Nye opdateringer fra Mr. Douglas Cutler, USA

NYT NYT
Så er der igen nye opdateringer, og de bringes her med tilladelse af Mr. Douglas Cutler LM 126, medlem af ”The Perfins Club” i USA, som har sendt redaktionen nye opdateringer til perfinbilledet Malteserkorset perfin-nummer Logo 3, en ny førstedato og en ny stilling 3, perforeret i Afa-Nr. 34, 5 øre grøn, 1884, påsat Helsag (brevkort) Hs1 med påtrykt 5 øre grøn i porto.
Afstemplet med stempel: København / KB / Lapidarstempel: LAP.: IVa-5, 1.11. 1878 – 11.11. 1889.
Afsendt fra Købmagergades Postkontor til Hr. Emil Hagelberg, Tammerfors i Finland 9. december 1888, med ankomst (ankomststemplet) dertil 9 dage efter den 18. 12. 1888, hvilket rykker førstedatoen tilbage fra (03.1892) til ny førstedato (12. 1888).
Takst: Brevkort: Her sendt som Postkort m. svarkort: Landsporto: 10 øre. Periode: 1.10.1888 – 1.1.1919.
Kilder:
Nye opdateringer v/ Mr. Douglas Cutler. USA
Dansk Posthistorisk Håndbog / Poststempler v/ Jan Bendix
Afa Danmarks Frimærkekatalog 2019
Danske Breve 1851-1979 v/Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff
Wikipedia
En stor tak til Mr. Douglas Culter skal lyde her fra redaktionen. Thank you.
Jan Krolak

Identifikationsstreger indtegnet

 

Identifikationsstreger indtegnet

 

Afa-numre og Bypostmærker fundet til dato på det pågældende perfinnummer Logo 3

 

Et lille udsnit

Et lille udsnit markeret med rødt

 

 

 

 

 

 

 

Helsag (brevkort) Hs1 med påtrykt 5 øre grøn i porto. Stempel: Købmagergades Postkontor med København / KB / Lapidarstempel: LAP.: IVa-5, 1.11. 1878 – 11.11. 1889.
Afsendt fra Købmagergades Postkontor til Hr. Emil Hagelberg, Tammerfors i Finland 9. december 1888, med ankomst (ankomststemplet) dertil 9 dage efter den 18. 12. 1888, hvilket rykker førstedatoen tilbage fra (03.1892) til ny førstedato (12. 1888).

 

Bagsiden af Brevkortet / Helsagen Hs1 med en meddelelse fra ”Det forenede Dampskibs Selskab” Udenlandske Spedition.. Kjøbenhavn K. Telegramadresse: KOCK: til Herr. Emil Hagelberg i Hammerfors om, at de i dag pr. Uffo (et dampskib) via Hangø: have afsendt de til Dem fra Herr. H. M. Gehrckens i Hamborg pr. Elisabeth ankomne: EM 2016. 1 Kg. Messingvarer og EM 2017. Kg. Lædervarer.
Hangø, en tosproget havneby på Finlands sydkyst, 130 km vest for Helsinki. Befolkningstallet var på 9.905 ved udgangen af 2004, og heraf var flertallet finsktalende, mens et mindretal på 44,3 % var svensktalende. Kilde: Wikipedia.

 

Har man interesse for at læse historien om “Det Forenede Dampskisselskab A/S, så tryk her/Press here:

Har man interesse for at se billeder etc om “Det Forenede Dampskisselskab A/S, så tryk her/Press here:

God fornøjelse

Jan Krolak. Januar 2020