Introduktion
Forsendelser fra Danmark til Grønland, eksempelvis som her: 1 stk. Postopkrævnings-Adressekort / Opkrævning / Pakkepost er jo altid yderst interessante, ikke mindst frankeringsmæssigt set, (det vender jeg tilbage til) og så gør det jo absolut heller ikke noget, at frimærkerne er perforeret med firmas / indehaverens initialer, her perfinbilledet BJ, fra Aktieselskabet Bøgelund- Jensen med adressen Rådhuspladsen. København V.

Så langt, så godt! Imidlertid da jeg skulle beskrive den påsatte frankatur / porto på 3 kroner og 65 øre om denne var korrekt kom jeg til kort for apropos denne kunne jeg ikke finde noget som helst i den litteratur jeg havde til rådighed om pakkepoststakster for forsendelser fra Danmark til Grønland for ikke, at tale om opkrævningsgebyret som jo er indcluderet i dette beløb! Intet, overhovedet intet kunne jeg finde!

Puha, – der skal jeg ærligt indrømme, jeg var virkelig kommet ud i problemer, – for hvor i alverden skulle jeg lede efter taksttabeller vedrørende pakkeposttakster fra Danmark til Grønland for året 1951, (datoen på Postopkrævnings-Adressekortet) der passede ind på denne påsatte porto indclusive et opkrævningsgebyr.

Ej heller i Jan Bendix nye meget oplysende bog med titlen ” Dansk Posthistorisk Håndbog” Posthistorie og takster” om udlandsforsendelser for Breve og Pakker” var der medtaget noget om disse pakkeposttakster! I bogen henvistes der imidlertid til et glimrende værk, Karsten Jensens ”Danske frimærkefrankerede forsendelser til og fra udlandet 1851 – 1905” Dette værk kan frit downloades fra internettet.
Denne oplysning kunne jeg desværre heller ikke bruge, da disse årstal var meget tidligere end det årstal, jeg søgte, men hvor så, hvor skulle jeg så lede efter svaret – det var det store spørgsmål, men et lykketræf ville da jeg erfarede, at Ib Krarup Rasmussen havde udgivet en bog med titlen ”Dansk pakkepost til udlandet – håndbog” og, at denne bog var at købe på ” Årets nationale udstilling i DGI byen. København” hvilket udmøntede sig i et besøg på udstillingen, således, at denne meget oplysende bog om pakkeposttakster heriblandt også om pakkeposttakster fra Danmark til Grønland nu befinder sig på min litteraturhylde. Og igen: Så langt, så godt!

Det køb har jeg bestemt ikke fortrudt, for jeg fandt hurtigt frem til at taksten for en pakkepostforsendelse fra Danmark til Grønland på 1 – 3 kg i tidsrummet 1.5. 1951 frem til 1.5. 1953 kostede: 2 kroner og 15 øre, men taksten, opkrævningsgebyret på de 86 Kr. 15 øre for samme tidsrum kunne jeg desværre ikke finde frem til. Det var frustrerende!

I min kvide herover kontaktede jeg forfatteren Ib Krarup Rasmussen og forespurgte om han kunne være mig behjælpelig. Denne var meget imødekommende, og svarene på mine spørgsmål var yderst kompetente, heriblandt svaret på mit spørgsmål omkring opkrævningsgebyret: Svaret herpå fra Ib Krarup Rasmussen er at finde som sidste linie her i skrivelsen som jeg har fået tilladelse til at bringe her:

Ib Krarup Rasmussen skriver:
At udregne postpakketakster til Grønland er helt specielt. Fra 1935 udgav postvæsenet særlige taksthæfter for pakketakster til udlandet. Disse sluttede i begyndelsen af 1990erne. Men i starten er taksterne til Grønland ikke inkluderet.
I 1960 bliver pakketaksterne til Grønland oplyst i de månedlige hæfter: ”Postforbindelsen til udlandet”, hvor man i øvrigt også kan finde forskellige luftposttakster. Men pakketaksterne til Grønland er stadig ikke inkluderet i de kvartalsvise hæfter om pakketakster. Alt det er omtalt i afsnittet om Grønland i min bog. Det sker først senere af taksterne til Grønland inkluderes.
Men for perioden før 1960 findes pakketaksterne ikke i almindelige takstbøger. Hvordan personalet har regnet taksterne ud, må være et mysterium. Det kan være at de står i Posthåndbogen. Det har jeg ikke kunnet undersøge.
Men jeg – dvs. DFFs bibliotek – har arvet et ringbind med takster samlet sammen af Poul Frølund. Han har jo bla. Udgivet et lille hæfte om grønlandske portotakster. I Pouls bog er postopkrævningstaksterne ikke opført, det er de måske i Kim Widens bog om samme emne. Det har jeg heller ikke lige kunnet undersøge.

