Firmahistorie er der ikke meget af, men lidt har jo også ret:
Bruhn & Baastrup
Stiftet 1918 med vedtægter af 4. december 1918 med det formål: At drive Bankiervirksomhed og vekselererforretning. Selskabet må ikke for egen regning drive spekulationsforretning og må ikke yde lån på egne aktier.
Hjemsted: Østergade 53. København K.

Københavns Discontokasse, Bank-Aktieselskab.
Stiftet 1918 under navn ”Bruhn & Baastrup” med det formål: At drive Bankiervirksomhed af enhver art og vekselererforretning.
Under 12. april 1935, omdannet til Bank under ovennævnte navn ”Københavns Discontokasse, Bank-Aktieselskab” Formål: At drive Bankvirksomhed af enhver art.
Hjemsted: Østergade 53. København K.

Grunden til at det historiske om ”Københavns Discontokasse, Bank-Aktieselskab” er taget med her er denne, at muligheden for at finde perfinbilledet B&B perforeret i frimærker tilhørende ”Bruhn & Baastrup” påsat en forsendelse fra ”Københavns Discontokasse, Bank-Aktieselskab” så absolut er til stede baseret på den kendsgerning, at begge virksomheder havde til huse på samme adresse. Som sidste bemærkning skal nævnes, at begge virksomheder stadig eksisterede i året 1951 iflg. Aktieselskabsregistret. Yderligere opfølgning på det historiske omkring disse to virksomheder er igangsat.

Kilde: Greens Fonds- og Aktier

Afa-numre fundet til dato perforeret med det pågældende perfinbillede B&B, perfinnummer B 14

 

En ganske nydelig kuvert årgang 1929 fra Bruhn & Baastrup A/S, Bankiervirksomhed og vekselererforretning med adresse i Østergade 53, København K, påsat Afa-Nr. 169, 15 øre rød Karaveltype / Bogtryk perforeret med perfinbillede B&B, perfinnummer B 14.
Afstemplet med Tekstmaskinstempel: Stempeltype: TMS 12 Med  K  1927-29 og afsendt 31.1. 1929 til Handelsbanken i Aabenraa.
Bemærk, at der står ”Rest 3” i stemplet.
Om dette skriver Jan Bendix i udgaven af TMS Danske Tekst Maskinstempler 1924 – 1997 udgaven, side 8, med overskriften:
Rest i stedet for klokkeslæt
Postvæsenets arkiver har ikke nogen officiel forklaring på begrebet ”Rest” i maskinstemplerne. Den gengivne forklaring, som ikke er bekræftet, virker troværdig:
Købmagergades Postkontor besørgede selv kassetømningen i den indre by (og Københavns Omkartering tømte kasserne i resten af København).
Der blev tømt postkasser langt oftere end i dag, ligesom ombæringen skete flere gange daglig. Maskinstemplerne med angivelsen ”Rest” blev anvendt på post, der var indbragt i sidste øjeblik og nåede at komme med på ombæringen, selv om den normale post allerede var færdigsorteret.
Takst: Landsporto: For forsendelse af breve i 1. vægtklasse 0 – 50 gr i perioden: 1.1. 1927 – 1.47. 1940: 15 øre.
Kilder.
Danske Tekst Maskinstempler 1924-1997 v/ Jan Bendix, Forlaget Skilling, Skibby
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog. Årgang 2019
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix. Årgang 2019