Som tiden dog går!

For mange år siden, det var engang i foråret 1985, skrev jeg til Brødrene Dahl A/S med en forespørgelse om mangt og meget, herunder, – om de perforatorer med perfinbilledet B.D. i nålesættet firmaet brugte i deres regi, – om Brødrene Dahls historie i gennem tiden, – om de kunne være mig behjælpelig, – om det var muligt, at få oplysninger herom?

Forventningens glæde er stor som man siger, og jeg blev da heller ikke skuffet, idet jeg fik et meget positivt svar tilbage på min henvendelse fra en meget imødekommende Hr. J. Kring Jørgensen. Afdelingsleder med et væld af oplysninger, ikke mindst lidt om den historiske del om Brødrene Dahl, – starten på firmaet, men også, hvornår firmaet startede op med at perforere Deres frimærker.

Hr. Jørgen Kring Jørgensen skriver:

Lidt historie

Vort selskab blev stiftet den 1/7-1866 under navnet Smith & William Dahl i Holbergsgade 2. Forhenværende A/S Det Østasiatiske Kompagni).

Den 23/12-1867 fik vi det nuværende navn, BRØDRENE DAHL. Stifterne havde oprindeligt ønsket dette navn, men tapetsererfirma havde dette navn. Samme firma gik imidlertid konkurs i 1867, og så kunne vi antage det ønskede navn. Som yderligere oplysning blev Brødrene Dahl omdannet i A/S den 1/1-1934.

J. Kring Jørgensen oplyser endvidere, at Brødrene Dahl påbegyndte at perforere Deres frimærker med perfinbilledet i august måned året 1895, hvilket passer meget godt med den anførte måned 08. og år 1895 i kataloget ”Danske perfiner” For den seriøse samler”.

J. Kring Jørgensen oplyser yderligere for os samlere, at Brødrene Dahl A/S på det tidspunkt i 1985, stadig perforerede Deres frimærker og sendt disse ud til de af Deres filialer (23 i alt) i hele landet, som IKKE havde frankeringsmaskine. (En meget nyttig oplysning må man sige). Der er intet firmamærke på de nuværende perforeringsmaskiner

Og J. Kring Jørgensen fortæller også: Vi er gået over til frankeringsmaskiner, men hvornår kan vi desværre ikke se i vores kartoteker.

Den 1/4-1962 købte vi en Hasler frankeringsmaskine, elektrisk, model F88-4, kendetal 1011. Denne blev udskiftet den 25/4-1977 med en Francotype-maskine, model A9000-4-cifret med kendetal 5123, men vi har formodentlig haft manuelle frankeringsmaskiner meget længere tilbage.

På BD-filmen fra 1942, af Karl Roos ses en sådan. Man lagde et brev i ad gangen. Som man kan læse på nettet om denne, så kan filmen ses på Videoteket: Gothersgade 55, 1. sal. 1123 København K. Hvad det koster ved jeg ikke. Jeg har selv set filmen for mange år siden.

Skulle man have mere interesse for at læse om BRØDRENE DAHLS A/S fortsatte udvikling siden starten i året 1867, kan man læse det her i korte træk: TRYK HER.

Introduktion

Så er påsken over os, og med denne, også den første del af historien om firmaet Brødrene Dahl.  A/S, dets udvikling op gennem tiden fra start i året 1867, og til nutiden lagt ud her på hjemmeside.

Vi lægger ud med Brødrene Dahls A/S første perforering perfinbilledet B.D. perfinnummer B 19, hjemmehørende i København.

Som det skrevet står i flere perfinkataloger (danske) (inklusive undertegnedes eget katalog) ”Danske perfiner For den seriøse samler” så er dette det første perfinbillede B.D. i regi af Brødrene Dahl, nævnt i disse kataloger, alle noteret, og registreret som værende perforeret for første gang i et Afa-Nr., afstemplet i august måned, året 1895, (08. 1895) – blot tre måneder efter ansøgningens godkendelse af Generalpostdirektoratet med (Gpd. Jn. IIIA. 05. 1895. Nr. 3546).

Desværre ved undertegnede ikke for nuværende, – hvad det kan være for et Afa-Nummer denne perforering perfinbilledet B.D. er perforeret i men ser man nærmere på ovennævnte måned og årstal: 08.1895, så må konklusionen være denne, at det er et Afa-Nr. fra 1-udgaven af de tofarvede øremærker der udkom i året 1875, dette set ud af de mange Afa-numre firmaet Brødrene Dahl har brugt på deres forsendelser fra denne årgang af tofarvede øremærker lige fra Afa-Nr. 23, 4 øre grå/blå 1. januar måned 1875, etc., etc., og så den kendsgerning,  at 2-udgaven af de tofarvede øremærker jo først udkom med Afa-Nr. 22B, 3 øre blå/grå i september måned 1895, – altså må det være et Afa-Nr. fra 1-udgaven 1875, af de tofarvede øremærker, – med mindre man har indstillet datostemplet til forkert måned 08, og ikke 09.

