A/S Fabrikken Grand Danois

Under Firma Aktieselskabet „Grand Danois” drives Fabrikation af Hønse- og Hundefoder af et Aktieselskab, hvis vedtægter er af 7. december 1897, og hvis Bestyrelse består af 4 Medlemmer: Peter Vilhelm Fournais som Formand, Martin Jeppesen, Christian Jensen og Niels Christian Leonor Pedersen. Formanden i Forening med et af de andre Bestyrelsesmedlemmer tegner Firmaet. Kapitalen udgør 30,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser skulle ikke ske i de offentlige Tidender.

Navnet ”GRANDDANOISSAN” står noteret i ”Registrerings – Tidende For Varer og Fællesmærker” hvori det fremgår at det er registreret med Reg. Nr. 682. Anmeldt den 5. juli 1938 Kl. 10:00 af A/S Fabrikken Grand Danois og Kødfoderfabrikken. Fabrikation. København, og registreret den 9. s. M. for foderstoffer. Som yderligere oplysning skal det anføres at denne anmeldelse blot er en af flere anmeldelser fra fabrikken side.

Oversigt over Afa-numre fundet til dato på det pågældende perfin-nummer

 

En dejlig, om end lidt slidt forsendelse, en rudekuvert med farver i logoet med bogstaverne GD i midten omkranset af navnet A/S Fabrikken Grand Danois, København i en halvcirkel under en kongekrone som tegn på Kgl. Hofleverandør København S.
I bunden under ruden på kuverten navnet GRANDDANOISSAN hvad firmaet fører af produkter: Kød- og Benfoder til Kalve – Ungkreaturer, Køer – Svin – Fjerkræ.
Frankeringen: Afa-Nr. 258, karavel type 20 øre rød, type II, 25. oktober 1940, perforeret med perfinbilledet GD, perfinnummer G 11.
Indleveret til Omkartering postkontoret og afstemplet der med annulleringstempel: København / OMK. 6. Brotypestempel: BRO Vd-5. Brugsperiode: 12.04. 1939 – 22.11. 1941. / Afstemplet for videre forsendelse med neutralt enkelt maskinstempel af typen B – 1a, København / OMK 19. for udgående post. Specifikationer for denne type stempel: 7 bølgelinier 19 mm høje, 1½ mm bølgehøjde, 55 mm bølgelængde. Maskinen er en IPS model FLIER.
Som det fremgår af begge stempler, så er kuverten afsendt samme dag den 31. december 1940. Destination desværre ukendt.
Takst: Landsporto for breve sendt i perioden: 1.7.1940 – 1.7. 1946: 20 øre.
Kilder:
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.
Danmarks Poststempler v/ Vagn Jensen
Katalog: Katalog over neutrale enkelt maskinstempler” v/Kurt Stokholm. Udgave april 1997.

 

Bagsiden af kuverten: Lidt reklame for produktet: GRANDDANOISSAN for hel besætningen.