EN PERFOR-HVAD FOR NOGET? – LEMVIGH-MÜLLER

 

Forord

En Perfor-hvad for noget?Lemvig-Müller: Sådan tonede denne overskrift frem på skærmen under www-adressen www.Lemu.dk en dag for ikke så længe siden da jeg surfede rundt på nettet for at se om der var noget nyt på det perfine område, og sandelig var der det. Den sprang lige i øjnene denne overskrift: En Perfor-hvad for noget? – Lemvig-Müller for artiklen handlede om en perfin-perforator som der var vist et billede af til perforering af frimærker stående på et bord, så jeg tænkte: Her var da stof til en artikel på hjemmesiden, og det ikke alene omkring perforatoren der blev vist i artiklen, men også omkring virksomheden Lemvigh-Müller A/S, for jeg vidste, at De også i forne tider havde brugt det at perforere deres frimærker med en lignende perforator, – måske også andre former for mærker, – eksempelvis Julemærker..? med initialet M, i nålesættet..? Hertil kommer, som jeg også erfarede, da jeg læste virksomhedens yderst interessante historie om alle de virksomheder der gennem tiden var blevet tilsluttet virksomheden, enten ved sammenlægning, fusionering, overtagelse eller ved opkøb, og, at der blandt disse var virksomheder der havde brugt det at perforere Deres frimærker med en lignende perforator, heriblandt virksomhederne: Jørgen Jensens Eftf. med initialerne: J.J. / P.G. Munck A/S med initialerne: P.G.M. / N.A. Schjørring med initialerne: N.A.S. / Louis Poulsen & Co. med initialerne: LP / og ikke, at forglemme som allerede beskrevet Lemvigh-Müller & Munck A/S med initial: M.

Kilde: Egen samling af breve.

 

”Artikel fundet på www.lemu.dk  den 19. juni 2017”

Indledning

Lemvigh-Müllers 170 år lange historie kaster af og til forespørgsler af sig, som ikke lige er sådan at svare på. For nylig tikkede en mail ind til Marketingafdelingen om en perforator

Er du så gammel, at du ved, hvad en perforator er – uden at google det? Det er ingen i Lemvigh-Müllers Marketingafdeling. Så da der for nylig tikkede en mail ind fra en frimærkesamler, der ville høre, om vi mon havde gemt de gamle perforatorer, som virksomheden har haft gennem tiden – og det vil sige 170 år – ja, så måtte vi ty til internettet.

For hvad er en perforator? Og hvad har det med frimærker at gøre?

Fingrene væk fra frimærkekassen

Efter lidt graven og Googlen dukkede svaret frem. En perforator er en maskine, der før i tiden blev brugt af virksomheder og offentlige myndigheder til at perforere frimærker – for at forhindre tyveri fra frimærkekassen. Frimærker kunne nemlig omsættes til cool Cash på posthuset, men hvis de var perforeret med virksomhedens initialer, var det kun muligt for betroede personer at få mærkerne ombyttet eller solgt.
For at vende tilbage til frimærkesamleren, så hedder han Thomas Sørensen, og han ville frygtelig gerne se de gamle perforatorer og lave nogle aftryk i karton, skrev han i mailen. Han er nemlig medlem af Dansk Perfinsamler Klub, der er en forening for frimærkesamlere med interesse for, ja, perforerede frimærker.

 

 Gammelt guld i gemmerne

En større detektivindsats blev sat i gang, og efter at have spurgt rundt omkring i organisationen, viste det sig, at Facility Management-afdelingen hos Lemvigh-Müller i Herlev havde gemt en af de gamle perforatorer.

Dagen efter, at perforatoren dukkede frem fra gemmerne, kom Thomas Sørensen forbi Herlev for at besigtige den. Og sjældent har verden set en gladere frimærkesamler.

Som han sagde, inden han gik i gang med perforatoren og tog en masse aftryk i fint karton.

”Jeg har det som om, jeg har vundet i lotteriet”. Kilde: Lemvigh-Müller, den 19 juni 2017”
Set ud fra det billede

Set ud fra det billede der tegnede sig her: Thomas Sørensens besøg der startede det hele (et stort cadeau til ham for det) efterfulgt af artiklen på nettet www.lemu.dk kontaktede jeg virksomheden for at forespørge om jeg kunne opnå det samme privilegium som Thomas Sørensen og fik kontakt med en meget hjælpsom kommunikationsafdeling som inviterede mig til forevisning af perforatoren og til at tage aftryk fra denne. Som sagt, så gjort, og jeg var spændt, meget spændt, – var det virkelig den gamle perforator med initialet M i nålesættet fra dengang da virksomheden bar navnet Lemvigh Müller & Munck A/S..?.