Et bud herpå (undertegnedes eget), – hvad det eventuelt kunne være for et mærke der bærer måned og årstal: 08.1895, – det kunne være Afa-Nr.23, 4 øre blå/grå 1875, hvilket var lokalportoen for forsendelse af brev gældende for hele København i perioden: 1.1.1875 – 1.10.1902 i 1.Vægtklasse 0-250 gr. – eller måske Afa-Nr. 25, 8 øre grå/rød 1875, hvilket var landsportoen for forsendelse af brev i perioden: 1.1.1875 – 1.10.1902 i 1. Vægtklasse 0-250 gr, set ud fra hvad man kan læse sig til herom i ”Dansk Posthistoriske Håndbog/ Posthistorie og takster v/Jan Bendix”

Blot et gæt fra undertegnede!

OBS: Hvis der er nogen der har et bedre bud – eller ligefrem ved hvad det er for et Afa-Nr. påstemplet med måned og årstal 08. 1895, hører undertegnede meget gerne fra vedkommende.

Med venlig hilsen Jan Krolak. Og god fornøjelse med læsningen.

 

Omkring rammeforklaringens benævnelser: Se under siderne: 12 – 18. Tryk ind på ”Rammeforklaring” som er at finde oversigten ”Perfiner” i den sorte søjle til venstre her på hjemmesidens forside. ”Nummer 4 fra oven og ned”

 

Oversigt over Afa-numre fundet til dato på danske frimærker perforeret med det pågældende perfinbillede BD Perfinnummer B 19..
OBS, OBS, OBS. Til orientering: Der forefindes naturligvis mange flere frimærker perforeret med dette perfinbillede B.D. perfinnummer B 19, grundet at brugsperioden er registret frem til 03. 1989.
Det var så perfinbillede B.D. Perfinnummer B 19. Fortsættelse følger, også med perfinbillede B.D., men med perfinnummer B 19.1, når dette er færdigredigeret til udlæggelse her på hjemmesiden.
I mellemtiden: God fornøjelse

 

For de stempelinteresserede

Et lille input visende et lille udsnit af de stempler brugt påstemplet Brdr. Dahl forsendelser fra København, Glostrup, Nykøbing F, Odense og sluttelig Aarhus, her startende med Perfinnummer B 19, med eksempler Københavnsstempler i vilkårlig rækkefølge: BRO-typestempel, Kassetømnings-stempel, Helstemplings-typer fra Københavns Lokalområde 1904-1932. Tekstmaskin-stemplingstyper og Neutrale maskinstemplings-typer.

En meget smuk brevforsendelse, dens alder taget i betragtning påsat Afa-Nr. 36B, 20 øre blå, juli 1895. Våbentype grovtakket. Mærket perforeret med perfinbillede B.D. Perfinnummer B 19.
Smukt afstemplet med brotype: BRO 1a-1. Brugsperiode: 03.05.1900 – 14.01.1908.
Afsendt fra København den: 2-8.00 med bestemmelsessted til Maschinefabrik Gritzner A/G. Dülack i Baden med ankomst dertil to dage efter som det fremgår af det indsatte ankomststempel, (som vist på bagsiden af forsendelsen). Baden er et historisk område og en tidligere statsdannelse i den sydvestlige del af det nuværende Tyskland. Kilde: Wikipedia
Takst: Udlandsporto: For forsendelser af breve til udlandet i perioden 1.7.1875 – 1.7.1919 i 1. Vægtklasse: 0-20 gr: 20 øre.
Københavns Poststempler v/ Jan Bendix. SKILLING.
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.
AFA Danmark Frimærkekatalog 2021

 

Brevforsendelsen meget lignende den forrige, her påsat Afa-Nr. 47, 10 øre rød, november 1904. Mærket perforeret med perfinbillede B.D. Perfinnummer B 19.
Ikke så pænt afstemplet, men dog læselig med Kassetømningsstempel ”Banepostkontoret” brotype: BRO 1a-3. Brugsperiode: 30.06.1900 – 17.02.1908.
Afsendt fra København den: 22.6.05 med bestemmelsessted til Herr. K. Andersen i Herning med ankomst dertil dagen efter den 23.6.05 som det fremgår af det indsatte ankomststempel brotype: BRO 1a-4. Brugsperiode: 13.11904-12.3.1929, (som vist på bagsiden af forsendelsen)
Takst: Landsporto: For forsendelser af breve i perioden 1.10.1902 – 1.7.1919 i 1. Vægtklasse: 0-250 gr: 10 øre.
Kilde:
Københavns Poststempler v/ Jan Bendix. SKILLING.
Vagn Jensen: Danmarks Poststempler 2002
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.
AFA Danmark Frimærkekatalog 2021

 

Brevforsendelser stemplet med “Helstempling” sendt til firmaet N.M. & F. Plum

 De næste efterfølgende fire forsendelser, to brevforsendelser og to brevforsendelser (rudekuverter) er alle afsendt til ovennævnte firma fra Brødrene Dahl. Kjøbenhavn B.

Det skal her bemærkes, at til forskel for de to foregående brevforsendelsers poststempler fra København, er afstemplingen på disse fire ovennævnte brevforsendelser foretaget med Helstemplingsmaskiner monteret med Helstemplingsvalser for ”Afgående post” henholdsvis af typen ”SYSTEM KRAG” (Norsk), og typen ”SYSTEM SYLBE & PONDORF” (Tysk).

OBS: Endvidere skal det bemærkes, at da det først og fremmest er ”Helstemplingstyperne” det handler om her vises kun øverste del af brevforsendelsen (kuverten).

Beskrivelsen af disse tillige med beskrivelsen af ankomststemplet på bagsiden beskrives under brevstykket.

Men vi må så sandelig ikke glemme beskrivelsen af portosatsen, da denne er en del af helheden.

Helstemplingtype for afgående post. Fabrikat: ”System Krag” Tp. K.7.H. B. B. Bro.I. Driftsperiode Ca.: 01.12.06 – 19.12.09.
Alm. Brevforsendelse påsat Afa-Nr. 55, 10 rød marts 1907, perforeret med perfinbillede B.D. Perfinnummer B 19.
Afsendt fra København den 5.1.09 med destination ASSENS.
Takst: Landsporto: For forsendelser af breve i perioden 1.10.1902 – 1.7.1919 i 1. Vægtklasse: 0-250 gr: 10 øre.
Kilde:
HELSTEMPLING 1904-1932 Københavns Lokalområde v/ Flemming Hansen, side 45.
Ankomststempel: ASSENS brevforsendelsens bagside: Vagn Jensen: Danmarks Poststempler 2002
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.
AFA Danmark Frimærkekatalog 2021

Bagsiden af brevforsendelsen: ASSENS: Ankomststemplet dato: 6.1.09 med brotypestempel: BRO 1a-4. Brugsperiode: 26.6.1906-15.11.1921.

 

Helstemplingtype for afgående post. Fabrikat: ”System Krag” Tp. K. 3V. II B B B Bro. II. Driftsperiode ca.: 08.03.11 – 18.12.11
Alm. Brevforsendelse påsat Afa-Nr. 55, 10 rød marts 1907 perforeret med perfinbillede B.D. Perfinnummer B 19.
Afsendt fra København den 13.8.11 med destination ASSENS.
Takst: Landsporto: For forsendelser af breve i perioden: 1.10.1902 – 1.7.1919 i 1. Vægtklasse: 0-250 gr: 10 øre.
Kilde:
HELSTEMPLING 1904-1932 Københavns Lokalområde v/ Flemming Hansen side 48.
Ankomststempel: ASSENS brevforsendelsens bagside: Vagn Jensen: Danmarks Poststempler 2002
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.
AFA Danmark Frimærkekatalog 2021

Bagsiden af brevforsendelsen: ASSENS: Ankomststemplet dato: 24.3.11 med brotypestempel: BRO 1a-4. Brugsperiode: 26.6.1906-15.11.1921.

 

Helstemplingtype for afgående post. Fabrikat: System Sylbe & Pondorf Tp. Sp. 4B.B. B 1 Bro. III. Driftsperiode ca.: 13.12.13 – 28.04.18
”Rudekuvert” Alm. Brevforsendelse påsat Afa-Nr. 69, 10 rød, 1.oktober 1913. Christian X, perforeret med perfinbillede B.D. Perfinnummer B 19.
Afsendt fra København den 24.11.15 med destination ASSENS.
Takst: Landsporto: For forsendelser af breve i perioden 1.10.1902 – 1.7.1919 i 1. Vægtklasse: 0-250 gr: 10 øre.
Kilde:
HELSTEMPLING 1904-1932 Københavns Lokalområde v/ Flemming Hansen, side 56.
Ankomststempel: ASSENS brevforsendelsens bagside: Vagn Jensen: Danmarks Poststempler 2002
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.
AFA Danmark Frimærkekatalog 2021

Bagsiden af brevforsendelsen: ASSENS: Ankomststemplet dato: 25.11.15 med brotypestempel: BRO 1a-4. Brugsperiode: 26.6.1906-15.11.1921.

