Tysk veksel (Wechsel) udstedt 7.2.69 / Mod denne veksel – betaler De den 7. februar 1969
Til: SCHOPF Maschinenbau G.m.b.H. Stuttgart: DM 38.500,00
Trassaten: Fabrikant Albert J. Andersen. Albert Andersen´s Maskinfabrik A/S. 9230 Svenstrup J.
Betalbar i: Kopenhagen. Kopenhagens Handelsbank.
En veksel er en henvisning fra en person til en anden person – om at betale den ydelse, der er beskrevet på vekslen – til en tredje person ved fremmøde med vekslen.
En veksel kan derfor sammenlignes med et gældsbrev – men kan også bruges som betalingsmiddel.
En bank kan købe (diskontere) en veksel – og fratrækker i den forbindelse en rente (diskontoen) – beregnet til tidspunktet for betalingen.
Kilde: Wikipedia

 

Det interessante for os perfinsamlere her er de to stempelmærker, henholdsvis på 3. Kroner årgang 1952, farverne blå og sort, og 10 Kroner, årgang 1952, farverne blå, rød og sort, alle perforeret med perfinbilledet KH, Perfinnummer K 26, påsat vekslen – de er endnu ikke registreret på disse tre værdier perforeret med dette perfinbillede under dette perfinnummer på listen som er at finde i: Menuen under linket: Historie / Stempelmærker / Perforerede / Vises senere når listen over stempelmærker er færdigredigeret.
Kildehenvisning om stempelmærker: Cataloc Of Scandinavian Revenue Stamps / Volume II Denmark
Bemærk i øvrigt, at begge stempelmærker er behørigt kasseret med en påtegning, (underskrift) samt datoen den 5/2 -69, tillige kasseret med et påtrykt med stempel: KØBENHAVNS HANDELSBANK henover de tre stempelmærker.
Det mest interessante i denne sammenhæng er datoen den 5/2-69, som er en ny sidstedato. Denne rykker hele 2 år frem fra den 1/7 -67 – til den 5/2 – 69. Datoen er rettet i kataloget her på hjemmesiden under bogstav K.
Endnu en gang tak til dig Palle Holm for indsendte.

 

Retvendt billede visende perforatorens 5 nålesæt. Bemærk: Uden punktummer.

 

Spejlvendt billede visende perforatorens 5 nålesæt. Bemærk: Uden punktummer.

 

NB

Omkring perforatoren brugt til Perfinbilledet KH, Perfinnummer K 26

Sent på året i december måned 1986, rettede jeg henvendelse til A/S Københavns Handelsbank med en forespørgelse, og et håb om, om det var muligt, at kunne få oplysninger om perforatoren, om denne stadig eksisterede, om denne stadigvæk var i brug til perforering af bankens stempelmærker, og ikke mindst om det var muligt, at få et aftryk fra perforatoren.

Herpå fik jeg et brev dateret den 29. december 1986, fra Handelsbankens Frimærkeklub ved H. Sturla Nielsen med et meget oplysende indhold om perforatoren / stempelmærker.

  1. Sturla Nielsen skriver heri: Jeg har talt med Johs. Andersen (nu pensioneret) som i mange år har været medlem af klubben. Det eneste han kan oplyse er, at maskinen sidst har været i brug i ”Remburs Afd.) til perforering af stempelmærker.

Efterskrift

Desværre skrev H. Sturla Nielsen dengang for 34 år siden ikke noget om, om perforatoren stadig eksisterede (det må man så formode, at det gør den nok ikke mere med mindre den står gemt væk på et lager, og nu er blevet glemt i tidens løb), men så kan jeg da glæde perfinsamlerne med et aftryk fra perforatoren visende de 5 nålesæt med bogstaverne KH, uden punktummer i mellem disse. Originalaftryk ses her ovenover.

Jan Krolak. Den 6. marts 2021