A/S Fabrikken Grand Danois

Under Firma Aktieselskabet „Grand Danois” drives Fabrikation af Hønse- og Hundefoder af et Aktieselskab, hvis vedtægter er af 7. december 1897, og hvis Bestyrelse består af 4 Medlemmer: Peter Vilhelm Fournais som Formand, Martin Jeppesen, Christian Jensen og Niels Christian Leonor Pedersen. Formanden i Forening med et af de andre Bestyrelsesmedlemmer tegner Firmaet. Kapitalen udgør 30,000 Kr. i Aktier paa 1000 Kr., lydende paa Navn og fuldt indbetalte. Bekendtgørelser skulle ikke ske i de offentlige Tidender.

Indledning

Tak 3fff Frederiksberg Frimærke Klub for al hjælp
For en lille måneds tid siden den 6. maj 2019, lagde jeg denne herunder viste forsendelse fra virksomheden ”Grand Danois” ud her på forsiden med en efterlysning om der var nogen derude der kunne hjælpe med den påsatte frankatur, – specielt Ekspresgebyret, – eksempelvis hvad det kostede for ekspresbesørgelse i ydre ekspresdistrikt på det tidspunkt den 20. marts 1930, da jeg ikke kunne finde noget herom i det ellers meget oplysende Bind 1, Danske Breve 1851 – 1979 af Jørgen Godfredsen & Jesper Haff, Forsendelses Arter og Portotakster side 107.
Her står der kun anført. Citat: Uden for gælder et gebyr, der svarer til den til enhver tid gældende budløn. Citat slut. Men intet om gebyret hvad det reelt kostede!

Da dette ikke gav nogen respons blev blikket rettet andetsteds hen, nemlig  mod klubben hvori jeg er medlem 3fff, Frederiksberg Frimærke Klub hvortil en henvendelse resulterede i en modtagelse af en oversigt sendt pr. mail  over posttakster årgang 1930 med overskriften ”POSTTAKSTER” ”Postvæsenets Oplysningskontor” i København, indeholdende alle de fornødne oplysninger jeg havde brug for til at kunne beskrive frankaturen på viste kuvert om ekspres gebyret til ydre ekspres distrikt etc., på korrekt måde. Endnu en gang tak for hjælpen 3fff.

Undertegnede
Jan Krolak, den 8. juli 2019.

 

 

 

De kunne altså noget med kuverter dengang i 1930, her en dekorativ forsendelse med farver i logoet, virksomhedens initialer GD i midten omkranset af navnet A/S Fabrikken Grand Danois, København i en halvcirkel under en kongekrone som tegn på Kgl. Hofleverandør.
Nederst på kuverten en oversigt over hvad virksomheden fører af produkter: Hønse- og Kyllingefoder. Animalske Foderblandinger. Rugemaskiner. Kyllingemødre. Praktiske Redskaber til Hønsegården. Alt til Fjerkræavl. Conc. Kød- og Benfoder til Køer, Kalve – Ungkreaturer og Svin.
Er kuvertens dekorative forside interessant, så er den påsatte frankatur på kuverten det ikke mindre: En frankatur bestående af: 3 stk. Afa-nr. 170, 20 øre grå. 1 stk. Afa-nr. 171, 25 øre blå og 5 stk. Afa-nr. 172, 30 øre gul, i alt 2 kroner og 35 øre, alle fra 1. januar 1927, Karavel Mærker bogtryk, og alle er de perforeret med perfinbilledet GD, perfinnummer G 11.
Så langt, så godt. Og hvad kan denne kuvert, og den påsatte frankatur så fortælle os samlere:
1) Om kuverten: Jo, for det første fortæller kuverten at den er afstemplet fra København V. Vesterbro Postkontor. med brotypestempel: BRO Vc-1. Brugsperiode: 15.03. 1928 – 17.02. 1936.
Afsendt herfra den 20. marts 1930, som ”Søndagsbrev” (vist med krydset blåkridt fra hjørne til hjørne) og ”Express Brev” til modtager Herr. Bruno Hansen. Harrild Vandmølle. Ejstrupholm. (Harrild Vandmølle lå ved Holtum Å). Nu nedrevet.
Ejstrupholm: Ifølge Wikipedia en by i Midtjylland hørende til Ikast-Brande kommune, Region Midtjylland..
2) Om frankaturen: Som det fremgår i oversigten over ”POSTTAKSTER” ”Postvæsenets Oplysningskontor i København, årgang 1930, så står der heri i denne under ekspres breve om forsendelser af sådanne skrevet: Herunder:                                                                                                                                                  Citat: Ekspresbreve: Indenfor Bygrænsen (2km) 40 øre; Udenfor samme 2 kr. Citat slut. Det vil sige, at  da denne “Ekspresforsendelse” ligger udenfor bygrænsen, her “Ejstrupholm” kostede det det dengang i år 1930: 2 kr = 200 øre.
Se fordelingen af taksterne herunder:
Kilder: ”POSTTAKSTER” ”Postvæsenets Oplysningskontor” i København, årgang 1930,
Takst: Landsporto: Indtil 250 gr: 25 øre
For forsendelse af Søndagsbreve: 10 øre
Vedr. :Forsendelse af Express Breve udenfor bygrænsen 2. kr. = 200 øre
I alt: 235 øre

 

Navnet ”GRANDDANOISSAN” står noteret i ”Registrerings – Tidende For Varer og Fællesmærker” hvori det fremgår at det er registreret med Reg. Nr. 682. Anmeldt den 5. juli 1938 Kl. 10:00 af A/S Fabrikken Grand Danois og Kødfoderfabrikken. Fabrikation. København, og registreret den 9. s. M. for foderstoffer. Som yderligere oplysning skal det anføres at denne anmeldelse blot er en af flere anmeldelser fra fabrikken side.

Oversigt over Afa-numre fundet til dato på det pågældende perfin-nummer

 

En dejlig, om end lidt slidt forsendelse, en rudekuvert med farver i logoet med bogstaverne GD i midten omkranset af navnet A/S Fabrikken Grand Danois, København i en halvcirkel under en kongekrone som tegn på Kgl. Hofleverandør København S.
I bunden under ruden på kuverten navnet GRANDDANOISSAN hvad firmaet fører af produkter: Kød- og Benfoder til Kalve – Ungkreaturer, Køer – Svin – Fjerkræ.
Frankeringen: Afa-Nr. 258, karavel type 20 øre rød, type II, 25. oktober 1940, perforeret med perfinbilledet GD, perfinnummer G 11.
Indleveret til Omkartering postkontoret og afstemplet der med annulleringstempel: København / OMK. 6. Brotypestempel: BRO Vd-5. Brugsperiode: 12.04. 1939 – 22.11. 1941. / Afstemplet for videre forsendelse med neutralt enkelt maskinstempel af typen B – 1a, København / OMK 19. for udgående post. Specifikationer for denne type stempel: 7 bølgelinier 19 mm høje, 1½ mm bølgehøjde, 55 mm bølgelængde. Maskinen er en IPS model FLIER.
Som det fremgår af begge stempler, så er kuverten afsendt samme dag den 31. december 1940. Destination desværre ukendt.
Takst: Landsporto for breve sendt i perioden: 1.7.1940 – 1.7. 1946: 20 øre.
Kilder:
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Danske breve 1851 – 1979. Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.
Danmarks Poststempler v/ Vagn Jensen
Katalog: Katalog over neutrale enkelt maskinstempler” v/Kurt Stokholm. Udgave april 1997.

 

Bagsiden af kuverten: Lidt reklame for produktet: GRANDDANOISSAN for hel besætningen.