Dokument (36)

FØROYAR, ”BARNAHJALPIN” Velgørenhedsmærke med
Perfinbillede 14, V.L. P/f Valdemar Lützen A/S Tórshavn –
Føroyar i opslagsværket ”Danske perfiner For den seriøse
Samler

Barnahjalpinmærke. Færøerne med perfin 

Fortalt af Eric Wowern

Citat. Barnahjalpargrunurin blev grundlagt den 4. april 1942 med det formål at give støtte til de der trængte til hjælp. Som hjælp for indsamling af penge til fonden, besluttede man på et meget tidligt tidspunkt at udgive og sælge et velgørenhedsmærke, der kunne sættes på breve foruden de almindelig danske frimærker. I årenes løb er der udgivet, og genudgivet en lang række mærker. Mærkerne solgtes dels fra fondens kontor i Tórshavn, og dels op mod Jul fra de færøske posthuse. Det sidstnævnte salg var dog ”uofficielt”, idet postvæsenet solgte de sædvanlige danske julemærker, medens postpersonalet for egen regning solgte ”Barnahjalpinmærkerne”. Disse er fra 1976 erstattet af de officielle julemærker. Citat slut.

Kilde: GF Nr. 15, GRØNLAND & FÆRØERNE, Ikke-Postale velgørenhedsmærker, 1978 af Eric Wowern.

Bragt med tilladelse af Eric Wowern af 18. marts 2004.