Oversigt over Danmarks Perforerede Stempelmærker / Fakturastempelmærker / Opgørelsesstempelmærker fundet til dato opstillet i alfabetisk og numerisk orden

 

 

 

Forord og tak 

Historien om de perforerede Alm. Stempelmærker også kaldet de klassiske stempelmærker “Skattemærker” 1875? – 2013, herunder Fakturastempelmærker 1922 – 1955 og Opgørelsesstempelmærker 1915 – 1987

 

OBS OBS OBS

Hermed et repræsentativt udsnit af perforerede Alm. Stempelmærker brugt i perioden 1875? – 2013 /  Fakturastempelmærker brugt i perioden 1922 – 1955, og Opgørelsesstempelmærker brugt i perioden 1915 – 1987.
Disse kan beskues sammen med udførlig beskrivelse under de respektive bogstavgrupper opstillet under ovennævnte menuer: Alm. Stempelmærker, Fakturastempelmærker, Opgørelsesstempelmærker.

 

*************************************

 

Oversigt over perforerede Alm. Stempelmærker

 

Bogstav A
A 2, Forsikringsaktieselskabet ABSALON. København. Tryk her: 
A 3, A/S Arbejdernes Livsforsikring. København. Tryk her: 
A 12, August Borgen A/S København. Tryk her:
A 48, Aarhus & Omegns Bank. Aarhus. Tryk her:
A 56, Dansk Eternit – Fabrik A/S v/ A. Rindom. Tryk her:
 

 

Bogstav B
B. 19 Brødrene Dahl. A/S. København. Tryk her:
B 19.1 Brødrene Dahl A/S. København. Tryk her:

 

 
Bogstav C
C 32, C.J. Christensen. København. Tryk her:
 
Bogstav D
D 12, De Baltiske Assurandører A/S. København. Tryk her:
D 48, Dansk Merkur. København. Tryk her:
D 56, Forsikrings A/S. Dansk Phønix. København. Tryk her:

 

 
Bogstav E
E 13,  A/S Emil Jensen. København. Tryk her:

 

 
Bogstav H
H 13, Haderslev Amts Sparekasse? Haderslev. Tryk her:
H 49, Hans Lystrup. København. Tryk her:
H 54, A/S Holger Petersen. København. Tryk her:

 

:
Bogstav K
K 18.1, Kolding Folkebank. Kolding. Tryk her:
K 26,  A/S Kjøbenhavns Handelsbank. København. Tryk her:

 

 
Bogstav L
L 1, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Aalborg Afd. Tryk her:
L 7.1, Aktieselskabet Landbobanken i Skive. Salling Bank. Skive Tryk her:
L 7.2, Thisted Bank. Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Tryk her:
L 9.5, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Tønder Afd. Tryk her: 
L 11.6, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Holbæk Afd, Tryk her:
L 11.9, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Naverland Afd. Tryk her:
L 11.12, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Revisionen. Kbh.  Tryk her:
L 11.24, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. København. Tryk her:
L 11.26, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. København.  Tryk her:
L 12, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Albertslund Afd. Tryk her:
L 30, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Kolding Afd. Tryk her:

 

 
Bogstav N
N 17, Forsikringsaktieselskabet Nye Dansk af 1864. København. Tryk her:

 

 
Bogstav P
P 3, Forsikringsaktieselskabet Palnatoke. København. Tryk her:
P 8, Privatbanken i København A/S. Tryk her:

 

 
Bogstav S
S 37, Forsikrings – Aktieselskabet “Skandinavia” A/S. Grøn & Witzke. København. Tryk her:
S 50, Strøyer & Mørck A/S. Tryk her:

 

 
Bogstav T
T 9, Adolf Trier & Goldschmidt. København. Tryk her:

 

 
Bogstav U
U 2, The United Export Co. Ltd. København. Tryk her:

 

 
Bogstav Ø
Ø 7, A/S Det Østasiatiske Kompagni. København. Tryk her:
Ø 7.1, A/S Det Østasiatiske Kompagni. København. Tryk her:

 

 
Logo 
Logo 1.1, Assurance Compagniet Baltica. København. Tryk her:

 

 
Logo 
Logo 1.2, Assurance Compagniet Baltica. København. Tryk her:

 

 
Logo 
Logo 6, Fjerde Sø Forsikringsselskab. Limiteret. København. Tryk her:

 

 
Logo 
Logo 10, Automobiles Citroën A/S. København. Tryk her:

 

 
Forside: Perforerede fakturastempelmærker.

 

 

Fakturastempelmærker numerisk opstillet.

C 19, Christian F. Kehlet: TRYK HER:

 

 

G 16.1, A/S Galle & Jessen: TRYK HER:

 

 
Forside: Perforerede opgørelsesstempelmærker.

 

 

Opgørelsesstempelmærker numerisk opstillet:

K 26: Københavns Handelsbank: TRYK HER:
L 7.2: Thisted Bank. Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. TRYK HER:
L 11.24: Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Kbh. TRYK HER:
L 11.26: Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Kbh.  TRYK HER:
L 12: Den Danske Landmandsbank. Albertslund Afd. TRYK HER: