Den historiske del:

De forenede Gummi- og Luftringefabriker, Schiønning & Arvé (United Rubber and Pneumatic Tyre Co)

Stiftet den 19. august 1896. Hjemsted: København N, Heimdalsgade 45. Formål: Gummi Fabrikation og dermed beslægtet fabrikation samt virksomhed, der kan have interesse for gummi fabrikationen og deltagelse i foretagender til fremme af Selskabets fabrikationsvirksomhed. Selskabet har fabrik i Heimdalsgade 45. Østasiatiske Kompagni er interesseret i virksomheden, idet Kompagniet ved aktieudvidelsen i november 1915 overtog 500,000 Kr. aktier i Selskabet. I april 1916 overtog Selskabet ledelsen af Skandinavisk Gummi-Compagni i Odense, i hvilken virksomheden ejer Hovedparten af aktierne.
Kilde: Greens Fonds og Aktier. Bind 2.

Af andre historiske oplysningskilder: Tryk her:

Oversigt over Afa-numre fundet til dato på det pågældende perfin-nummer

 

Rudekuvert påsat Afa-nr. 248a, 10 øre, mørkviolet, type I, 2. februar 1963, bølgelinie type, perforeret med perfinbillede S&A, perfinnummer S 12, afstemplet med TMS Tekst maskinstempel Kliché 2, Nr. 38 / ? København, OMK. 14, 1939. (Som oplysning skal det her anføres at København OMK. 14, ikke findes registreret i “Danske TMS Tekst maskinstempler” 1924-1997 v/ Jan Bendix Forlaget SKILLING) og afsendt den 13.4. 1939, af Aktieselskabet SCHIØNNING & ARVÈ Heimdalsgade 45-47 København N til? Destination ukendt!
Takst: Landsporto var for breve i 2. vægtklasse 50-250 gr i perioden: 15.5. 1965 – 3.7. 1967: 40 øre
Kilder:
Danske TMS Tekst maskinstempler 1924-1997 v/ Jan Bendix Forlaget SKILLING.
Afa kataloget 2014
Danske breve 1851 – 1979, Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff

 

Tryksag Kort påsat Afa-nr. 414, 25 øre, brun, 16. april 1963, perforeret med perfinbillede S&A, perfinnummer S 12, og Afa-nr. 429 15 øre, olivengrøn, 8. marts 1965, ” Bemærk venligst ikke perforeret” afstemplet med TMS Tekst maskinstempel Kliché 2, Nr. 300 / 1 1963 – 75, 87, 88, Herning med tre stjerner. Benyttet første gang 1/3 1963, og afsendt den 13.4. 1939, af Herning Vulkaniseringsanstalt v/ A. P Bach, Østergade 8, til Aktieselskabet SCHIØNNING & ARVÈ Heimdalsgade 45-47 København N.
Takst: Lokalporto var for tryksager i 1. vægtklasse 0 – 50 gr i perioden: 1.4. 1926 – 1.7. 1946: 10 øre
Kilder:
Danske TMS Tekst maskinstempler 1924-1997 v/ Jan Bendix Forlaget SKILLING.
Afa kataloget 2014
Danske breve 1851 – 1979, Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff