Som tiden dog går!

Som fortsættelse på historien om Brødrene Dahl A/S, og de perforatorer med perfinbilledet B.D. i nålesættet firmaet brugte i deres regi præsenteres her det næste perfinbillede BD i rækken: Perfinnummer B 19.1 og her er der dukket nye rettelse op til begge de eksisterende stempeldatoer: Førstestempeldatoen: 09. 1961 rettet til: 01. 1970, og sidstestempeldatoen: 09.1983 rettet til: 03.1985.

Begrundelsen for at førstestempeldatoen: 09.1961, er rykket ca. 7 år frem til ny førstestempeldato: 01.1970 er baseret på den kendsgerning, at BD afdelingen / Hovedkontoret i Glostrup først blev etableret i året 1967, og som følge heraf er der derfor opstået begrundet tvivl om førstestempeldatoen: 09.1961, nu har sin rigtighed, og svaret herpå må være et klart nej. Det kan ikke have sin rigtighed.

Læs hvorfor herunder:

Som det står beskrevet i historien om Brødrene Dahl: Den fysiske placering af firmaet har altid været af stor vigtighed for Brødrene Dahl.

Efter verdensudstillingen i København i 1888, som havde til huse på hjørnet af Rådhuspladsen (nu Industriens Hus), flyttede Brødrene Dahl ind i de tomme lokaler. Disse blev først fraflyttet, da man overtog lokalerne på Park Allé i 1967”

Kilde: Brødrene Dahls historie.

Konklusion: Brødrene Dahl kan ikke have brugt dette Perfinnummer B 19.1 med denne førstestempeldato 09. 1961 på en kuvert / en forsendelse fra afdelingen i Glostrup der blev oprettet i 1967.

En mulig forklaring på førstestempeldatoen: 09.1961 kan være? at der er sket en forveksling, at vedkommende der har aflæst denne førstestempeldato på? har tolket tallet 7, som værende tallet 1 på grund af en dårlig afstempling? Hvem ved?

Omkring rammeforklaringens benævnelser: Se under siderne: 12 – 18. Tryk ind på ”Rammeforklaring” som er at finde oversigten ”Perfiner” i den sorte søjle til venstre her på hjemmesidens forside. ”Nummer 4 fra oven og ned”

Oversigt over Afa-numre fundet til dato på danske frimærker perforeret med det pågældende perfinbillede BD Perfinnummer B 19.1
OBS, OBS, OBS. Til orientering: Der forefindes naturligvis mange flere frimærker perforeret med dette perfinbillede B.D. perfinnummer B 19, grundet at brugsperioden er registret frem til 03. 1989.

 

Faktisk en pæn brevforsendelse, her påsat et enkelt Afa-Nr. 462F, 80 øre grøn, 30 juni 1967, perforeret med perfinbillede BD, perfinnummer B 19.1.
Afstemplet med Neutralt enkelt Maskinstempel: Type: F – 2. 4 Bølgelinjer 22 mm høje.
Afsendt fra Glostrup den 13. januar 1970 af firmaet Brødrene Dahl med destination til firmaet Samson Transport Co. Speditionsafdelingen Amaliegade 43, København K.
Takst: Landsporto: For forsendelser af breve i perioden 3.7. 1967 – 1.7. 1971 i 2. Vægtklasse: 0- 250 gr: 80 øre.
Kilder:
Katalog over Neutrale maskinstempler v/ Kurt Stokholm.
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix.
AFA Danmark Frimærkekatalog 2021

Det var så perfinbillede B.D. Perfinnummer B 19.1

Fortsættelse følger, også med perfinbillede B.D., men med perfinnummer B 19.2, når dette er færdigredigeret til udlæggelse her på hjemmesiden.
I mellemtiden.

Indtil da: God fornøjelse

Jan Krolak

PS.: Perfinbilledet findes også perforeret i stempelmærker. Se disse: TRYK HER: