Indledning
Det hænder undertiden, når man søger historie oplysninger om et firma, her firmaet Ferd. & A. Schmahl, der har brugt det at perforere deres frimærker, at der dukker et andet firma op, der også har brugt det, at perforere deres frimærker, her firmaet Danish Machine Company, har haft tætte forbindelser med førstnævnte firma, idet sidstnævnte firma har fremstillet Værktøjsmaskiner, og førstnævnte firma har været forhandler af disse.

Historien om Firmaet Ferd. & A. Schmahl
Historisk set omkring firmaet Ferd. & A. Schmahl er der ikke så meget finde, det fortaber sig i historien bagud i tiden, men lidt har jo også ret:

Schmahl Ferd Gr. (Grosserer) Født d. 19 Apr. 1882. Udlært hos F W Kiørboe & Co, startede 1900 Firmaet Ferd & A Schmahl, som senere sammensluttedes med Danish Machine Co under Navnet A/S Danish Machine Co Ltd; adm. Direktør for samme. Grb. (Grossererborgerskab) 7 juni 1904; Firma A/S Danish Machine Company Ltd (Værktøjsmaskiner).
Kilde:
DANSK GROSSERERSTAT UDGIVET AF DANSK PERSONALHISTORISK BUREAU 1 9 2 5 K Ø B E N H A V N DANSK PERSONALHISTORISK BUREAUS FORLAG 1 9 2 5
Som man kan læse i ”Samling af Anmeldelser Til Handelsregistrene” Aargang 1930, No. 9, side 200:
Ferdinand Schmahl driver Handel som eneste ansvarlig Indehaver af Firmaet FABRIKEN COINCHANGERS DANSKE FILIAL ved FERD. SCHMAHL.

 

*************************************************

 

Denne meget sjældne kuvert, Firmaet Ferd. & A. Schmahl. København K, herunder, en Perfin-forsendelse, (her på forsiden med et påtrykt billede af en blæselampe til opvarmning af en loddekolbe) med Perfinbilledet F.A.S. / Perfin-nummer F 4, perforeret i frimærket er spottet til salg på JF-Stamps hjemmeside v/ Kim Faurschou. Odense.

Bragt her med dennes tilladelse af 9. september 2020. Tak til dig Kim!

Se kuverten på JF-Stamps hjemmeside: Tryk her

Afa-numre fundet til dato perforeret med det pågældende Perfin-nummer

 

Kuverten er, siger og skriver, et hundrede og 16 år gammel påsat Afa-nr. 36C, 20 øre blå, november 1902. Våbentype grovtakket, perforeret med perfinbilledet F.A.S. Stilling 2. / Perfinnummer D 49, København.
Kuverten afstemplet med (som undertegnede tolker det): Brotypestempel: BRO Ia-14. Brugsperioden: 20.12.1897 – 18.05.1904, ifølge Københavns poststempler v/ Jan Bendix. Forlaget ”SKILLING”
Brugsperioden forlænget ca. 2 måneder. (Se datoen 11.6.1904, herunder)
Afsendt fra Kjøbenhavn K, den (11.6.1904), (ny forlænget brugsperiode) med destination til firma O. I. Haldorsen, Langav 21. (langavatn?) Reykjavik. Island med ankomst dertil 9 dage efter den 20.6.1904, som det fremgår af ankomststemplet på bagsiden af kuverten.
Takst: Udlandsporto for breve i 1. vægtklasse 0-15 gr. til udlandet var ifølge Verdenspostunionen” ”Øvrige udland. Breve og Postkort (tidligere ”brevkort” her Island var i perioden: 1.7.1875 – 1.7.1919: 20 øre.
Kilder:
Københavns poststempler v/ Jan Bendix. Forlaget SKILLING
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2019.
Danske Breve 1851 – 1979 Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Kilde: Kraks Vejviser 1906

 

Bagsiden af kuverten med ankomststemplet 20.6.1904. Island

 

 

*************************************************

 

 

En noget ældre kuvert, et hundrede og fire år gammel fra Firmaet Ferd. & A. Schmahl. København K, påsat Afa-nr. 69, 10 øre rød. 1. oktober 1913. Christian X, perforeret med perfinbilledet F.A.S. Stilling 2. Perfinnummer D 49, København.
Kuverten afsendt den 23.3. 1916, med destination til Fru Luna Askergren. Høgsbergsgatan 11III Stockholm, med ankomst dertil dagen efter den 23.3.16 som det fremgår af ankomststemplet på bagsiden af kuverten.
Afstempling (annullering) af frankeringen er foretaget med Helstemplingsmaskine af ”Fabrikat Sylbe & Pondorf” for afgående Post.
Hvilken type Helstemplingsmaskine der her er tale om er redaktionen lidt usikker på, men formentlig er der tale om en Sylbe & Pondorf Helstemplingsmaskiner af typen: Tp. SP. 4B.K ”K 1” Bro.III., et af de nye Helstemplingsstempler beskrevet i Flemming Hansens bog: ”HELSTEMPLING” 1904 – 1932. Københavns Lokalområde side 29:
Citat: Den 23. marts 1914 ønsker Overpostmesterembedet at bestille et nyt Helstemplingssæt der i datostemplet skal have ”K” som stationsnavn, og 1 som stempelnummer. Flemming Hansen skriver endvidere: Som følge af mine indtegnede farvekoder har jeg fundet frem til tre driftsperioder samt en enkelt dag i juleperioden 1917. Det er ved travle højtider, at reservestemplerne kommer op af skuffen og er med til at frembringe de små brugsperioder. Citat slut.
Formentlig er omtalte helstempel det samme som viste her på kuverten med bogstavet K indgraveret under øverste bølge i stempelaftrykket. Driftsperiode: Ca.: 19.10. 1914 – 12.05. 1917.
Takst: Udlandsporto for breve i 1. vægtklasse 0-15 gr. til udlandet var ifølge Verdenspostunionen” ”Øvrige udland. Breve og Postkort (tidligere ”brevkort” her Sverige var i perioden: 1.7.1875 – 1.7.1919: 20 øre.
Bemærk: Brevet her er således underfrankeret med 10 øre, da det er afsendt som dansk ”Landsporto” i 1. vægtklasse 0-250 gr., hvor gældende frankering i perioden: 1.10.1902 – 1.7. 1919 var: 10 øre.
Kilder: Flemming Hansen: ”HELSTEMPLING” 1904 – 1932. Københavns Lokalområde.
Nordisk filatelistisk tidsskrift v/ Erik Jensen / Stemplingsmaskiner 1982, Nr. 5/6 / (1982) / 141-157
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2019.
Danske Breve 1851 – 1979 Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

