Et pantebrev med perforeringsaftrykket ”AFLYST”
En ”Perforerings-kuriositet”

3. februar 2020

Forord
Et pantebrev er et juridisk dokument som udstedes i forbindelse med køb af fast ejendom, hvor købers ejendom stilles som sikkerhed for långiver når køber optager lån hvorved långiver bliver panthaver.

*****************************************

Omtalte pantebrev, dets for- og bagside samt udsnit af stempelmærker med informationer om disse her i artiklen fremvises efter tekstdelen, nederst på siden!

*****************************************

Indledning
Som skrevet står: (På bagsiden af pantebrevet): Citat: Nærværende Pantebrev kvitteres herved som fuldstændigt indfriet til Aflysning og Udslettelse af tingbogen. Odense den 4. februar 1938. Underskrevet Alb. Frederiksen. Citat slut.

Som også skrevet står i Pantebrevet: Med (lilla farve): Citat: Indført i Dagbogen for Retskreds Nr. 41, Bogense Købstad m.v. den – 8. FEB 1938. Citat slut.
Efterfølgende stemplet Aflyst med (rød stempelfarve) og behørig underskrift. Sluttelig gennemperforeret to gange med perforeringaftrykket ”AFLYST” bogstaver i storformat.

Og Apropos omkring denne kæmpeperforering perforeringsaftrykket ”AFLYST” perforeret i Pantebreve, som undertegnede ved selvsyn har set mange gange, så er dette perforeringsaftryk perforeret ”på må og få” i disse pantebreve både oppe og nede og det uden hensyntagen til hvor stempelmærkerne er placeret på disse! Denne ”på må og få” perforering ”AFLYST” i Pantebrev etc., fortæller undertegnede, at vi har at gøre med et perforeringsbillede, der ikke hører hjemme under betegnelsen ”Danske perfiner / Firmaperforeringer”. Som jeg beskriver det nederst i sidste afsnit, sidste linie, så hører det under begrebet ”Perforerings-Kuriositet”

Jeg er absolut ikke blind for, at man som perfinsamler også har interesse for at samle på denne form for ”Perorerings-Kuriositeter” som ”AFLYST” for dette er ubestrideligt en perforeringskutositet, ingen tvivl om det, men lige så ubestrideligt, er det, at aflysning og udslettelse af et pantebrev afsluttes med at man gennemperforerer dette som et dokument med som det fremgår af perforeringen ”AFLYST” .

En kommentar, min helt egen opfattelse, så finder jeg det lidt uheldigt at nogen samlere betragter dette perforeringsbillede ”AFLYST” som en selvstændig “perfin” kun til perforering af stempelmærker påsat pantebreve etc., for det er det ikke! For hvis det var det, – hvorfor så ikke også perforere det påsatte stempelmærke på bagsiden af pantebrevet med perforereringsaftrykket ”AFLYST”.

Kort sagt: Det er dokumentet / pantebrevet det drejer sig om, og ikke stempelmærkerne, de sidder der som bevis på at stempelafgiften er betalt. At perforeringen gennemhuller stempelmærkerne ved denne proces ”må tilskrives” som en uheldig stedplacering af perforatoren på pantebrevet ved gennemperforeringen der derved utilsigtet ”på må og få” tilfældigt rammer stempelmærkerne.

Lidt om Kassation
”Kassation” af stempelmærker foregår ved, at hvert enkelt stempelmærke kasseres, dvs. forsynes med en påtegning, (en underskrift) samt en dato der angiver datoen for stemplingen. (Se dette på pantebrevets for- og bagside.)

OBS OBS
Hvis man har interesse derfor: Gå ind på denne hjemmeside tilhørende Palle Holm, Nuuk, Grønland: www.123hjemmeside.dk/palholm 
Gå ind under menuen ”Perfiner” Scroll lidt ned og se: Her kan man ved selvsyn beskue dette perfinbillede ”AFLYST” perforeret i de to ”Pantebreve og i et Skadesløsbrev” perforeret ”på må og få” – alle henover og igennem de påsatte stempelmærker.

Nu vil nogen samlere ”Måske” spørge: Hører denne perforering egentlig til blandt perfiner såsom perfiner perforeret i frimærker, julemærker, jernbanemærker, stempelmærker etc.?
Ja, det er der nogen samlere der mener, – men ser man helt nøgtern på det, så må det være indlysende, at perfiner, – er perfiner perforeret i frimærker etc, – en dengang for mange år siden præventiv måde, at forhindre svind i frimærkebeholdningen

Om dette har forholdt sig på samme måde omkring julemærker, jernbanemærker, stempelmærker etc., dengang for mange år siden, – denne præventive måde, at forhindre svind i julemærke, jernbanemærke, stempelmærke etc., beholdningerne har undertegnede ikke noget belæg for, men mon dog ikke det forholder sig på samme måde som med frimærker. Det vil undertegnede gerne tro.

Et ubestrideligt faktum er, at også disse mærker, julemærker, jernbanemærke og stempelmærke etc., ligesom frimærker er blevet det, er blevet perforeret igennem tiden med firmaers / virksomheders / Offentlige myndigheders perfinbilleder: Initialer, Logo og tal, – de bærer således med rette betegnelsen perfiner på lige linie med perforerede frimærker. Og man må sige til stor glæde for samlere af denne type mærker, i dag, så mange år efter.

Efterskrift
Joh, jeg har skam også et Pantebrev gennem perforeret med perforeringsbilledet ”AFLYST” om end ikke siddende i min hovedsamling, så dog siddende i underafdelingen med det fine navn ”Perfin-Kuriositeter” sammen med andre perforeringsaftryk der kan betegnes som sådanne, såsom:1) Et perforeringsaftryk F.2.R.= D. fra ”Finansministeriets Andet Revisions Departement” 2) Et perforeringsaftryk med navnet ”THOMAS B. THRIGE. ODENSE” 3) Et perforeringsaftryk ”ANNULLERET” henover et stempel i en recept fra Apotheket Trianglen, København Ø.. 4) Og ikke at forglemme det komplette perforeringsaftryk fra Københavns Kommunes ”Check perforator” til dengang, annullering af Deres cheks. Blot for at nævne nogle få andre blandt flere. Alle hører de ind under begrebet ”Perfin-Kuriositeter” Men det hører et andet afsnit til- og historie.

 

Stempelmærket (perforeret) stemplet Odense Amtstue (lilla farve) samt kasseret ved påtegning (underskrift) og dato 30. 4. 37 på forside af pantebrevet Alm. Stempelmærke: Kroneværdi: 1 Krone Udgivelsesår: 1937 Katalog-henvisnings-nummer: 176. Ramme / Baggrundsfarve: Blå. Kroneværdifarve: Sort. Baggrundsdesign: Lodret mønster bestående af prikker – Rhomber – og prikker i parenteser

Stempelmærket (ikke perforeret) stemplet Odense Amtstue (lilla farve) samt kasseret ved påtegning (underskrift) og dato 30. 4. 37 på bagside af pantebrevet Alm. Stempelmærke: Kroneværdi: 1 Krone Udgivelsesår: 1937 Katalog-henvisnings-nummer: 176. Ramme / Baggrundsfarve: Blå. Kroneværdifarve: Sort. Baggrundsdesign: Lodret mønster bestående af prikker – Rhomber – og prikker i parenteser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantebrevets forside med spejlvendt perforering lodret foroven og vandret forneden

 

Pantebrevets bagside med retvendt perforering lodret foroven og vandret forneden