Det var det nu ikke, men det var ingenlunde en skuffelse for den perforator der blev fremvist opvejede rigeligt, at det ikke var perforatoren med initialet M i nålesættet tilhørende Lemvigh Müller & Munck A/S, men derimod perforatoren med initialerne LP i nålesættet til perforering af frimærker brugt i årene 1923 – 1968 ca. i regi af virksomheden Louis Poulsen & Co., senere hen Louis Poulsen El-teknik A/S. Overtaget i 2005 af virksomheden Lemvigh-Müller.

Skal man i dag fremhæve

Skal man i dag fremhæve de mest spændende og fremtrædende virksomheder indenfor perfin-filatelien kommer man ikke uden om nogle af de herunder nævnte firmaer der ved at perforere deres frimærker, (en dengang præventiv metode for at modvirke svind fra frimærkekassen) har været stærkt medvirkende til at skabe et helt utroligt spændende samlerområde, en perfin-filatelistisk perle, ikke alene indenfor dansk perfin-filateli, men også posthistorisk set og virksomhedshistorisk set.

L.F. Lemvigh Müller

N.F. Munck.

fh. Jørgen Jensens Eftf.’s & N.F. Muncks Jærnforretning

P.G. Munck A/S

N. A Schjørring.

Lemvigh – Müller & Munck A/S

Louis Poulsen & Co.

 

 

I.F. Lemvigh Müller (nu også kaldet bedstefar)

I.F. Lemvigh Müller, eller Johan Frederik Lemvigh-Müller (nu også kaldet bedstefar) blev født den 28. november 1828, hvorefter denne efter udstået læretid som hørkræmmer præcis 23 år senere den 28. november 1846, efter at være blevet indtegnet i Hørkræmmer Lauget åbnede sin egen hørkramforretning (handel med hør, jern, kul, salt og sild) på Kultorvet i København – det der i dag har vokset sig til Danmarks største stål- og teknikgrossist Lemvigh-Müller. Kilde: (uddrag fra nedenstående artikel, www.lemu.dk den 28. november 2017.)

Efter I.F. Müllers død i 1888 ledede sønnen Valdemar Lemvigh-Müller (f. 1864, d. 1928) firmaet og blev ved moderens død i 1906 indehaver af forretningen. Virksomheden har siden været familie-drevet og vokset støt igennem tiden. Lemvigh-Müller har over 350.000 varenumre inden for stål, el-og vvs produkter samt varer til byggebranchen og industrien. Derudover tilbyder Lemvigh-Müller også en række services såsom dokumenthåndtering, ekslevering og et stort udvalg af kurser – og meget mere. Virksomheden har i dag centrallagre, stållagre, håndværkerbutikker og kontorer i hele landet.

N.F. Munck.

I Vestergade 18 åbnede Niels Foss Munck (f. 1810, d. 1868) i 1833 en hørkramforretning og grundlagde derved firmaet N.F. Munck.

Efter grundlæggerens død gik firmaet over til hans søn Chr. Henrik Munck (f. 1843, d. 1895) og hans svoger N.A. Schjørring.

I 1881 udtrådte N.A. Schjørring af firmaet for at stifte en særlig forretning og Chr. Henrik Munck var derefter eneindehaver af firmaet til sin død.

Handel med hørkramvarer var efterhånden ophørt og firmaet blev drevet udelukkende som jernforretning.

Efter Chr. Henrik Muncks død gik forretningens ledelse over til sønnen P.G. Munck (f. 1875) først på moderens side og fra 1899 på egne vegne.

 

fh. Jørgen Jensens Eftf.’s & N.F. Muncks Jærnforretning / P.G. Munck A/S

I 1904 overtog P.G. Munck Jørgen Jensen´s Jernforretning i nabohuset Vestergade 16, der var etableret af Jørgen Jensen (f. 1814, d. 1893), og efter hans død i 1893 overtaget af hans tidligere prokorist H.F.L. Bøjesen.

