Og endnu en relation, – de to sidste fremkomne til  “Hvis dette ikke er et nyt perfinbillede, – hvad er så” – her lidt længere nede i denne spalte

 

                                                                                        
Fig. 3. De sidste nye tilkomne Afa-numre perforeret med det nyfundne Perfinbillede DDR, – endnu ikke registreret i noget perfinkatalog med henvisningsnummer under bogstav D. Tilhører Michael Behm. Ontario. Canada.

I relation til titlen ” Hvis dette ikke er et nyt perfinbillede, – hvad er så” – her lidt længere nede i denne spalte.

 så er der dukket endnu et DDR perfinbillede op af samme type som det spørgeren i artiklen har indsendt til redaktionen, blot denne gang perforeret i Afa-Nr. 246, 5 øre vinrød.

Fig. 3. Viste Afa-Nummer 246 perforeret med Perfinbillede DDR. Er ikke registreret i Combi-prislisten under bogstav D.

 

Ser man nøgtern på det, så må der være tale om et nyt perfinbillede, – et perfinbillede der måske gemmer sig blandt de andre perfinbilleder monteret i en flersætsperforators nålesæt, – måske en to-sæts eller en tre-sæts. Det er absolut ikke utænkeligt!

Måske sidder disse to forskellige perfinbilleder side om side perforeret i et af de større frimærkeudgivelser. Det er absolut heller ikke utænkeligt, så hermed en opfordring til jer perfinsamlere, se venligst efter i jeres samlinger! Finder nogen disse to siddende side om side, så er vedkommende meget velkommen til at give en tilbagemelding.

Med venlig hilsen. Redaktionen

 

Til redaktionen!

 • Hvis dette ikke er et nyt perfinbillede, – hvad er så!

 Ser redaktionen det samme som jeg, – når den betragter og sammenligner Fig. 2, det eksisterende og registrerede perfinbillede DDR, med perfinnummer D 20, tilhørende ”Dansk Dampskibsrederiforening” med dette nyfundne perfinbillede DDR, Fig. 1 og Fig. 3, (i øvrigt meget lig ovennævnte perfinnummer D 20 i udseende) perforeret i Afa-Nr. 274, 10 øre violet, 1942-44. Ny Christian X tegning.: de tydelige afvigelser perforeringshullerne imellem i perforeringsbillederne der fremkommer, når man lægger disse to DDR udseende perfinbilleder oven på hinanden?

 • Sådan lyder spørgsmålet fra spørgeren der venligst har udlånt frimærket med perfinbilledet DDR perforeret heri til redaktionen.

 Svar til spørgeren:

 1. Redaktionen har nu haft perfinbilledet (DDR perforeringen) under kraftig lup med efterfølgende konklusion til følge:
 2. Ja, redaktionen ser det samme som spørgeren:
 3. Ja,der er tydelige afvigelser de to perfinbilleder DDR imellem – både i halve millimeter og i hele millimeter. I perforeringshøjden, en ½ mm, og i perforeringslængden, ligeså en ½ mm.
 4. Endnu mere markant, er de tydelige afvigelser i bogstavernes opbygning de to perfinbilleder DDR imellem, – bredden forstås, – hvor det varierer fra: 1 mm, 1½ mm, 1mm, disse imellem.

 Herunder:

 Illustrationerne:

 • Fig. 1: Afa 274, perforeret med spørgerens nyfundne perfinbillede DDR.
 • Fig. 2: Katalogets DDR perfin D 20, her vist i stor størrelse.
 • Fig. 3: Spørgerens DDR perfin, her vist i stor størrelse.

Fig. 2. Afa-numre perforeret med Perfinbillede DDR, Perfinnummer D 20. Alle er de registreret i Combi-prislisten under bogstav D. Tilhører Michael Behm. Ontario. Canada.

 

Et spørgsmål mere fra spørgeren lyder:

Når nu de to perfinbilleder DDR er så ens i udformning, – Ja, på det nærmeste i familie med hinanden (når man ellers ser bort fra de tydelige afvigelser disse to perfinbilleder DDR imellem) – kan det så ikke tænkes? – at de begge hidrører fra en og samme perforator? – eksempelvis fra en to-sætsperforator? – en tre-sæts perforator, måske? – brugt i regi af ”Dansk Dampskibsrederiforening” brugeren af det i forvejen registrerede perfinbillede DDR, perfinnummer D 20?

 1. En anden tanke, og – måske ikke, – så tosset en tanke endda, – det er, – at det i virkeligheden måske blot drejer sig om to separate et-sæts perforatorer med hver sit perfinbillede DDR i nålesættet, hvoraf vi kun kender det nuværende, perfinnummer D 20!
 2. Man må sige, at ovenstående tanker, er meget nærliggende tanker for man må huske på at ”Dansk Dampskibsrederiforening” hvilket navn foreningen bar fra stiftelsen den 17. januar 1884, frem til året 1959, hvor den skiftede navn til ”Danmarks Rederiforening” og senere igen i året 2017, skiftede til det navn rederiet bærer i dag ”Danske Rederier” – allerede den gang, og fremadrettet op gennem tiden, – ikke var noget lille foretagende, og man må formode, at der har været brug for et vist behov for frimærker i dagligdagen til virksomhedens forsendelser.

En opfordring til alle samlere af danske perfiner / Perfins

 Set ud fra ovenstående må det være på sin plads her at komme med en opfordring til alle samlere af danske perforerede frimærker, her specielt fokuseret på dette nyfundne perfinbilledet DDR:

 • Se venligst jeres Afa-numre igennem, især jeres parstykker og striber, om i er besiddelse af sådanne med denne DDR perfin.
 • Det kunne jo være, at man var så heldig, – at man fandt disse to forskellige perfinbilleder DDR sammen i et parstykke.
 • Og hvis nogen er så heldig, – send da venligst en tilbagemelding herom til undertegnede på mailadressen: perfiner.21@gmail.com og meget gerne vedhæftet en fil med en fotokopi af mærkerne: For- og bagside, og meget gerne i farver.
 • Så vil mærket med perfinbilledet DDR, såfremt det måtte ønskes blive bragt her på hjemmesiden ”Naturligvis med kildeangivelse og navns nævnelse”
 • Hvis mærket sendes, og man ikke ønsker navns nævnelse, er diskretion naturligvis en selvfølge.

Med venlig hilsen

Jan Krolak