.3. 1926, med destination til Herr. Direktør Jagd. Kryolith Mine – & HandelsSelskabet. GL. Torv. K.

Afstempling (annullering) af frankeringen er foretaget med en helstemplingsmaskine af typen: Fabrikat Sylbe & Pondorf for afgående post stående på ”Lygtevejskvarterets Postkontor, Kjøbenhavn L”. Type SP. 48l. L Bro. III. Driftsperiode: 12.11. 1916 – 30.03. 1929.

Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto var for enkelt postkort i perioden: 1.7.1920 – 1.4.1926: 8 øre. En klar underfrankering på i alt: 3 øre.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

 

Fiskenetfabriken ”Danmark” Helsingør

399. J.M. Helsingør, Eneret

Postkortets frankering: Afa-nr. 64, 5 øre mørkgrøn 1912. Bølgelinietype, perforeret med perfinbilledet F.D. F 13. Fiskenetfabriken Danmark. Helsingør.
Frankeringen er afstemplet (annulleret) med annulleringsstempel brotype: Helsingør/ ∗ ∗ ∗  BRO IIa-1. Brugsperiode: 23.11. 1911 – 11.07. 1922.

Brevkortet afsendt fra Helsingør den 19.06. 1913, med destination til Hr. Fisker, Chr. Petersen. Alleslange. Svebølle.

Kilder:
Vagn Jensen: Danmarks Poststempler
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto var for enkelt postkort i perioden: 1.10.1888 – 1.1. 1919: 5 øre.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Kirkens Korshær” Møde med Korshærsvognen. Odense Korps 1930.

Brevkortets frankering: Afa-nr. 185a, 10 øre brun, 1930, Bølgelinietype, perforeret med perfinbilledet KK, K 29, Kirkens Korshær. København.

Afsendt fra København den 16.10. 1932, med destination Karlslunde Præstegaard pr. Taastrup til Herr. Sognepræst Gregersen.

Frankeringen er afstemplet (annulleret) med TMS stempel Nr.17 / 3 1930 – 32 / København ∗ OMK ∗

Kilder:
TMS Danske Tekstmaskinstempler 1924 – 1997 v/ Jan Bendix. Forlaget Skilling. Skibby
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto var for enkelt postkort i perioden: 1.1.1927 – 1.7.1940: 10 øre.
Danske Breve 1851 – 1979 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Et flot farvelagt postkort med et bredt udsnit af Schweiziske frimærker.

Postkortets frankering: I midten: Afa-nr. 118, 8 8 / 7 øre orange, 1921 – 22. 8 øres provisorier. med perfinbilledet F.S., F 42. Folkebanken for Als og Sundeved A/S. Sønderborg. Endvidere på kortet: til venstre: Afa-nr. 119, 8 8 / 12 øre oliven. Til højre: Afa-nr. 117, 8/3 øre grå. (ikke perforerede).

Frankeringen er afstemplet (annulleret) med annulleringsstempel brotype: Sønderborg/ ∗ ∗ ∗  1. BRO IIb-1. Brugsperiode: 7.7. 1920 – 17.6. 1924.

Postkortet afsendt lokalt i Sønderborg den 3.7. 1923, til Hr. Johs. Sørensen. Søndergade 7. her. Fra Din lærer Sørensen med: Tillykke med Examen.

Kilder:
Vagn Jensen: Danmarks Poststempler
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Lokalporto var for enkelt postkort i perioden: 1.10.1888 – 1.1. 1919: 8 øre. Postkortet overfrankeret med: 2 x 8 øre. I alt 16 øre.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Smuk ung kvinde i silhuet med flot kunstfærdig frisure

Bemærk den fornemme skrift. Utroligt, at man kan skrive en så fin letlæselig skrift.

Postkortets frankering: Afa-nr. 34, 5 øre grøn 1884 – 85. Våbentype. Store hjørnetal, perforeret med perfinbilledet E.E. E 7. Ernst Enna & Co. / Poulsen & Ragoczy. København.

Frankeringen er afstemplet (annulleret) med annulleringsstempel brotype: Kjøbenhavn/ K ∗ K ∗ B ∗ B  BRO Ia-10. Brugsperiode: 06.11. 1897 – 23.09. 1906.

Brevkortet afsendt fra København den 12.09. 1903, med destination til Frøken Franciska Geddei, c/o Herr. Skolelærer Lundsgaard, Højerup pr. Storheddinge.

Kilder:
Vagn Jensen. Danmarks Poststempler
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto var for enkelt postkort i perioden: 1.10.1888 – 1.1. 1919: 5 øre.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Indgang til Indelukket-Nyhuse Aargang 1910

Nyhuse var en bebyggelse i Frederiksborg Slotssogn (tidligere Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt), der udviklede sig som forstad til købstaden Hillerød i anden halvdel af 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet. Indtil 1966 var Frederiksborg Slotssogns Kommune en egen sognekommune men blev da indlemmet i Hillerød købstad, og Nyhuse blev en bydel i Hillerød. Kilde: Wikipedia.

Postkortets frankering: Afa-nr. 54, 5 øre grøn, 1907, Frederik VIII. Udgivet i anledning af kongens tronbestigelse, perforeret med perfinbilledet M. M 6. Otto Mønsted. København.