Ved H.F.L. Bøjesens død i 1904 deltes forretningen i to dele, én for markfrøhandelen og hørkram som videreførtes af Peter Kaae (f.1862) som derefter er dette firmas eneindehaver, én for Jern og Stål, hvilken sidstnævnte P.G. Munck sammenlagde med sin egen virksomhed P.G. Munck, under firmanavnet fh. Jørgen Jensen´s Eftf.´s & N.F. Munck´s Jernforretning der i 1917 blev omdannet til Aktieselskab under navnet P.G. Munck A/S.

 

Lemvigh-Müller & Munck A/S

I 1920 overtog Valdemar Lemvigh-Müller aktiekapitalen i P.G. Munck A/S og 1. januar 1920 sammensluttedes I.F. Lemvigh Müller og P.G. Munck A/S, i et nyt aktieselskab under navnet Lemvigh Müller og Munck A/S, navn, der holdt ved helt ind til år 2000, med domicil på Vestergade 16 som siden hen, bl.a. under dygtig ledelse af Valdemars søn Carl Johan Lemvigh-Müller (1911-1989), har været præget af udvikling, vækst og overtagelser af forretninger, og i 1987 flyttede Lemvigh-Müller og Munck A/S til et nyopført domicil i Københavns Sydhavn ved siden af virksomhedens eksisterende lagre.

En del andre til dels ældre jernforretninger er i tidens løb overtaget af eller sammensluttet med Lemvigh Müller og Munck A/S, således bl.a., : Joh. Fich´s Eftf. V. L. Vold, N.F. Høffding, Otto W. Jacobsen, Alb. Jensen, A/S Mangano og fl. Andre.

 

Valdemar Lemvigh-Müller blev formand for det nye aktieselskabs nye bestyrelse, hvilken post han beklædte til sin dør i 1928.

Selskabets første direktion bestod af Sigfred Brydegaard (d.1925), Carl Nielsen (f.1890) og Elon Rasmussen (f.1877).

Firmaets Direktion bestod af Direktører Carl Nielsen og Elon Rasmussen, sidstnævnte er tillige formand for selskabets bestyrelse samt Direktør Carl-Johan Lemvigh Müller (f.1911, Søn af Valdemar Lemvigh-Müller), som tiltrådte Direktionen i december 1938.

Adresse: Vestergade 16. Kbhvn. K.

 

 Selskabet bestyrelse i 1950.                                                          

Højesteretssagfører H. Bruun (formand), Overretssagfører Edw. Berner. Direktør N. Kirkebjerg.

Direktør C.-J. Lemvig Müller, Direktør Carl Nielsen. De to sidstnævnte dannede selskabets direktion på daværende tidspunkt.

 Året er 1936, og I.F. Lemvigh – Müller Fond stiftes

I.F. Lemvigh-Müller Fond stiftes i året 1936 på initiativ af sønnen Valdemar Lemvigh-Müller for at kunne støtte efterkommere af Johan Frederik Lemvigh-Müller.

 Ti år senere

Ti år senere, i 1946, stiftes Lemvigh-Müller Fonden for at markere koncernens 100 års jubilæum.

Fonden støtter den dag i dag kulturelle, sociale og produktive formål i Danmark samt Lemvigh-Müllers medarbejdere eller grupper af medarbejdere i virksomheden.

 2000 / 2002 / 2004

Lemvigh-Müller har siden starten den 28. november 1846 hvor virksomheden bar navnet I.F. Lemvigh Müller skiftet navn mange gange i takt med organisationen er vokset – både med hensyn til organisationens størrelse, men også hensyn til sortiment.

I 2000 skiftede virksomheden navn til LMG A/S (det stod for Lemvigh-Müller Gruppen) da flere og flere virksomheden kom til. På dette tidspunkt bestod sortimentet af stål, VVS og VVT.

I 2002 blev SC Sørensen A/S og Lemvigh-Müller & Munck A/S lagt sammen og fik navnet LMG Stål A/S.

I 2004 fusionerede LMG Stål A/S med flere datterselskaber og blev til Lemvigh-Müller A/S.

