Oversigt over Danmarks Perforerede Stempelmærker / Fakturastempelmærker / Opgørelsesstempelmærker fundet til dato opstillet i alfabetisk og numerisk orden

 

 

Forord og tak 

Historien om de perforerede Alm. Stempelmærker også kaldet de klassiske stempelmærker “Skattemærker” 1875? – 2013, herunder Fakturastempelmærker 1922 – 1955 og Opgørelsesstempelmærker 1915 – 1987

 

OBS OBS OBS

Hermed et repræsentativt udsnit af perforerede Alm. Stempelmærker brugt i perioden 1875? – 2013 /  Fakturastempelmærker brugt i perioden 1922 – 1955, og Opgørelsesstempelmærker brugt i perioden 1915 – 1987.
Disse kan beskues sammen med udførlig beskrivelse under de respektive bogstavgrupper opstillet under ovennævnte menuer: Alm. Stempelmærker, Fakturastempelmærker, Opgørelsesstempelmærker.

 

*************************************

 

Oversigt over perforerede Alm. Stempelmærker

 

Bogstav A
A 2, Forsikringsaktieselskabet ABSALON. København. Tryk her: 
A 3, A/S Arbejdernes Livsforsikring. København. Tryk her: 
A 12, August Borgen A/S København. Tryk her:
A 48, Aarhus & Omegns Bank. Aarhus. Tryk her:
Bogstav B
B 19.1 Brødrene Dahl A/S. København. Tryk her:

 

Bogstav C
C 32, C.J. Christensen. København. Tryk her:
Bogstav D
D 12, De Baltiske Assurandører A/S. København. Tryk her:
D 48, Dansk Merkur. København. Tryk her:
D 56, Forsikrings A/S. Dansk Phønix. København. Tryk her:

 

Bogstav E
E 13,  A/S Emil Jensen. København. Tryk her:

 

Bogstav H
H 13, Haderslev Amts Sparekasse? Haderslev. Tryk her:
H 54, A/S Holger Petersen. København. Tryk her:

 

:
Bogstav K
K 18.1, Kolding Folkebank. Kolding. Tryk her:
K 26,  A/S Kjøbenhavns Handelsbank. København. Tryk her:

 

Bogstav L
L 1, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Aalborg Afd. Tryk her:
L 7.1, Aktieselskabet Landbobanken i Skive. Salling Bank. Skive Tryk her:
L 7.2, Thisted Bank. Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Tryk her:
L 9.5, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Tønder Afd. Tryk her: 
L 11.8, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Naverland Afd. Tryk her:
L 11.11, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Revisionen. Kbh.  Tryk her:
L 11.21, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. København. Tryk her:
L 11.22, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. København.  Tryk her:
L 12, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Albertslund Afd. Tryk her:
L 30, Den Danske Landmandsbank, Hypothek- og Vekselbank, A/S. Kolding Afd. Tryk her:

 

Bogstav N
N 17, Forsikringsaktieselskabet Nye Dansk af 1864. København. Tryk her:

 

Bogstav P
P 3, Forsikringsaktieselskabet Palnatoke. København. Tryk her:
P 8, Privatbanken i København A/S. Tryk her:

 

Bogstav S
S 37, Forsikrings – Aktieselskabet “Skandinavia” A/S. Grøn & Witzke. København. Tryk her:
S 50, Strøyer & Mørck A/S. Tryk her:

 

Bogstav T
T 9, Adolf Trier & Goldschmidt. København. Tryk her:

 

Bogstav U
U 2, The United Export Co. Ltd. København. Tryk her:

 

Bogstav Ø
Ø 7, A/S Det Østasiatiske Kompagni. København. Tryk her:
Ø 7.1, A/S Det Østasiatiske Kompagni. København. Tryk her:

 

Logo 
Logo 1.1, Assurance Compagniet Baltica. København. Tryk her:

 

Logo 
Logo 1.2, Assurance Compagniet Baltica. København. Tryk her:

 

Logo 
Logo 6, Fjerde Sø Forsikringsselskab. Limiteret. København. Tryk her:

 

Logo 
Logo 10, Automobiles Citroën A/S. København. Tryk her:

 

Forside: Perforerede fakturastempelmærker.
Se det nye: Galleri over Fakturastempelmærker alfabetisk opstillet: TRYK HER:
Se det nye: Galleri over Opgørelsesstempelmærker alfabetisk opstillet: TRYK HER:
Forside: Perforerede opgørelsesstempelmærker.