Frankeringen afstemplet (annulleret) med annulleringsstempel brotype: Hillerød/ ∗ ∗  BRO Ia. Brugsperiode: 18.8. 1908 – 30.10. 1917.

Brevkortet afsendt fra Hillerød den 20.07. 1910, med destination til Hr. Smedesvend Kristian Hansen, Langstrup. Fredensborg.

Kilder:
Brevkort: Frode Hansen Foto.
Vagn Jensen: Danmarks Poststempler.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto var for enkelt postkort i perioden: 1.10.1888 – 1.1. 1919: 5 øre.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Drengeleg: Ved vandingsstedet. Frederiksværk

Ved Vandingsstedet: Vandingssted for græssende husdyr.

Postkortets frankering: Afa-nr. 68, 5 øre grøn, perforeret med perfinbilledet B.M. & Co. B. Muus & Co. København.

Frankeringen afstemplet (annulleret) med annulleringsstempel brotype: Frederiksværks/ ∗ ∗  BRO IIb. Brugsperiode: 9. 1913 – 18.6. 1929.

Brevkortet afsendt fra Frederiksværk den 6.6. 1917, med destination til Fr. Margrete Rasmussen. Marstalsgade 39A. København Ø.
Kilder:
Brevkort: Albert Jensens Boghandel. Frederiksværk. Eneret.
Vagn Jensen: Danmarks Poststempler.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto var for enkelt postkort i perioden: 1.10.1888 – 1.1. 1919: 5 øre.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

A/S Burmeister & Wain´s Maskin- og Skibsbyggeri

Brevkortets frankering: Afa-nr. 98, 7 øre orange, 1918 – 20. Christian X. Farveændringer og suppleringsværdier, perforeret med perfinbilledet B. & W. B 45. København.

Brevkortet afsendt i København den 30.1. 1919, med destination til Udby–Jerslev Elektricitetsværk. Jerslev.

Afstempling (annullering) af frankeringen (er forfatteren næsten sikker på) foretaget med den helstemplingsmaskine af typen: Fabrikat Sylbe & Pondorf for afgående post opstillet på Brevpostkontorets Filialkontor. Tp. SP. 4H. K Bro. III. Driftsperiode: 17.04. 1917 – 23.05. 1919.

Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto var for enkelt postkort i perioden: 1.1.1919 – 1.10.1919: 7 øre.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Julen 1928

Postkortets frankering: Afa-nr. 124, 5 øre grøn, 1921-22. Bølgelinietype og Christian X type i ændrede farve, perforeret med perfinbilledet D.A.F. D 7. Dansk Arbejdsmands Forbund. København.

Brevkortet afsendt fra København den 23.12. 1928, med destination til Hr. og Fru Hansen. Australievej 3, 5 th. Ø.
Afstempling (annullering) af frankeringen er foretaget med stempelmaskine af ”Fabrikat Sylbe & Pondorf” for afgående Post. Stempeltype: Tp. SP. Tekst. Ø. Bro V. Driftsperiode: ca. 19.05. 1927 – 28.06. 1929.

Om denne Helstemplingsmaskine skriver forfatteren Flemming Hansen i sin bog HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde Jeg citerer: Fra arkivalierne omkring marts 1924 henvises til et samarbejde mellem Landsforeningen og Generaldirektoratet for Postvæsenet, hvor der gives tilsagn om, at reklamering for dansk arbejde muligvis kunne arrangeres ved indsættelse af tekstklicheer i nogle af stempelvalserne for den afgående post ved kontorernes halv og helstemplingsmaskiner.
Til helstemplingsvalserne, der er bestilt hos firma Sylbe & Pondorf, bliver slutresultatet efter mange forhandlinger, at der hos gravør Danielsen den 10. maj 1926 bestilles de nødvendige tekstklicheer.
I det københavnske lokal-porto-område blev det helstemplingsmaskinerne C, Ø, N, og K 1, der fik tildelt klicheerne. Citat slut.

Kilder:
Flemming Hansen: ”HELSTEMPLING” 1904 – 1932. Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Lokalporto var for enkelt postkort i perioden: 1.1.1927 – 1.7.1940: 7 øre. En klar overfrankering på i alt: 3 øre.
Danske Breve 1851 – 1979 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Nytår 1911

Postkortets / Nytårskortets frankering: Afa-nr. 54, 5 øre grøn, 1907, Frederik VIII. Udgivet i anledning af kongens tronbestigelse, perforeret med perfinbilledet F.H. F 21. G. Falbe- Hansen A/S.
Randers.

Brevkortet er som det fremgår afsendt fra Randers den 30.12. 1910, med destination til Herr. Jørgen Jacobsen c/o Ken Købmand, Chr. A Jacobsen. Formentlig byen Herslev ved Fredericia?

Afstempling (annullering) af frankeringen tyder på, at den formentlig er foretaget med en Krag helstemplingsmaskine for udgående post taget i brug i Randers året 1908. (er ikke sikker)

Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 Københavns Lokalområde.
AFA.numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Landsporto var for enkelt postkort i perioden: 1.10.1888 – 1.1.1919: 5 øre.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.