 2005 / 2007
I 2005 opkøber Lemvigh-Müller Louis Poulsen El-teknik. Markedet ændrer sig, og konkurrencen stiger. Andre grossister, der før har været specialiserede, begynder at udvide sortimentet, og VVS- og el-installatørerne slår deres brancheorganisationer sammen. Lemvigh-Müller følger med udviklingen og går stærkt ind på markedet for el-materiel. Louis Poulsen El-teknik havde et stort sortiment af bl.a. stikkontakter og avanceret industriautomation. De to virksomheder bliver i 2007 fusioneret og fortsætter sammen som Lemvigh-Müller A/S
 2017 / Handelsvirksomhederne G. Funder og Elworks opkøbt

I dag byder Lemvigh-Müllers sortiment på mere end 350.000 varer, der dækker alle behov inden for industrien, el- og VVS-installation samt byggeri og håndværk. Og Lemvigh-Müller er i gang med at etablere sig som en vigtig leverandør til byggemarkeder med opkøbene af handelsvirksomhederne G. Funder og Elworks.

Lemvigh-Müller A/S er i dag fordelt på 24 lokationer rundt om i landet, med et hovedkontor i Kolding og et i Herlev.

Lemvigh-Müller A/S ejes af moderselskabet J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S, der igen ejes af de to fonde I.F. Lemvigh Müllers Fond og Lemvigh-Müller Fonden. Moderselskabet og fondene har domicil i Herlev. Det er fortsat i dag et familiemedlem, nemlig et tipoldebarn til stifteren I.F. Lemvigh-Müller, der er bestyrelsesformand i moderselskabet J-F. Lemvigh-Müller Holding A/S.

 Kilder:
www.lemu.dk
Lemvigh-Müller A/S: Vi fejrer Bedstefars fødselsdag
Nogle data om LEMVIGH-MÜLLER & MUNCK A/S. Trykt som manuskript i anledning af firmaets 100 Aars Jubilæum den 6. juli 1933 – 1833 « 6. juli « 1933
I.F. Lemvigh Müllers Fond.
Danmarks Ældste Forretninger Årgang 1915 og 1940. 

Tak

En stor tak til kommunikationsafdelingen for rigtig god hjælp.
Med venlig hilsen
Jan Krolak

 

 

Og så lidt om tilladelse til at perforere virksomheden frimærker

Nu skulle man tro, at man dengang i forne tider blot kunne indkøbe en perforator, og derefter uden tilladelse kunne perforere sin virksomheds frimærker med sine initialer, eller hvad det nu var man havde i nålesættet, måske et logo eller et tal.

Næ, næ, den gik ikke, virksomhederne skulle så sandelig på behørig vis skriftligt med en ansøgning anmode Postetaten (Generalpostdirektoratet) om tilladelse til at perforere deres frimærker som foregik på denne måde: Ansøgningen blev efter endt behandling og følgende godkendelse og tilladelse af Postetaten registreret med et journal-nr. Eksempelvis: (Gpd. Jn. III. 01. 1894. Nr. 107) som sluttelig sendte denne tilbage til virksomheden som tegn på at tilladelsen hermed var givet.

 Her skal det lige indflettes, at årsagen til at virksomheder valgte at perforere Deres frimærker med initialer, logo eller tal var for at modvirke tyverier fra frimærkekassen. (En dengang præventiv metode). Det hjalp tydeligvis ikke altid. Det er der tydelige eksempler på.

Det med at ansøge om tilladelse til at perforere sin virksomheds frimærker med initialer, et logo eller et tal, det skulle man nemlig i perioden fra den 2. februar 1876 frem til den 31. juli 1917, hvori der på denne sidstnævnte dato i OM, Officielle Meddelelser Nr.52, pkt.3, fra Generaldirektoratet for postvæsenet stod at læse:

Opmærksomheden henledes paa den i Serie A indeholdte rettelse til postanordningen, hvorefter postfrimærker, der er forsynede med et perforeringsmærker, kan benyttes til frigørelse af postforsendelser uden at tilladelse hertil behøver at indhentes hos postbestyrelsen, men på betingelse af, at perforeringen er udført saaledes, at det med sikkerhed kan ses, at frimærkerne er ægte og ubrugte.(III.A.14052 /1916.)

Virksomheder der ansøgte og fik tilladelse til at perforere deres frimærker

Jørgen Jensens Eftf. med initialerne: J.J. (Gpd. Jn. III. 01. 1894. Nr. 107 / 3010/12) / P.G. Munck A/S med initialerne: P.G.M. (Gpd. Jn. IIIA. 06. 1914. Nr. 9441) / N.A. Schjørring med initialerne: N.A.S. (Gpd. Jn. III. 12. 1893. Nr. 7935) / Undtaget herfra er Louis Poulsen & Co. med initialerne: LP / og Lemvigh-Müller & Munck A/S med initial: M. De to virksomheder er først begyndt at perforere Deres frimærker efter den 31. juli 1917.

