Hindsgaul, Butiksmontøren.
Stiftet 1937. Formål: At drive fabrikation og Handel med inventar og lign. Varer, der henhører under Butiksmontering og hermed beslægtede virksomheder.
Hjemsted: Læderstræde 7 – 9. København K. / Heimdalsgade 43. København L. / Gothersgade 109, København K.
Kilde.: Greens Fonds & Aktier II og adresserne på forsendelserne.

Afa-numre fundet til dato med det pågældende perfinbillede

 

*************************************

 

Vanen tro kigger jeg engang imellem mine mange chartek igennem for at lede efter noget brugbart til en artikel til udlæggelse her på hjemmesiden, og denne gang er heller ingen undtagelse. Og hvad dukkede op i et af disse! Jo, såmænd: Et adressekort fra 1) Butiksmontøren i Heimdalsgade 43, 2) En kuvert fra Firmaet BUTIKSMONTØREN ∗HINDSGAUL ∗Læderstræde 7-9, 3) og en kuvert fra HINDSGAUL, Gothersgade 109, alle i København.

 

1) En forsendelse til Island, en sjælden destination, ihvertfald i min perfinfilatelistiske verden, her et adressekort påsat 5. stk. Afa-Nr. 129a, 50 øre grå, og 1. stk. Afa-Nr. 122, 5 øre brun. 1921-22. Bølgelinietype og Christian X type i ændrede farver, alle perforeret med perfinbillede B, perfinnummer B 5.
Som det fremgår så er adressekortet afstemplet med: Brotypestempel København / L1, 11a / BRO IIIc, Brugsperiode: 10.12. 1928 – 11. 08.1930.
Afsendt fra ”Lygtevej Kvarterets Postkontor” den 21.3.1929, af firmaet Butiksmontøren Heimdalsgade 43, København L, med destination til Herr. Ingeniør John Thorlakson. Reykjavik, Island med ankomst dertil den 13. IV. 29. (Den 13. april 1929), 24 dage efter afsendelsen som det fremgår af ankomst stemplet, Reykjavik.
Det man især skal bemærke her på adresse kortet er den noget kraftige overfrankering på i alt 85 øre, hvilken, – post ekspedienten også gør opmærksom på øverst til højre på adresse kortet med påskriften Afs F understreget med lilla farve, baseret på, at pakkeposten på 1 kg og 300 gram er sendt direkte som det står beskrevet i feltet RUTE: Forsendelse Vej nederst på Adresse Kortet, hvilket skal forstås på den måde, at pakken er sendt pr. skib til Island, hvilket på daværende tidspunkt kostede 1 krone og 70 øre.
Hvis pakkeposten derimod var sendt via Norge over Fr. Havn – Kr. Sand ville det have kostet 2 kroner og 55 øre. Deraf differencen, de 85 øre.
Som beskrevet i Post & Telegraf Håndbogen Årgang 1929 om ”Takster for Pakker til Udlandet”:
Island: Direkte: For pakker over 1 til 3 kg: 170 øre
(Vol. Pakker kan sendes via Norge) over Fr. Havn – Kr. Sand. For pakker over 1 til 3 kg: 255 øre
Kilder:
Post & Telegraf Håndbogen Årgang 1929 om: ”Takster for Pakker til Udlandet”:
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Københavns Poststempler: Forlaget SKILLING V/ Jan Bendix
Danske breve 1851 – 1979. / Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

 

2) En pæn kuvert med iøjnefaldende firmanavne repræsentation: Firmaet BUTIKSMONTØREN HINDSGAUL. Læderstræde 7-9. København K. ”VI MONTERER ENHVER BUTIK FULDSTÆNDIG”.
Kuverten påsat 1. stk. Afa-nr. 122, 5 øre brun. 1921-22. Bølgelinietype og Christian X type i ændrede farver, og 1. stk. Afa-nr. 170, 20 øre grå, 1927. 1. januar. Karavel bogtryk, alle er de perforeret med perfinbillede B, perfinnummer B 5.
Afstemplet med ”Helstemplingsmaskine” System: Sylbe & Pondorf: Tp. 4B. OMK: Bro V. Driftsperiode: 19.10. 1925 – 20.04. 1929.
Afsendt fra København den 30.3.27. til Fa. Gustav Auerswald, Besteckfabrik. Grünhain i. Sa. Tyskland
Kilder:
Flemming Hansen: HELSTEMPLING 1904 – 1932 / Københavns Lokalområde.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Breve ifølge Verdenspostunionen: Øvrige udland-Brev og Postkort (tidligere Brevkort): 1. vægtklasse: Periode: 1.1. 1927 – 1.1. 1934: …………………………………………………….25 øre.
Danske breve 1851 – 1979. / Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.

 

3) En ganske pæn og nydelig kuvert med firmanavnet HINDSGAUL og adresse Gothersgade 109, København K, fremhævet med grøn farve, – påsat Afa-Nr. 274a, 10 øre lysviolet, 1945, perforeret med perfinbillede B, perfinnummer 5 B, – pænt afstemplet (annulleret) med det neutrale enkelte maskinstempel af typen B – 1a. OMK. 13, København. Specifikationer: 7 bølgelinier 19 mm høje, 1½ mm bølgehøjde, 55 mm bølgelængde. Maskinen er en IPS model FLIER, leveret den 18. 09.1930.
Afsendt lokalt i København den 29. marts 1945 til Firma Carl F. Petersen Gl. Køgevej 65, Valby.
Kilder: Katalog: Katalog over neutrale enkelt maskinstempler” v/Kurt Stokholm. Udgave april 1997.
AFA-numre: Danmark Frimærkekatalog 2014.
Takst: Lokalporto: For breve i 1. vægtklasse i perioden: 1.4.1926 – 1.7.1946:….………… 10 øre.
Danske Breve 1851 – 1979 Bind 1 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.