 

Bagsiden af kuverten med firmaet Ferd. & A. Schmahl stempel / skrift og ankomststemplet i Stockholm..

 

 

*************************************************

 

Lidt historiske fakta om Danish Machine Company
Danish Machine Company: Stiftet i år 1917, med vedtægter af 18. marts 1917, med Nr. 168, i A/S Registreret.
Hjemsted: København K., Sct. Annæ Passage. Bredgade 25.
Selskabet fortsætter den af firmaet I. C. Thygesen & Søn. Aabyhøj, ved Aarhus tidligere drevne Maskinfabrik og den af Danish Machine Company i København drevne Maskinforretning. Selskabet ejer Fabriksejendom i Aabyhøj ved Aarhus til Værdi 850.000 Kr.
Adm. Direktør Grosserer Ferd. Schmahl.

Danish Machine Company A/S, specialfabrik for Værktøjsmaskiner og pladebearbejdnings¬maskiner.
Grundl. i 1896 af J. C. Thygesen (f. 1843, d. 1929).
Den l. dec. 1934 købt af J. E. Rasmussen (f. 1884), der d. l. okt. 1942 omdannedes virksomheden til et aktieselskab. Adm. direktør og formand for bestyrelsen (si¬den 1942): ovennævnte J. E. Rasmussen.
Adresse: Silkeborgvej 259, Aabyhøj ved Århus.
Kilde: Kraks: Danmarks Ældste forretninger. (1950)

Danish Machine Company i Likvidation.
Året er 1936. Og Selskabet er trådt i likvidation med Underdirektør R. Kæstel som Likvidator, der tegner Firmaet i alle forhold. Binavnet Danish Machine Company Limited har fået Tilføjelse: I Likvidation. Efter Proklama i Statstidende af 6. juli 1936 er Likvidationen sluttet og Selskabet med Bifirma hævet.

Danish Machine Company
Året er 1942, og firmaet genopstår med Nr. 17469 i A/S Registreret. Hjemsted: Aabyhøj.
Formål: At drive Industrivirksomhed og dermed i forbindelse: Stående Handel Selskabet driver tillige Virksomhed med Finansiering samt Køb og Slag af fast Ejendom.

Det var hvad undertegnede har fundet frem til foreløbig om firmaerne: Afventer nærmere informationer fra anden side. Når disse er vel modtaget bringes de her.

Undertegnede
Jan Krolak
Med venlig hilsen

Afa-numre fundet til dato perforeret med det pågældende Perfin-nummer

 

En lidt yngre kuvert, et hundrede og et år gammel fra Firmaet A/S Danish Machine Company / Maskinfabrik København K, påsat Afa-nr. 70, 15 øre violet, 29. november 1913. Christian X, perforeret med perfinbilledet D.B.C. Stilling 2. Perfinnummer D 49, København.
Kuverten afstemplet (Ikke særlig pænt stemplet) den 28.10. 1919, og afsendt med destination til Herr. J.P. Brandt. Klara N. Kyrkogata 34, Stockholm., med ankomst dertil dagen efter den 30.10.19 som det fremgår af ankomststemplet på bagsiden af kuverten.
Afstempling (annullering) af frankeringen er foretaget med Helstemplingsmaskine af ”Fabrikat Sylbe & Pondorf” for afgående Post. Stempeltype: Tp. SP. 4H. ∗ K ∗ Bro III. Brugsperiode: ca. 27.12. 1918 – 26.03. 1920
Takst: Udlandsporto for breve i 1. vægtklasse 0-20 gr. til udlandet var ifølge Verdenspostunionen” ”Øvrige udland. Breve og Postkort (tidligere ”brevkort” her Sverige var i perioden: 1.7. 1919 – 1.1.1921: 20 øre.
Bemærk: Brevet her er således underfrankeret med 5 øre, da det er afsendt som dansk ”landsporto” i 1. vægtklasse 0-250 gr. Hvor gældende frankering i perioden: 1.10.1902 – 1.7. 1919 er: 15øre
Kilder:
Flemming Hansen: ”HELSTEMPLING” 1904 – 1932. Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2019.
Danske Breve 1851 – 1979 Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

Bagsiden af kuverten med firmaet Ferd. & A. Schmahl stempel / skrift og ankomststemplet i Stockholm..