Derimod har jeg i Poul Frølunds arkivmappe fundet diverse kundgørelser mm fra Grønlands styrelse om takster mm.

I en kundgørelse dateret 9. juni 1950 ændres forskellige takster, gældende fra 6. juni 1950. Herunder er der også takster på pakker, hvor pakker 1-3 kg. nu koster 215 øre. Der indføres nu også en tillægsporto for postopkrævning Danmark-Grønland:

0-25 kr.: 120 øre
25-100 kr.: 150 øre
100-300 kr.: 180 øre
Og 300-1000 kr.: 200 øre.
Taksterne for opkrævning ændres igen 1. juli 1952

Din pakke er jo fra 12/9 1951 og pengene passer: vægtporto: 1-3 kg: 215 øre, postopkrævningsgebyr 25-100 kr.: 150 øre, i alt 365 øre.

Taksterne for postopkrævning opgivet i min bog er kun for pakker til UPU-lande.

Mvh.
Ib Krarup, DFF

PS.: Til dig Ib Kraup. En stor tak skal lyder herfra for din imødekommenhed, og al hjælp med at udrede dette. Tak Ib Krarup!

 

OBS OBS: Har man interesse for at læse mere om hvad UPU-Lande: Member countries – Universal Postal Union, – er for en størrelse kan man trykke her:
En på engelsk: Tryk her: Og en oversættelse på dansk: Tryk her:

 

*************************************************

Lidt firmahistorie
Bøgelund-Jensen A/S, specialforretning for køkkenudstyr, knivvarer, glas og porcelæn en gros og en detail.
Grundl. d. 6. dec. 1892 af købmand A. M. Bøgelund-Jensen (f. 1861, d. 1917).
Fra 1920 lededes firmaet af sønnen, Sven Bøgelund-Jensen (f. 1898), indtil han d. 1. marts 1932 indtrådte som direktør i Magasin du Nord, Kongens Ny torv, hvilken stilling han fratrådte med udgangen af febr. 1950.
Firmaet omdannedes d. 1. marts 1932 til et familieaktieselskab, i hvis bestyrelse direktør Sven Bøgelund-Jensen er livsvarig formand.
Bestyrelsen består i øvrigt af fru Karen Bø¬gelund-Jensen og landsretssagfører Erik Petri (f. 1905).
Den 1. marts 1950 overtog direktør S. Bøgelund-Jensen aktierne i A/S Otto Piper.
Nuværende direktion: Henry E. Olsen (f. 1900).
Firmaet beskæftiger ca. 100 personer.
Adresse: Rådhuspladsen. 2, Kbhvn. V.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)

Afa-numre fundet til dato på det pågældende perfinnummer

 

Omtalte Postopkrævnings-Adressekort ”GIRO” med 1 pakke 2 kg, og postopkrævning på beløb 86 Kr. 15 øre, sendt fra Danmark til Grønland den 12. 9. 1951.
Som det fremgår af påsatte frankering, så består denne af Afa-numrene: 2 stk. Afa-Nr. 293, 1 kr. brun. 1946-47. Lille rigsvåben, efterfulgt af 1 stk. Afa-Nr. 314, 75 øre rødlilla, type III. 1948-50. Kong Frederik IX. Dernæst 1 stk. Afa-Nr. 322, 40 øre grå, og 1 stk. Afa-Nr. 323, 50 øre mørkblå. 1950. Farveændringer og suppleringsværdier. I alt 3 kr. 65 øre, inklusive postopkrævning gebyr. Alle frimærkerne er perforeret med perfinbilledet BJ, perfinnummer B 24, tilhørende indehaveren af Aktieselskabet Bøgelund- Jensen med adressen Rådhuspladsen. København V.
Frankaturen på Postopkrævnings-Adressekort / pakken er afstemplet med henholdsvis brotypestempel: København 11 / 4, BRO Vc-3. Brugsperiode: 21.04. 1951 – 31.07. 1959. Vester Voldgade 4, den 11.9. 1951, og brotypestempel: København / Pakkepost 1 BRO IIf-1. Brugsperiode: 29.09. 1950 – 09.05. 1969. Pakkepostkontoret / Centralpostbygningen. Afsendt herfra den 12.9. 1951 med destination Qudligssat, Grønland til Hr. Lærer Anker Lemvigh.
Pakkens indhold er som det fremgår bag på Postopkrævnings-Adressekort: 2 cocktailrystere. a 42,00 kroner stykket = 84.00 + 2.15 = Kr. 86.15. Udover dette står der ingen antegninger på bagsiden af Postopkrævnings-Adressekortet. (Se denne)
Pakkeportotakst / Vægtporto: For forsendelse af pakke fra Danmark til Grønland kostede i perioden 1.5. 1951 – 1.5. 1953, 1 – 3 kg: 215 øre
Postopkrævningsgebyr: 25 – 100 kr.: 150 øre.  I alt: 365 øre
Kilder:
Dansk Pakkepost til udlandet – En håndbog v/ Ib Krarup Rasmussen
DFFs Bibliotek / Poul Frølunds arkivmappe / Kundgørelser mm fra Grønlands styrelse om takster mm, Herunder:
I en kundgørelse dateret 9. juni 1950 ændres forskellige takster, gældende fra 6. juni 1950. Herunder er der også takster på pakker, hvor pakker 1-3 kg. nu koster 215 øre. Der indføres nu også en tillægsporto for postopkrævning Danmark-Grønland.
Københavns Poststempler: Forlaget SKILLING V/ Jan Bendix
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2019

