Det Sønderjyske Kompagni A/S : En tur i arkiverne

 

Efter endnu en tur I arkiverne efter perfin stof til hjemmesiden fandt jeg denne ikke så tit sete kuvert fra Det Sønderjyske Kompagni A/S. Aabenraa, påsat Afa-Nr. 133, 10 øre grøn, perforereret med perfinbillede S. K. Perfinnummer S 40.
Kuverten afstemplet med Båndmaskinestempel af Typen L, med 4 bølgeformede linier, 17 mm høje.
Afsendt som det fremgår af datoen den 22. 2. 25, til Herr fhv. Minister H. P. Hanssen, KD., FM., Aabenraa. Forklaring på KD og FM: KD / Kommandør af 2. grad af Dannebrog / FM / Folketingsmedlem.
Takst: Lokalporto: For forsendelse af breve i 1. vægtklasse 0 – 50 gr i perioden: 1.3. 1921 – 1.4. 1926: 10 øre.
Kilder.
P. Engelbrecht: Hæftet: Neutrale Maskinstempler. Årgang 1982
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog. Årgang 2019
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix. Årgang 2019

Bemærkninger:
Han Peter Hanssen, minister og rigsdagsmand, Åbenrå. Født 1862, død 1936. Gift 1888 med Helene Hanssen f. Iversen. Privatarkivet er fælles for ægteparret. Angående skiftet efter H. P. Hanssen og Helene Hanssen se: Landsretssagfører Aage Lorenzens arkiv. Hans Peter Hanssen, også kaldet H.P. Hanssen Nørremølle (21. februar 1862 på Nørremølle, Sundeved 27. maj 1936 i Aabenraa) var en sønderjysk politiker og organisator af den danske bevægelse i den periode, hvor Sønderjylland var tysk. H.P. H. Hvis interesseret: Læs mere her: Arkivskaber detaljer (sa.dk)

Afa-numre fundet til dato fundet perforeret med det pågældende perfinbillede S.K.

 

Historien

Det Sønderjyske Kompagni A/S stiftet 1920 med det formål at drive Handel, Fabriks- og Rederivirksomhed og Landbrug i og uden for Danmark, samt anbringe Kapital i dermed beslægtede foretagender. Selskabet havde i Aabenraa en Sodafabrik anlagt i 1922. Kilde: Greens Fonds og Aktier.
Likvidation
I 1947, den 8. november trådte Selskabet i likvidation. Efter Proklama i Statstidende senest den 19.1. 1948 er likvidationen sluttet med en Dividende til aktionærerne på Kr. 202.25 pr. aktie á 80 Kr. og selskabet er hævet. Kilde: Greens Fonds og Aktier.
Lidt mere historie
Læs mere om selskabet her i uddrag fra forfatteren Jørgen Kamstrups bog: H.N. Anderen / En ØK – logisk beretning: ”Færge fart i Danmark: Læs her

Ansøgning
Aktieselskabet Det Sønderjyske Kompagni. Aabenraa skriftlige ansøgning af den 8. februar 1922, til Generaldirektoratet for Post og Telegraf. København K., om tilladelse til at anvende en perforeringsmaskine til Frimærker. Vi ønsker at benytte mærket: S. K.
Ærbødigst Aktieselskabet PER PRO (Ifølge fuldmagt) Det Sønderjyske Kompagni.
Som det fremgår, så er det noteret Indk. 10. 2. 1922. to dage efter afsendelsen fra Aabenraa. Bemærk også at ansøgningen har sagsnummer: Gpd. Jn. IIIA 1922 Nr. 0812, hvilket i sig selv er bemærkelsværdigt da ordningen om ansøgning om tilladelse til at perforere frimærker ophørte den 31. juli 1917, hvori der på denne dato i Officielle Meddelelser Nr. 52 punkt 3, fra Generalpostdirektoratet for postvæsenet stod at læse:
Opmærksomheden henledes paa den i Serie A indeholdte rettelse til postanordningen, hvorefter postfrimærker, der er forsynede med et perforeringsmærker, kan benyttes til frigørelse af postforsendelser, uden at tilladelse hertil behøver at indhentes hos postbestyrelsen, men på betingelse af, at perforeringen er udført saaledes, at det med sikkerhed kan ses, at frimærkerne er ægte og ubrugte.(III.A.14052 /1916.) Kilde: Post og Telemuseum.

 

Tilladelsen 611
Angaaende: Perforering af frimærker Fe 8 / 8 februar
Aktieselskabet Det Sønderjyske Kompagni. Aabenraa skriftlige tilladelse af 16. februar 1922, fra Generaldirektoratet for Post og Telegraf. København K., hvori følgende står skrevet:
I anledning af tidligere skrivelse af 8. d. m. skal man herved meddele, at der uden særlig indhentet tilladelse fra Postbestyrelsen kan benyttes Postfrimærker, der er forsynet med et perforeringsmærke, når perforeringen er udført således, at det med sikkerhed er ægte og ubrugte, jfr. Postanordning af 20. juni 1919 § 36. EB (Efter bemyndigelse)
Til venstre: Samme Gpd. Jn. IIIA 1922 Nr. 0812, som på ansøgningen anført. Kilde: Post og Telemuseum.