Herunder: Generalpostdirektoratets tilladelse til Jørgen Jensens Eftf., at de må perforere deres frimærker med Initialerne J.J. Nr. 5 i rækken fra oven og ned.
Kilde: Post & Tele museum v/ Overinspektør Hr. Erik Jensen. / Dets arkiver.

 

 ************************************************************

 

Herunder: Generalpostdirektorates tilladelse til Jørgen Jensens Eftf. & N.F. Muncks Jærnforretning, at de må perforere deres frimærker med Initialerne P.G.M. Nr. 6 i rækken fra oven og ned.

 

Kilde: Post & Tele museum v/ Overinspektør Hr. Erik Jensen. / Dets arkiver.

 

************************************************************

 

Herunder: Generalpostdirektorates tilladelse til N.A. Schjørring, at de må perforere deres frimærker med Initialerne N.A.S. Nr. 2 i rækken fra oven og ned. 

 

Kilde: Post & Tele museum v/ Overinspektør Hr. Erik Jensen. / Dets arkiver.

 

 

************************************************************

 

 

Brevforsendelser og et enkelt kort fra en svunden tid

Kuvertens frankering: Afa-nr. 55, 10 øre rød, 1907, Frederik VIII. Udgivet i anledning af kongens tronbestigelse, perforeret med initialerne J.J. perfinbilledet J 13, tilhørende virksomheden Jørgen Jensens Eftf. København K.

Kuverten er afsendt fra København den 4. september 1908 med destination Assens til de Herrer N. M. & F. Plum med ankomst dertil dagen efter den 5. september 1908 som det fremgår af ankomststemplet på bagsiden af kuverten. Stemplet ses her nederst på siden.

Afstempling: (annullering) af frankeringen er foretaget med en Krag helstemplingsmaskine: Type: Tp. K.7H. B.  B. Brotype-stempel: I. Driftsperiode: ca. 01.12. 1906 – 19.12. 1909.

 Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932  / Københavns Lokalområde.

Danmarks Poststempler: v/ Vagn Jensen.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst for Landporto: Var for forsendelse af breve i perioden 1.10. 1902 – 1.7. 1919, i 1. vægtklasse 0-250 gr. 10 øre.

Danske breve 1851 – 1979. / Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

 

 

Ankomststempel: Brotype: Ia-4. Brugsperiode: 26.6.1906 – 15.11.1921.

 

 

************************************************************

 

 

Kuvertens frankering: Afa-nr. 78, 2 øre rød, 2. stk. Type 1, 1913. Bølgelinie perforeret med initialerne P.G.M. perfinbilledet P 16, tilhørende virksomheden fh. Jørgen Jensens Eftf.’s & N.F. Muncks Jærnforretning København K.

Perforeringen er brugt af P.G. Munck efter dennes sammenlægning med egen virksomhed P.G. Munck, under firmanavnet fh. Jørgen Jensen´s Eftf.´s & N.F. Munck´s Jernforretning der i 1917 blev omdannet til Aktieselskab under navnet P.G. Munck A/S.

Kuverten er afsendt som Tryksag indeholdende en prisliste fra København den 27. maj 1915 med destination Assens til de Herrer N. M. & F. Plum. Hvornår kuverten ankommer til Assens fremgår desværre ikke af bagsiden.

Ankomststemplet er der, men er meget utydeligt. Kan ikke læses, men formodentligt er kuverten ankommet dagen efter den 28. maj.

 Afstempling: (annullering) af frankeringen er foretaget med en Krag helstemplingsmaskine: Type: Tp. K. (  )  B.1 Brotype-stempel: III. Driftsperiode: ca. 09.08. 1914 – 03.05. 1920.
Stemplet blev bestilt som reservestempel med stempelnummer 1 indsat til højre i datostemplet.

 Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932  / Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst for Landporto / Tryksag: Var for forsendelse af tryksager i perioden 1.1.1875 – 1.1.1919 i 1. vægtklasse 0-250 gr. 2 øre.

Danske breve 1851 – 1979. / Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

 

************************************************************

 

 

Kuvertens frankering: Afa-nr. 69, 10 øre rød, 1913. Christian X, perforeret med initialerne P.G.M. perfinbilledet P 16, tilhørende virksomheden P.G. Munck København B.

