En lille kavalkade over tre brugere af perfin i Sønderborgområdet
Vi skal da også have lidt perfinstof til de stille stunder, og denne gang har redaktionen rettet blikket mod syd, ned mod Sønderborg området, i første omgang mod de tre herunder nævnte brugere af perfin: Folkebanken for Als og Sundeved A/S. Sønderborg, brugeren af perfinbilledet F.S, perfinnummer F 42, har haft til huse i mange år, ligesom to andre her Handelsbanken i Sønderborg, Sønderborg, brugeren af perfinbilledet HiS, perfinnummer H 39, og ikke at forglemme Sønderborg Bys Sparekasse, brugeren af perfinbilledet S.B.S. perfinnummer S 16, har haft til huse.

Afa-numre fundet til dato på det pågældende perfinnummer

 

Lad os lægge ud med brugeren af perfinbilledet F.S, perfinnummer F 42, Folkebanken for Als og Sundeved A/S. Sønderborg.
Som det fremgår, så er kuverten, en pæn rekommanderet kuvert påsat Afa-Nr. 174, 40 øre grøn, 1927. 1. januar Karavelmærke. Bogtryk, perforeret med perfinbillede F.S. perfinnummer F 42.
Kuverten efterfølgende afstemplet med Brotypestempel: BRO IIb: Brugsperiode: 8.1.1921 – 9.9.1929, og afsendt fra Sønderborg som rekommanderet (anbefalet) brev den 3. 6. 1927 til Nibe og Oplandsbank, Nibe, med ankomst dertil dagen efter som det fremgår af ankomststemplet på bagsiden af kuverten den 4.6. 27. Brotypestempel: BRO IIa: Brugsperiode: 6.11.1912 – 7.1.1930.
Kilde.
Danmarks Poststempler v/ Vagn Jensen
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2019
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix
Takst: Landsporto: For forsendelse af breve i 1. vægtklasse 0 – 50 gr i perioden: 1.1. 1927 – 1.7. 1940: 15 øre.
Rek – gebyr: Periode: 1.4.1926 – 1.7.1940: 25 øre. I alt.: 40 øre

 

Ankomststemplet på bagsiden af kuverten med datoen 4.6. 27. Brotypestempel: BRO IIa: Brugsperiode: 6.11.1912 – 7.1.1930.

 

Læs firmahistorien her: Tryk her:

Lille smule ekstra firmahistorie:

Folkebanken for Als og Sundeved A/S. Sønderborg: Stiftet: 1. juli 1909. Formål: At drive alle i bankfaget forefaldende forretninger, der hviler på et solidt grundlag. Filial i Nordborg. Agenturer i Avnbøl, Augustenborg, Blans, Broager, Broballe, Fynshav, Guderup, Havnbjerg, Hundslev, Hørup, Kajnæs, Lysabild, V, Sottrup. Stevning, Svenstrup, Skovby og Tandslet.  Kilde: Greens Fonds- og Aktier

****************************************

Den næste i rækken i kavalkaden er denne rudekuvert, en pæn rudekuvert (taget i betragtning af den alder)

Afanumre fundet til dato på det pågældende perfinnummer

 

Den næste i rækken i kavalkaden er denne rudekuvert, en pæn rudekuvert (taget i betragtning af den alder), påsat Afa-Nr. 169, 15 øre rød, 1927. 1. januar Karavelmærke. Bogtryk, perforeret med perfinbillede HiS perfinnummer H 39.
Afstemplet med brotypestempel: BRO IId-1: Brugsperiode: 3.10.1929 – 20.7.1932, og afsendt den 18.2.1931 fra Handelsbanken i Sønderborg, Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns Handelsbank. Sønderborg.
Desværre er destinationen ukendt, men af frankeringen fremgår det, at forsendelsen er fremsendt som landsporto. Deraf de 15 øre i porto.
Kilde.
Danmarks Poststempler v/ Vagn Jensen
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2019
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix
Takst: Landsporto: For forsendelse af breve i 1. vægtklasse 0 – 50 gr i perioden: 1.1. 1927 – 1.7. 1940: 15 øre.

 

Hvem yamaica er kan man kun gisne om

 

Læs firmahistorie: Tryk her: Og her:

 

****************************************

 

Den sidste i rækken i kavalkaden

Afanumre fundet til dato på det pågældende perfinnummer

 

Den sidste i rækken i kavalkaden: En pæn firmakuvert, fra Sønderborg af Sønderborg Bys Sparekasse til Herr. Centralbestyrer N. Jørgensen, Sparekassens Kontorsted Østerby / Kegnæs.
Kuverten er som det fremgår påsat Afa-Nr. 203a, 15 øre rød, type II, 1937 – 40. Karaveltype perforeret med perfinbillede S.B.S.. perfinnummer S 16.
Afstemplet med neutralt enkelt maskinstempel med højrevendt liniekliche med 7 bølgelinier 17 mm høje, 1½ mm bølgehøjde, 55 mm bølgelængde: Type B – 1a, og afsendt lokalt i Sønderborg i november måned 1939 som skrevet til Herr. Centralbestyrer N. Jørgensen, Sparekassens Kontorsted Østerby / Kegnæs fra Sønderborg af Sønderborg Bys Sparekasse
Kilde.
Katalog over Neutrale enkelt maskinstempler /v/ Kurt Stokholm / april 1997.
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2019
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix
Takst: Lokalporto: For forsendelse af breve i vægtklasse 50 gr – 250 gr i perioden: 1.4. 1926 – 1.7. 1946: 15 øre.

Læs firmahistorien her: Tryk her: