Dansk Spare-Selskab var et dansk opsparings- og forsikringsselskab, stiftet 1912, som stod for driften af skolesparekasser i årene 1915-1924. Selskabet drev også foreningen A/S Spareuret, som indførte Spareuret som opsparingsform. Selskabet fejrede sit 50-års-jubilæum i 1962.
Dansk Spare-Selskab var akkvisitionsfirma for Det gjensidige Forsikringsselskab “Danmark”. Gennem salg af spareure fremmede man opsparingen og holdt samtidig urenes ejere forsikret.
Litteratur:
Kaj Christensen: “Om Livsforsikring med Spareure”, 1937.
“Dansk Spare-Selskab 50 år”, i Assurandøren, årgang 67 (1962), ss. 717-719.
Dansk Spare-Selskab 1912-1962, 1962.

Kilde: Wikipedia

 

Pengebrev indlagt med 44 Kroner 50 øre, med violet oblat, nummer 640, København 2, påsat 3. stk. Karavelmærker bogtryk, Afa-numre 171, 25 øre blå, perforeret med perfinbillede D 70, DSS, Dansk Spare-Selskab, stilling 4, afstemplet med brotypestempel BRO Vc (Brugsperiode: 01.05. 1929 – 10.08. 1936). Afsendt fra København den 13.6. 1931 med destination Skive Statsbanestation, Skive, med ankomst dertil dagen efter den 14.6.1931 som det fremgår af ankomststempel brotypestempel BRO IId-2) på bagsiden af brevet (se denne) (Brugsperiode: 09.01. 1930 – 13.08. 1934).
Takst: landsporto: Forsendelse af breve i 2 vægtklasse 50 – 250 gr i perioden 1.1. 1927 – 1.7. 1940: 25 øre.
Værdiporto: Tillægsgebyr for værdi- og pengebreve i perioden 1.3. 1921 – 1.7. 1940 indtil 1000 Kr.:  50 øre
Korrekt porto: …………………………………………………………………………………………………………………………………..75 øre

Bagsiden af pengebrevet sikkerheds forseglet med 2 laksegl præget med navnet DANSK SPARE – SELSKAB • KJØBENHAVN. Ankomst Stemplet med brotypestempel BRO IId-2) dato den 14.6.1931. (Brugsperiode: 09.01. 1930 – 13.08. 1934).
Kilder:
Vagn Jensen Danmarks Poststempler.
Danske breve 1851 – 1979 Bind 1: Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.
Dansk Spare-Selskab: Wikipedia, den frie encyklopædi:.

Der gaar daglig mange 25 -Ører forbi Sparekassen!
FORDI! Hvorfor? Fordi SPARE-URET har saaledes løst problemet!

 

ENDVIDERE: Læs venligst teksten.