 

Helstemplingtype for afgående post. Fabrikat: System Sylbe & Pondorf Tp. Sp. 4B.B. B 1 Bro. III. Driftsperiode ca.: 13.12.13 – 28.04.18
”Rudekuvert” Alm. Brevforsendelse påsat Afa-Nr. 69, 10 rød, 1.oktober 1913, perforeret med perfinbillede B.D. Perfinnummer B 19.
Afsendt fra København den 28.2.17 med destination ASSENS.
Takst: Landsporto: For forsendelser af breve i perioden 1.10.1902 – 1.7.1919 i 1. Vægtklasse: 0-250 gr: 10 øre.
Kilde: HELSTEMPLING 1904-1932 Københavns Lokalområde v/ Flemming Hansen, side 58.
Ankomststempel: ASSENS brevforsendelsens bagside: Vagn Jensen: Danmarks Poststempler 2002
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.
AFA Danmark Frimærkekatalog 2021

Bagsiden af brevforsendelsen: ASSENS: Ankomststemplet dato: 29.2.17 med brotypestempel: BRO 1a-4 Brugsperiode: 26.6.1906-15.11.1921

 

Helstemplingtype for afgående post. Fabrikat: System Sylbe & Pondorf Tp. Sp. 4B.B. B 1 Bro. III. Driftsperiode ca.: 13.12.13 – 28.04.18
”Rudekuvert” Alm. Brevforsendelse påsat Afa-Nr. 79x, 3 øre grå. 29. december 1918. og Afa-Nr. 98, 7 øre, orange. 28. december 1918, perforeret med perfinbillede B.D. Perfinnummer B 19.
Afsendt lokalt i København den 8.10.19. med OMB-ombæring dagen efter den 9.10. 1919. Fremgår af ankomststemplet på bagsiden af kuverten. Destination ukendt.
Takst: Lokalporto: For forsendelser af breve i perioden 1.10.1919 – 1.7.1920 0-250 gr: 10 øre.
Kilde: HELSTEMPLING 1904-1932 Københavns Lokalområde v/ Flemming Hansen, side 63.
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.
AFA Danmark Frimærkekatalog 2021

Bagsiden af brevforsendelsen: København: OMB: Ombæringsstempel. (Meget utydelig, mangler en del, måske stjerner etc.?) Dato: 9.10.?: Brotypestempel? Brugsperiode? Bemærkning: Stempel meget svær at identificerer. Men det er sendt lokalt i Kjøbenhavn.

 

Adressekort for forsendelse af postpakke på 1 kg. Afsendt fra Kjøbenhavn den 13.8.23 fra firmaet Brødrene Dahl til Herr. Direktør Lars Stafsen, Engelbrechtsgatan 35B. Stockholm. Sverige. Takst for forsendelse af pakke: 0-1 kg var i perioden 1.10.1920 – 1.8.1924: 90 øre.
Som det fremgår af den påsatte porto, her Afa-numrene: Afa-Nr. 108, 70 øre, brun/grøn, 23. juni 1920 og Afa-Nr. 125, 20 øre, brun. 16. september 1921, udgør disse tilsammen den korrekte portosats. (Begge Afa-numre er perforeret med perfinbillede B.D. perfinnummer B 19).
En spøjs detalje er, at det ser ud til at Adressekortet har været overfrankeret, idet, at det er ganske tydeligt, at der har siddet påsat frimærke mere, og efterfølgende fjernet for som skrevet står: Frimærke taget af afsendte v/ S. Raal?
Afstemplingen (annulleringen) af Adressekortet er foretaget med to typer stempler, henholdsvis brotypestempel: Nr. 1b Kjøbenhavn / 2 11. Brotype: BRO IIIb. Brugsperiode: 22.05.1916 – 23.03.1926, og Nr. 61 Kjøbenhavn / 16 B 16. Brotype: BRO IIIb. Brugsperiode:12.06.1914 – 02.09. 1916.
(Det eneste af denne type stempel jeg kan få til at passe ind hvilket så vil sige, at hvis denne konklusion er rigtig, så er perioden for brugen af dette stempel forøget med 7 år.
Kan dette virkelig passe?
Er der nogen der har et bedre bud modtages dette gerne.
På forhånd tak. Med venlig hilsen Jan Krolak.
Kilde:
Dansk pakkepost til udlandet – en håndbog v / Ib Krarup Rasmussen
Københavns Poststempler v/ Jan Bendix. SKILLING
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.
AFA Danmark Frimærkekatalog 2021

 

Det var så perfinbillede B.D. Perfinnummer B 19. Fortsættelse følger, også med perfinbillede B.D., men med perfinnummer B 19.1, når dette er færdigredigeret til udlæggelse her på hjemmesiden.

I mellemtiden: God fornøjelse