Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring. Gensidigt.
Stiftet 1899 af Arbejdsgiverforeningen af 1896 og Fællesrepræsentationen for dansk industri og haandværk- og senere udvidet under tilslutning af Landbrugets Organisationer og af Dansk Skovforening og Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation. Hjemsted: Adresse: Polititorvet 14., København V.
Formål: For danske Arbejdsgivere at overtage det forsikringsansvar, der påhviler Dem ifølge den til enhver tid gældende danske ulykkesforsikring lovgivning. Ved siden heraf overtager selskabet dog efter repræsentantskabets bestemmelse også andre forsikringsarter.
Selskabet er delt i 6 afdelinger med selvstændige regnskaber. Indenfor hver afdeling hæfter medlemmerne solidarisk med en i forhold til den ordinære præmie fastsat andel.
Kilde: Greens Fonds- & Aktier Bind II.
Som yderligere oplysning
Sammensluttet 1972 med Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring under navnet AU/MLU Forsikringsselskab G/S og som sådan indgået i Topsikring 1974.
Kilde: Erhvervsarkivet, Århus

Bemærk her, at de to sammenslutningspartnere ”Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring” og ”Topsikring” begge har brugt det at perforere deres frimærker henholdsvis med perfinbilledet M/LU, Perfinnummer M 22, og med perfinbilledet Top, perfinnummer T 26.

Oversigt over Afa-numre fundet til dato på det pågældende perfin-nummer

 

Helsag: Eb 83, enkelt Brevkort med påtrykt 7 øre violet, udgivet 19. juli 1930. Bølgelinie, våbenskjold C, 1927, Delt forside. Fabrikationsnr.103 og kontrol bogstav H. Brevkortet er fortrykt for forsendelse af ”Tryksager” (I Parentes bemærket er brevkortet fremstillet for forsendelse som skrevet står, af ”Tryksager” ”Lokalporto” i 2. vægtklasse 0-50 gr i perioden: 1.7. 1930 – 1.7. 1940, som var 7 øre).
Perfinbilledet AU med perfinnummer A 67, er endnu ikke registreret fundet på Afa-nr, med denne perfin. Kun fundet på ”Helsag: Hs1 / påtrykt Afa 184. Brevkortet / Tryksag tilhører perfinsamler Martin Thurøe.

 

Bagsiden af ”Brevkortet” Tryksag” endnu ikke udfyldt hvor øverst til venstre kan skimte gennemperforeringen, Perfinbilledet AU, med perfinnummer A 67.

 

Hermed god fornøjelse og stor tak til Martin Thurøe for måtte vise dette interessante brevkort / Tryksag her.