Forklaring på hvad rammens rubrikker indholdsmæssigt betyder. (Læs herom under menuen: Rammeforklaring: Siderne: 12 – 18, “TRYK HER”

 

Oversigt over Afanumre fundet til dato perforeret med det pågældende perfinbillede A 7

 

Herunder:
To ældre forsendelser, her et Brev-kort, en Helsag årgang 1906, med perfin i frimærket (minus det påtrykte) efterfulgt af en brevforsendelse årgang 1927, også med perfin i frimærket, afsendt fra firmaet Andersen & Albeck til henholdsvis Skjelskør, Sjælland, og Vojens, Jylland.
God fornøjelse!

 

Endnu en gang skal vi et godt stykke tilbage i tiden, tilbage til året 1906, her et BREV-KORT med påtrykt 3 øre grå Bølgelinie, en Helsag EB 18, våbenskjold type A, med hele 115 år på bagen fra firmaet Andersen & Albeck i København.
(Bemærk at firmaet endnu ikke er registreret som aktieselskab).
Som det fremgår er Helsagen påtrykt med TRYKSAG, opfrankeret med Afa-Nr. 42, 1 øre, orange, december 1905 / 1905-06, Bølgelinietype perforeret med perfinbilledet A&A, perfinnummer A 7. Stilling 5.
Afstemplet med brotype BRO Ia-1. Brugsperiode: 30.12.1905 – 14.5.1913
Afsendt fra Kjøbenhavn den 24.08.06 med destination til Herr Mægler P. Mahler i Skjelskør med ankomst dertil samme dag den 24.08.06, som det fremgår af ankomststemplet på forsiden af Helsagen. Ankomststempel: Brotype: BRO Ia. Brugsperiode: 29.7.1892 – 4.12.1913.
Takst: Landsporto: Tryksager: Portoen for forsendelse af enkelte brevkort i 1. Vægtklasse 0 – 40 gr var i perioden: 1.1.1875 – 1.1.1919: 4 øre.
Kilder:
Peter Engelbrecht: ”Neutrale Maskinstempler” / Hovedindeling I. Båndmaskinstempler: Typerne A – L.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2021
Danmarks Helsager v/ Jan Bendix / Forlaget SKILLING. Skibby. 1999
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.
Danmarks Stempler v/ Vagn Jensen 2002.

 

Som det fremgår af bagsiden af Brevkortet / Helsagen dateret: København d. 24/8 – 06. Følgende prisforandringer bedes bemærket:
Disponible: Messina citroner i Ks á 300 stk. 23 Kr. pr. Ks, – i netto 8 øre pr. stk. / Confekt Rosiner paa Levering forhøjes: 1/1 Ks. med I Kr. pr. Ks./ ½ Ks. med 50 øre pr. ½ Ks. / ¼ Ks. med 25 øre pr. ¼ Ks. Med Højagtelse Andersen & Albeck.

 

Og så springer vi frem til brevforsendelsen, naturligvis også fra firmaet Andersen & Albeck, årgang 1927, der som det fremgår, også er fra et godt stykke tilbage i tiden, her påsat Afa-Nr. 169, 15 øre rød, 1927. 1. januar. Karavelmærker bogtryk, perforeret med perfinbillede A&A, perfinnummer A 7. Stilling 5.
(Bemærk at firmaet endnu ikke er registreret som aktieselskab).
Afstemplet med Båndmaskinstempeltype: Type L, afsendt fra København d. 27.1.27, med destination til Herr. Schmidt i Vojens.
Ankomst dertil dagen efter den 28.1.27 som det fremgår af ankomststemplet brotype: BRO II b. Brugsperiode: 20.6.1920 – 10.11.1929.
Takst: Landsporto: Portoen for forsendelse af breve i 1. Vægtklasse 0 – 50 gr var i perioden: 1.1.1929 – 1.7. 1940: 15 øre.
Kilder:
Peter Engelbrecht: ”Neutrale Maskinstempler” / Hovedindeling I. Båndmaskinstempler: Typerne A – L.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2021
Danmarks Stempler v/ Vagn Jensen 2002.
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.

 

Bagsiden af brevet med ankomststemplet Vojens Brotype: BRO II b. Brugsperiode: 20.6.1920 – 10.11.1929.

