Johan Valdemar Faber, Generalkonsul, Dansk General Konsulat, London. Consulate of Denmark. Perfinbilledet J.V.F Co.

Herunder:  Perfinbilledet J.V.F. Co, med Johan Valdemar Fabers initialer perforeret i AFA-nr. 65 1d. lilla 14 perler 1881, (Venligst bragt med tilladelse af Per Fauerbo, marts 2009, til visning i nærværende artikel) efterfulgt af fotokopi af brev nederst efter teksten med Perfinbilledet J.V.F. Co, perforeret i frimærkerne.

Den Danske relationen til udlandet, starter i England, den 9. april 1904 hvor en privat dansk forretningsmand ved navn Johan Valdemar Faber i Newcastle-on Tyne udnævnes til generalkonsul i London.Johan Valdemar Faber, født i Odense (1849 – 1917), uddannet ved Grüners Handelsakademi, senere i kornfirmaet Hepell & Co., Newcastle, og i årene 1873 – 76 ansat i smørfirmaet W. B. Ridley & Co., Newcastle-on Tyne etablerede sig i 1876 med sit eget private smør-importfirma under navn Johan Valdemar Faber Co i Newcastle-on Tyne, da han var særligt interesseret i Danmarks smøreksport.

Om det er Johan Valdemar Faber store interesse for Danmarks smøreksport der gør, at han den 18. november 1882 udnævnes til dansk vicekonsul i Newcastle-on Tyne, og efterfølgende den 9. juni 1898 til konsul samme sted, og senere den 9. april 1904 udnævnes til generalkonsul i London hvor Danmark havde et gesandtskab (nu kaldet en ambassade) skal være usagt, men at Johan Valdemar Fabers særlige interesse for Danmarks smøreksport har været en medvirkende årsag til udnævnelsen til at beklæde disse embeder ligger i sagens natur lige for.
Johan Valdemar Faber varetog de danske interesser frem til 1. august 1915, hvor han fik bevilget afsked fra embedet grundet svigtende helbred. Johan Valdemar Faber afgår ved døden den 18. december 1917.

Om firmaet Johan Valdemar Faber Co samtidig med etableringen af sit eget private smørimportfirma i 1876 fra begyndelsen anskaffede sig en perforeringsmaskine med initialerne J.V. F Co i nålesættet findes der endnu ikke nogen dokumentation for, – så indtil der foreligger en sådan dokumentation må dette stå hen som et åbent spørgsmål. Men at firmaet i året 1881 har haft en sådan til rådighed til brug for perforering af firmaets frimærker viser fundet af perfinbilledet med initialerne J.V. F Co perforeret i det engelske frimærke AFA-nr. 65, 1d. lilla 1881, afstemplet i Newcastle-on Tyne. Ud over dette er perfinbilledet også fundet på AFA-nr. 89, 2½d. lillablå 1887, AFA-nr. 102, ½d. mørkegrøn 1902, og AFA-nr. 128, 1d. rød 1912-13.

Udnævnelsen til generalkonsul i London i 1904 og fundet af perfinbilledet med initialerne J.V. F Co i frimærkerne: AFA-nr. 102, ½d. mørkegrøn 1902, og AFA-nr. 110, 6d. mørklilla 1902, påsat konsulat post og afstemplet i London den 26. 08.1905 viser, at konsulatet tilsyneladende ikke har haft egen perforator til rådighed, og at generalkonsul Johan Valdemar Faber derfor har tilladt sig, at benytte sit eget private firmas perforator med initialerne J.V. F Co, i Nålesættet til perforering af Konsulat Postens frimærker. Om perforatoren har været brugt til perforering af konsulat postens frimærker i hele hans embedsperiode vides ikke, men det vides, at perfinbilledet med initialerne J.V. F Co findes perforeret i AFA-nr. 170, 1d karmin 1934, afstemplet i London 17 år efter Johan Valdemar Fabers død i 1917. Hvorfra, den perforering kommer, kan man jo kun gisne om.

