A 48 Oversigt over perforerede Alm. Stempelmærker fundet til data, her Perfin-nummer A 48, her numerisk opstillet

Historien om perforerede Alm. stempelmærker 1875? – 2013

Hvornår det første perforerede stempelmærke perforeret med et firmas initialer forsynet med en påtegning der angav stemplingsdatoen og navnet (initialerne) på den person der foretog stemplingen, (kassationen af stempelmærket), så dagens lys efter indførslen i Danmark i året 1875, må indtil videre stå hen i det uvisse. Ej heller den sidste stemplingsdato og navnetræk kendes endnu.

Læs om de Alm. stempelmærker under: Forord og tak: Perforerede-stempelmærker og historien bag perforerede stempelmærker etc. :
Siderne: 3 – 13. TRYK HER:

Kildeoplysninger: Catalog of Scandinavian Revenue Stamps / Volume II. Denmark by Peter Poulsen, Roskilde, Denmark

Skemaerne læses fra venstre mod højre alfabetisk / numerisk opstillet:

For større billede: Tryk på billedets ramme: