Firmahistorie
En forholdsvis eftertragtet perfinbrev, her rekommanderet fra firmaet Albert Hansen, grosserer forretning, agenturforretning, handel med herrelingeri / skjorter, grundlagt i 1899, beliggende med adresse: Nørregade 7, København K, frem til år 1934, hvor firmaet flyttede til ny adresse: Vimmelskaftet 34B, og igen til ny adresse i år 1937, adressen Bülowsvej 34, hvor firmaet / forretningen havde til huse frem til år 1945, hvorefter det ikke figurerer mere i registrene, så man må formode, at indehaveren eller forretningen ophørt efter 46 år.

Oversigt over Afa-numre fundet til dato på det pågældende perfin-nummer

 

Forsendelse
Som det fremgår, er kuverten afsendt Rekommanderet / anbefalet påsat frankeringen to gange Afa.nr. 26, 25 øre rød, 1921 – 22, Bølgelinietype, perforeret med perfinbilledet A.H. perfinnummer A 30, tilhørende ovennævnte firma, afstemplet / annulleret med Brotypestempel: BRO IIIb. Brugsperiode:: 22.05.1 916 – 23.03. 1926, påsat Rekommanderings etiket R København 11, Nr. 328, (også stemplet på kuverten) og sendt rekommanderet / anbefalet fra Kjøbenhavn den 27. 12. 1923 til Aktiebolaget Carl Lassen i Stockholm 2. Et Aktiebolag som har en filial i København Perfinbillede C.L. Perfinnummer C 42.
Kilder:
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Danske Breve 1851 – 1979 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.
Københavns poststempler Forlaget SKILLING v/ Jan Bendix
Takst:: Porto for Norden. Breve i 1. vægtklasse i perioden: 1.6.1922 – 1.1.1927: 20 øre.
Rek-gebyr:: 1.3. 1921 – 1.4. 1923: 30 øre.
I alt: 50 øre