Konsulatpost / brev påsat Afa-nr. 103, 1d. rød 1902 og Afa-nr. 110, 6d. mørklilla 1902, afstemplet og afsendt anbefalet (Registered) fra England den 26. august 1905 til en Hr. Max Von Orelli, Consulate of Danmark, Naples (Napoli) Italien. (Brev: Peter Engelbrechts samling Post & Telemuseum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Valdemar Faber, Generalkonsul, Dansk General Konsulat, London. Consulate of Denmark. Perfinbilledet DG/K

Efterfølgende historie om Johan Valdemar Faber og hans opgave som generalkonsul for Dansk General Konsulat, London. Consulate of Denmark, og de perfinbilleder der er brugt på konsulatpost i denne sammenhæng, perfinbillederne J.V. F Co. for Johan Valdemar Faber og DG/K for Dansk General Konsulat, London. Consulate of Denmark, er erhvervelsen af denne forsendelse (konsulatpost), hvorpå der sidder det engelske frimærke med AFA-nr. 103, 1d rød 1902, perforeret med initialerne DG/K afsendt fra det danske generalkonsulat i London den 17. marts 1911 til Mr. Johan Goldberg i Portland, Oregon U.S.A.

Som det fremgår, så ankommer brevet som der står på bagsiden af brevet den 30. marts 1911, men forbliver uafhentet ”unclaimed”, som der står med stempel på forsiden af brevet, hvorefter en fuldmægtig fra Directory Clerk No. 2, som der står stemplet på bagsiden af brevet, stempler på forsiden af brevet ”Name not in directory”, navnet står ikke i vejviseren / telefonbogen og sender brevet videre til ”ADVERTISER” (som averterer efter Mr. Johan Goldberg som brevet er stilet til), der modtager brevet den 7. april 1911, som der står i stemplet på forsiden af brevet, der igen sender det videre til som det også står stemplet på bagsiden af brevet, til Inquiry Division, ”Undersøgelses Kontoret” hvortil det ankommer den 22. april 1911 for der at forhøre sig om de kan hjælpe. Det sidste stempel er nærmest ulæseligt, men må formode, at de ikke har kunnet hjælpe, hvorefter brevet er returneret tilbage til det danske generalkonsulat i London, den 27. april 1911, der så senere sender det til arkivering i rigsarkivet, hvorfra det bliver solgt i 1971.

Herunder: Kuvertens forside og bagside samt frimærkets forside og bagside med perfinbilledet DG/K.

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk konsulatets prægestempel på bagsiden af brevet hvori der i en cirkel med kongekrone i midten af denne fra venstre nedefra og rundt om mod højre står: CONSULATE GENERAL OF DENMARK. Herunder: AFA-nr. 105 2d. grøn/karmin 1902, for- og bagside perforeret med perfinbilledet DG/K samt prægetrykket som vist på kuverten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afsluttende bemærkning

Hvornår konsulatet så egentligt anskaffer sig sin egen perforator med initialerne DG/K som står for Dansk General Konsulat i London, Consulate of London, i nålesættet, hvilket år, må stå hen i det uvisse, men perfinbilledet kendes afstemplet fra januar 1908 til august 1915, så man må formode, at det var i 1908, men vi det vides ikke.

 

Kilder og dokumentation: Peter Engelbrechts samling Post & Tele museum. v/Erik Jensen, Souschef, Overinspektør.
Med tilladelse: Fr. Nete Engelbrecht vedrørende brev Peter Engelbrechts samling, Post & Tele museum.
Med tilladelse: pr. E-mail af den 15. september 2004 til at citere fra Illustreret Dansk Konversations Leksikon,
Berlingske Forlag, med forespørgelse til Fr. Leis From Hansen, Marketingskoordinator, Berlingske Tidende om tilladelse til at citere fra ovennævnte, med svar igennem hende og tilladelse til dette fra Hr. Joachim Stoltze Malling, også Berlingske Tidende.
Med tilladelse: fra AFA-FORLAGET NORDFRIM v/Erling Daugaard, at henvise til AFA katalogets nummersystem.

Tak
Tak til Per Fauerbo, (Per Fauerbo, navn nævnt i artiklen) og alle ovennævnte kilder. Uden deres tilladelser var denne artikel ikke blevet til.