Indledning
Om det har nyhedens interesse for andre samlere af perfiner end undertegnede selv skal jeg ikke kunne sige, men de oplysninger der har set dagens lys i denne artikel med titlen ”Banemærker med perfiner” skrevet af Mogens Holsted-Larsen medlem og sekretær i ”Dansk Fragt- og Banemærkeklub” bragt i klubbens medlemsblad nr. 90, juni 2017, på siderne 9, 10 og 11, fortjener al mulig opmærksomhed, idet de indeholder informationer der efter min mening har særdeles stor interesse og betydning for perfinsamlere, der udover, at samle perfiner på frimærker, også samler perfiner på banemærker, informationer som indtil nu har været ganske ukendte i den perfine verden.

Jeg må sige, at jeg var målløs, da jeg læste indholdet i artiklen, og her erfarede, at også DSB, De Danske Statsbaner, (ligesom Postdirektoratet der i sin tid den 2. februar 1876 havde givet firmaer tilladelse til at perforere deres frimærker) lidt over 10 år efter den 15.12. 1886, havde givet deres tilladelse til firmaer, at perforere deres banemærker for, at forhindre misbrug i firmaer der brugte banemærker i deres regi.

Her skal det lige indflettes, at hvis man som perfinsamler går og tror, at alle kringelkroge indenfor det perfine samlerområde nu er blevet belyst og beskrevet på alle leder og kanter, så kan man godt tro om igen. Det er indholdet i denne artikel et soleklart bevis på, at de ikke er.

Tak
En stor tak skal lyde til forfatteren Mogens Holsted-Larsen medlem og sekretær i ”Dansk Fragt- og Banemærkeklub” for tilladelse til at gøre brug af artiklen, og bringe denne her på hjemmesiden, og ligeså en stor tak skal lyde til Hans Andersen i redaktionen for medlemsbladet for tilladelsen til også at bringe artiklen her på hjemmesiden. Tak til de to herrer, jeg er dem meget forbunden.

Hvis det har interesse, så er i velkomne til at gå ind på Dansk Fragt- og Banemærkeklub hjemmeside: www.Fragtmaerker.dk

Med venlig hilsen, Jan Krolak d. 17. juli 2017.

Og her kommer artiklen.

God fornøjelse til alle samlere.