 

Pakkens indhold er som det fremgår bag på Postopkrævnings-Adressekort: 2 cocktailrystere. a 42,00 kroner stykket = 84.00 + 2.15 = Kr. 86.15. Bemærk: Udover dette står der ingen antegninger på bagsiden af Postopkrævnings-Adressekortet. Hverken dato, afhentning eller kvittering.

 

*************************************************

 

Og vi iler skyndsomt videre til endnu en dejlig forsendelse, et ”Indkasserings-Indbetalingskort” ”GIRO” lydende på kr. 250.00, et kort med lidt afleveringsproblemer (sådan kan man vist godt udtrykke det). Herunder:
Indleveret til ”Omkarteringspostkontoret København Omk. Centralpostbygningen” den 17.2. 1950 påsat korrekt porto 70 øre bestående af 1 stk. Afa-Nr. 289, 50 øre grå. 1945. 19. april Suppleringsværdi i ny Christian X type, og 1 stk. Afa-Nr. 307, 20 øre rød, type III. 1948-50. Kong Frederik IX. Begge afstemplet med brotypestempel: København / OMK 9: BRO Vd-6. Brugsperiode: 11.2. 1950 – 18.1. 1952.
Alle frimærkerne er perforeret med perfinbilledet BJ, perfinnummer B 24, tilhørende indehaveren af Aktieselskabet Bøgelund- Jensen med adressen Rådhuspladsen. København V.
Afsendt samme dag til Hr. Restauratør Ernst Larsen, ”Trocadero” i Kolding med ankomst dertil dagen efter den 18.2. 1950.
Bragt ud med post i 2 OMB som ankomststemplet viser: Brotypestempel: Kolding / OMB. BRO: II-1. Brugsperiode: 30.1. 1940 – 14.1. 1956.
Som det fremgår, er ”Indkasserings-Indbetalingskortet” blevet forevist restauratøren, datoen den 18/2 1950.
Igen, erindret herom 6 dage senere den 24/ februar 1950, og dagen efter den 25.2. 1950, nægtet indløsning, hvilket er noteret af Postbuddet.
Den 27.2. 1950: Afgangsstemplet med brotypestempel. Kolding /  BRO IId-3, Brugsperiode: 28.5. 1951 – 16.11. 1955, og tilbagesendt den 27.2. 1950, klokken 12:15 med ankomst til København samme dag klokken 21:30 som ankomststemplet viser: Brotypestempel: København / V 1: BRO: Vd-1. Brugsperiode: 14.9. 1945 – 19.12. 1951.
Postindkassering (blanket) til GIRO kontohaver.
Takst: I tidsrummet 1.7. 1946 – 1.6. 1950: 100 – 300 kr.: 70 øre.
Notabene:
Grunden til nægtet indløsning må være denne, at restauratøren på anden vis har indbetalt beløbet, et á conto beløb kr. 250.00, hvilket også er blevet bekræftet efter tilbage sendelsen af ”Indkasserings-Indbetalingskortet” som skrevet står stemplet: BETALT BØGELUND-JENSEN med underskrift derpå.
Kilder:
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.
Københavns Poststempler: Forlaget SKILLING V/ Jan Bendix
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2019.