The American Tobacco Co. A/S / Den danske afdeling / Perfinbillederne A.T.Co. og AT /Co Perfinnumrene A 66 og A 66.1

Som det fremgår af firmatitlen på disse to viste forsendelser herunder henholdsvis Adressebrevet og brevet, så tilhører de begge The American Tobacco Co. A/S beliggende på adressen: Sundholmsvej 65, København S, og de fortæller også at det er en dansk afdeling af det amerikanske firma af samme navn.

Denne danske afdeling som blev stiftet den 18. oktober 1901 drev oprindelig import og handel en gros med cigaretter, men har også tillige med dette fra 1908 også drevet fabrikation af cigaretter og pibetobak på egen fabrik på samme adresse som ovenover nævnt.

Kilde: Greens Danske Fonds- og Aktier.

OBS.: Hvor længe dette firma, denne danske afdeling af The American Tobacco Co. A/S eksisterede har jeg indtil nu ikke fundet ud af, men jeg leder stadig. Jeg vender tilbage!

Indtil da, hvis det har den enkelte samlers interesse kan historien om det amerikanske moderfirma The American Tobacco Co. Læses her:

Afa-numre fundet til dato perforeret med dette pågældende perfinbillede A.T.Co, Perfinnummer A 66.1
Der skal her gøres samlerne opmærksom på at der forefindes registreringer af andre Afa-numre andre steder perforeret med dette perfinbillede end de her viste, hvilket afspejler sig i prisen, derfor prisen de 30,- kr. Jo flere Afa-numre med det pågældende perfinbillede A.T.Co, Perfinnummer A 66.1, jo lavere pris.

 

Et ret så pænt udseende adressebrev sendt den 26.2.1912 med pakke1 kg her afsendt af firmaet The American Tobacco Co. A/S danske afdeling til som det fremgår: Herr Jørgen Margetta Lundh / Herr E. Aagaard, Dagmarsbroen i Skanderborg med ankomst dertil dagen efter som ankomststemplet på bagsiden viser den 27.2.12. Ja, tænk bare 120 år på bagen afstemplet den 26.2.12, – en ganske pæn alder må man nok have lov at sige!
Adressebrevet er, som det fremgår, påsat 2. stk. Afa-Nr. 55, 10 øre rød. Marts 1907, begge er de perforeret med perfinbillede A.T.Co., perfinnummer A 66.1.
Frankaturen afstemplet med brotypestempel: Type: BRO: Ia-3. Brugsperiode: 31.10.1903 – 09.10.1915.
Takst: Pakkeporto: For forsendelse af pakker i 1. vægtklasse 0 – 2½ kg i perioden: 1.7. 1908 – 1.11. 1917: 20 øre.
Kilde.
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og Takster v/ Jan Bendix
Danmarks Poststempler v/ Vagn Jensen
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2023

 

Bagsiden af adressebrevet med ankomststemplet brotypestempel: Type: BRO: Ia-1. Brugsperiode: 15.2.1895 – 5.5.1913.

 

Afa-numre fundet til dato perforeret med dette pågældende perfinbillede AT/Co, Perfinnummer A 66
Der skal her gøres samlerne opmærksom på at der forefindes registreringer af andre Afa-numre andre steder perforeret med dette perfinbillede end de her viste, hvilket afspejler sig i prisen, derfor prisen de 30,- kr. Jo flere Afa-numre med det pågældende perfinbillede AT/Co, Perfinnummer A 66, jo lavere pris.

 

Næste forsendelse, knab så pæn at skue afsendt af firmaet The American Tobacco Co. A/S danske afdeling til som det fremgår: Herr Ludv. I. Schmidt i Vojens med ankomst dertil dagen efter som ankomststemplet på bagsiden af brevet viser, den 2.9.25, – ikke helt så gammel som adressebrevet, men dog en betragtelig alder alligevel, hele 97 år.
Brevet er, som det fremgår, påsat 1 stk. Afa-Nr. 125, 20 øre brun. 16. september 1921, perforeret med perfinbillede A T Co perfinnummer A 66.
Frankaturen afstemplet med ”Neutralt enkelt Maskinstempel”: Type B – Ia. 7 Bølgelinjer, 19 mm høje, I½ mm Bølgehøjde, 55 mm bølgelængde. Brugsperiode ukendt.
Takst: Landsporto: For forsendelse af breve i 1. vægtklasse 0 – 50 gr i perioden: 1.3. 1921 – 1.4. 1926: 20 øre.
Kilde.
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og Takster v/ Jan Bendix
Danmarks Poststempler v/ Vagn Jensen
Katalog over neutrale enkelt maskinstempler v/ Kurt Stokholm. Udgave april 1997
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2023

 

Bagsiden af adressebrevet med ankomststemplet brotypestempel: Type: BRO: IIb. Brugsperiode: 2.9.1925 – 10.11.1929.