Kuverten er afsendt fra København den 8. juni 1915 med destination Assens til de Herrer N. M. & F. Plum med ankomst dertil dagen efter den 9.juni 1915 som det fremgår af ankomststemplet på bagsiden af kuverten.

Stemplet ses her nederst på siden.

Afstempling: (annullering) af frankeringen er foretaget med Brotype-stempel. BRO IIIb. Driftsperiode: 28.10. 1914 – 14.11. 1926. Stemplet anvendtes i eksspeditionslokalet på Københavns Personbanegaard.

 Kilder:
Københavns poststempler: / Forlaget Skilling v/ Jan Bendix. Skibby.

Danmarks Poststempler: v/ Vagn Jensen.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst for Landporto: Var for forsendelse af breve i perioden 1.10. 1902 – 1.7. 1919, i 1. vægtklasse 0-250 gr. 10 øre.

Danske breve 1851 – 1979. / Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

  Ankomststempel: Brotype-stempel. BRO IIIb. Driftsperiode: 28.10. 1914 – 14.11. 1926.

 

 

************************************************************

 

 

Kuvertens frankering: Afa-nr. 55, 10 øre rød, 1907, Frederik VIII. Udgivet i anledning af kongens tronbestigelse, perforeret med initialerne N.A.S. perfinbilledet N 7, tilhørende N.A. Schjørring. København B.

Kuverten er afsendt fra København den 19. april 1907 med destination Assens til de Herrer N. M. & F. Plum med ankomst dertil dagen efter den 20. april 1907 som det fremgår af ankomststemplet på bagsiden af kuverten.

Stemplet ses her nederst på siden.

 Afstempling: (annullering) af frankeringen er foretaget med en Krag helstemplingsmaskine: Type: Tp. K.7H. B.  B. Brotype-stempel: I. Driftsperiode: ca. 01.12. 1906 – 19.12. 1909.

 Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932  / Københavns Lokalområde.

Danmarks Poststempler: v/ Vagn Jensen.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst for Landporto: Var for forsendelse af breve i perioden 1.10. 1902 – 1.7. 1919,  i 1. vægtklasse 0-250 gr. 10 øre.

Danske breve 1851 – 1979. / Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

 


 

 

Ankomststempel: Brotype: Ia-4. Brugsperiode: 26.6.1906 – 15.11.1921.

 

 

************************************************************

 

 

Kuvertens frankering: Afa-nr. 203, 15 øre rød. Type IA, 1933. 1. september. Karaveltype. Stålstik. perforeret med initialet M perfinbilledet M 2, tilhørende Lemvigh-Müller & Munck A/S. København K.

Kuverten er afsendt fra København den 18. maj 1934. Destination ukendt (rudekuvert).

Afstempling: (annullering) af frankeringen er foretaget med Tekstmaskinstempel Nr.39. med teksten: ”Vil mindre skat de se / Gør større brug af DSB” fra 1934. Brotypestempel: København « OMK «

 Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932  / Københavns Lokalområde.

TMS: Danske Tekst Maskinstempler 1924 – 1997 Forlaget Skilling v/ Jan Bendix. Skibby.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst for Landporto: Var for forsendelse af breve i perioden 1.1. 1927 – 1.7. 1940, i 1. vægtklasse 0-250 gr. 15 øre.

Danske breve 1851 – 1979. / Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

 

************************************************************

 

 

Brevkortes frankering: Afa-nr. 70, 15 øre violet, 1913. Christian X., perforeret med initialerne L P. perfinbilledet L 42.1 tilhørende Louis Poulsen & Co. København K.

Kuverten er afsendt fra København den 5.marts 1923 med destination de Herrer Brd. Henriksen. Installatøren i Odense. Ankomststemplet er der, men er meget utydeligt. Kan ikke læses, men formodentligt er kuverten ankommet dagen efter den 6.marts. Ses her nederst på siden.

Afstempling: (annullering) af frankeringen er foretaget med en Krag helstemplingsmaskine: Type: Tp. K.4H. 3. Brotype-stempel: III. Driftsperiode: ca. 26.11. 1921 – 02.11. 1923.

 Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932  / Københavns Lokalområde.

AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst for Landporto: Var for forsendelse af enkelt Brevkort i perioden 1.7. 1920 – 1.4. 1926, i 1. 15 øre.

Danske breve 1851 – 1979. / Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

 

************************************************************

 

 

Et lille udpluk frimærker med perforeringerne: J.J. – LP. – M – N.A.S. – P.G.M.