En ny førstedato / Næsten 10 år tilbage i tiden

Fra Ole Hansen i Valby, inkarneret samler af perfin har jeg modtaget denne kopi af en Perfin Kuvert, et Memorandum (kortfattet skriftlig fremstilling af en sags hovedpunkter).

Og hvad kan kuverten så fortælle os: Jo, for det første fortæller den at den er afsendt fra Den danske Landmandsbank, Hypothek-og Vekselbank i Kjøbenhavn den 21/ 9 – 1881 til en Herr P.L. Trane i Hillerød, og her er det datoen den 21/ 9 – 1881, der er interessant, specielt for perfinsamlere, idet det er en helt ny førstedato, der i forhold til eksisterende førstedato af 01.1891 hermed rykkes næsten 10 år tilbage i tiden, nemlig 9 år og 3 måneder på det gamle kendte perfinbillede L 16, nu perfinbilledet L11.10 registreret med perfinstilling 1, i opslagsværket ”Danske perfiner For den seriøse.
Kuverten er påsat AFA-Nr. 25a 8 øre lysgrå/rød (1.-12 tryk) (oplyst af Ole Hansen) hvilket var landsportoen for breve i 1.vægtklasse 0-250 gr i tidsrummet 1.1.1875 – 1.10. 1902. Vm. II. Kamtakning 14 x 13½.
For de stempel-interesserede er der benyttet følgende stempeltyper:
København K, LAP IVa-8, 9.10.1876 – 22.11.1882.
Frederiksborg, LAP VIIa, 28. 05.1878 – 1.09.1887.
Kilde: Vagn Jensen Danmarks Poststempler.
Af andre kilder er benyttet: AFA, DANMARK Frimærkekatalog 1988 – 89 og Danske breve 1851 – 1979 Bind 1, v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff / Landsporto for breve.

 

Oversigt over Afa-numre fundet perforeret med perfinbilledet Lb, L 11.10

 

Et Memorandum (kortfattet skriftlig fremstilling af en sags hovedpunkter).

 

Bagsiden af kuverten med ankomststemplet Frederiksborg, LAP VIIa, 28. 05.1878 – 1.09.1887.