 

Om firmaet Andersen & Albeck / Indledning
Om firmaet Andersen & Albeck kan man indhente oplysninger mange steder fra eksempelvis i KRAK’s udgave af Danmarks Ældste Forretninger årgang 1950, hvorfra de fleste oplysninger til denne historiske artikel om firmaet er hentet.
Som supplement hertil er der indhentet oplysninger fra Greens- Fonds og Aktier etc., hvilket vil fremgå af kildehenvisningerne.
Tillige hermed er der samme sted indhentet oplysninger om de senere hen til firmaet opkøbte / tilsluttede firmaer: Ferd. Fog. København (fra 1906 Ferd. Fog´s Efterfølger) Grossererfirma / Urtekramforretning, og H.J. Hansen. Rønne. Kolonial en gros. Disse firmaer beskrives hver for sig i artiklen.

********************************************************

Historien om Firmaet Andersen & Albeck i datid
Andersen & Albeck A/S grossererfirma, import og eksport: Grundlagt den 1. januar år 1900 af grossererne Oscar Andersen og Carl Albeck der ved Oscar Andersens død i 1922, blev eneindehaver af firmaet.
Firmaet driver en gros-handel med kaffe, the, kolonialvarer og sydfrugter m.m. og har egen fabrik til fremstilling af marmelade, frugtsaft etc.

I 1930 overtoges grossererfirmaet Ferd. Fog´s Eftf. (Læs herom herunder).

Historien om firmaet grossererfirmaet Ferd. Fog´s Eftf.

Ferd. Fog´s Efterfølger., grossererfirma, kolonial en gros. Den 30. april 1851 grundlagde Ferdinand Fog forretningen med urtekramvarer og optog i 1876 sin prokurist, E.Q. Hansen som medindehaver. I 1906 Carl Heggum firmaet under navnet Ferd. Fog´s Efterfølger.
Adresse.: Nybrogade 24. København.

I 1930 overtoges virksomheden af firmaet Andersen & Albeck ved dets daværende eneindehaver Carl Albeck.
Ved dette firmas overgang til aktieselskab i 1944, indgik firmaet Ferd. Fog´s Eftf. Under A/S Andersen & Albeck.
Adresse.: Rømersgade 11. Kbhvn. K

Historien om Firmaet Andersen & Albeck i datid, (fortsat)

Som nævnt under historien om firmaet grossererfirmaet Ferd. Fog´s Eftf., omdannedes firmaet Andersen & Albeck til et aktieselskab i året 1944, med en aktiekapital på 400.000 kr., med dengang direktør Ejner Larsen der tillige var formand for bestyrelsen ved roret. Bestyrelsen bestod tillige af Fru Anna Larsen og Frøken Edelgaard Larsen.
Den 1. juli år 1949 købte aktieselskabet firmaet H.J. Hansen, kolonial en gros. Rønne. Dette firma drives videre som filial af A/S Andersen & Albeck.
Adresse.: Hovedkontoret: Rømersgade 11. Kbhvn. K. Filial.: Stålgade 10. Rønne.

Historien om firmaet H.I. Hansen.

H.I. Hansen, kolonial en gros. Grundl. d. 16. maj 1889 af H.I. Hansen (f. 1860, d. 1947) hvorefter firmaet førtes videre af sønnen L.J. Hansen (f. 1895).
Den 1. juli 1949 er firmaet solgt til og optaget i A/S Andersen & Albeck, København og drives som filial.
Adresse.: Stålegade 10. Rønne.

Firmaet A/S Andersen & Albeck

Som afslutning på historien om firmaet A/S Andersen & Albeck skal det her anføres, at det, såvidt det vides, blev firmaet tvangsopløst i året 1995.

Det vender jeg tilbage til.

Kildehenvisning:
KRAK´s Danmarks Ældste Forretninger: 1910 og 1950
Greens- Fonds og Aktier.

OBS OBS OBS
En anden vigtig oplysning i forbindelse med firmaet A/S Andersen & Albeck overtagelse af henholdsvis firmaet Ferd. Fog´s Eftf. København, og firmaet H.I. Hansen, kolonial en gros. Rønne, det er at der foreligger den mulighed, – at der måske efter overtagelsen af de to firmaer stadig forefandtes kuverter påtrykt med disse to firmaers navne liggende tilbage efter overtagelsen af de to firmaer, – og at disse efterfølgende er taget i brug påsat og frimærker perforeret med perfinbilledet A&A, – uagtet disse påtrykte firmanavne af firmaet A/S Andersen & Albeck. Hvem ved?