FDF Sparemærke Årg. 1926 fundet perforeret med perfinbilledet P.U.S. Perfinnummer P 37.

Som de fleste perfinsamlere ved, så er det jo ikke hver dag der dukker et ukendt mærke op i den perfine verden perforeret med en i forvejen kendt perfin, perfinbilldet P.U.S. med perfinnummer P 37, hørende til virksomheden Ph. U. Strengberg & Co. A/S. København, men det var faktisk hvad der skete for mig, den dag den 26. oktober 2021, hvor jeg  i en pause fra arbejdet med andet perfinstof, (også en artikel om sparemærker med perforeringer) surfede rundt på nettet, og her iblandt andre viste sparemærker/  sparemærkebøger rent tilfældigt observerede dette tilvenstre viste Sparemærke perforeret med perfinbilledet P.U.S., et Sparemærke: 50 øre i blå / hvid farve påtrykt: Marselisborg-Lejren · F · D · F + I · 9 · 2 · 6 ·

En sådan observation, en sådan nyhed sætter jo tanker igang, her var noget at skrive om til hjemmesiden, og set fra det synspunkt, hvad var mere naturligt end at tage kontakt til FDF- frivilligt Drenge Forbund med en forespørgelse om tilladelse til at benytte mærket i en artikel hvilket skete pr. mail den 26. oktober 2021, hvor jeg kom i kontakt med Hr. Erik Rasmussen, leder af FDF-museet i Jomsborg som ikke kunne se noget problem heri, og gav mig den ønskede tilladelse som efterfølgende resulterede i den første artikel herom lagt ud på nettet den 27. oktober 2021.

Her skal det lige indflettes, at første gang jeg så dette perforerede sparemærke, som det jo vitterligt er, kunne jeg ikke lade være med at tænke på, – om dette perforerede sparemærke, – blot var én enlig Svale perforeret helt for sig selv! – eller én enlig Svale blandt mange i en flok i et ark, alle perforeret med perfinbilledet P.U.S. Dette var min første umiddelbare tank!

Men nej, tanken alene var for ulogisk en tanke, en forkert tanke, så den skød jeg hurtigt fra mig set ud fra den kendsgerning, at mærket som det fremstod jo direkte pegede på, at det havde siddet perforeret sammen med andre mærker perforeret med det samme perfinbillede P.U.S. i et ark baseret på at dette var takket hele vejen rundt. Altså var mærket revet ud af en helhed, et ark, ingen tvivl om det.

Tilbage til mailen af 27. oktober 2021: Endvidere skriver Hr. Erik Rasmussen heri, at det er længe siden at han har haft fat i mærkerne, men vil på sit næste besøg på museet finde mærkerne frem og kigge på dem, og efterfølgende vil give mig et svar.

Svaret

Jeg ved ikke hvordan andre samlere ville have det med at vente på et så spændende svar, især et svar som dette, men jeg var spændt, rigtig spændt, jeg kunne næste ikke vente, men svaret der kom pr. mail den 31. oktober 2021 udløste en sand glæde. Hr. Erik Rasmussen skriver i mailen til undertegnede:

Hej Jan Krolak,

Jeg har i går været på museet for at gennemgå, hvad vi havde af andre sparemærker med Perfins.

Vi har ikke andre mærker med Perfins.

Jeg har vedhæftet et foto af et ark med mærket fra 1926, med både for- og bagside.

Med venlig hilsen

Erik Rasmussen, R. Formand.

 

Og med disse ord og med stor tak til Hr. Erik Rasmussen leder af FDF-museet i Jomsborg for hans imødekommenhed og uvurderlige hjælp har jeg hermed fornøjelsen, herunder at fremvise for samlerne billederne af både for- og bagside af et Helark med Sparemærkerne: 50 øre i blå / hvid farve påtrykt: Marselisborg-Lejren · F · D · F + I · 9 · 2 · 6 · i alt 25. stk., alle perforeret med perfinbillede P.U.S.

God fornøjelse

Jan Krolak

 

FDF- Sparemærker: Forside: Et eksempel på sparemærkeordning, så man kunne spare op til deltagelse på sommeren store oplevelser. Arket indeholdende 25. stk., mærker i alt. Her perforeret med Perfinbilledet P.U.S. Perfinnummer P 37, brugt i regi af virksomheden Ph. U. Strengberg & Co. København. Brugsperiode: 04.1920 – 00. 1926. Sidstnævnte årstal 1926, et nyt sidste registret årstal. Den eksakte dato for ibrugtagningen kendes ikke!

 

FDF- Sparemærker: Bagside: Samme ark som ovenfor, her vist med retvendte såvel som spejlvendte perforeringsbilleder. Årsag: Arket har været foldet ved perforeringen

 

Om Sparemærket

Om selve Sparemærket står der på FDFs hjemmeside under FDFs Visuelle Museum, oversigt følgende beskrevet:

Citat: I forbindelse med lejre har der været forskellige Sparemærkeordninger, så man i sæsonens forløb kunne spare op til deltagelse på sommerens store oplevelser. Citat slut.

Om Perfinbilledet P.U.S.

Om perfinbilledet P.U.S. så blev dette brugt i regi af virksomheden Ph. U. Strengberg & Co. København., et datterselskab oprettet 1912 under Tobaksfabrikken Ph. U. Strengberg & Co´s. Aktieselskab. Jakobstad. Finland.

Formål: Fabrikation af og Handel med Cigarer, Cigaretter og andre Tobaksfabrikater.

Postadresse: Knippelbrosgade 2. København C.

 Kilder:

Viste Sparemærke og Helark af samme bragt med tilladelse af Erik Rasmussen leder af FDF-museet i Jomsborg.

Om Sparemærket: FDFs hjemmeside under FDFs Visuelle Museum, Oversigt.

Greens- Fonds & Aktier.

Wikipedia: Af copyrights / ophavsmæssige grunde kan historien om virksomheden Ph. U. Strengberg & Co´s Aktieselskab. Jakobstad. Finland ikke bringes her i sin helhed, derfor henvises der hertil med dette link: Philip Ulric Strengberg – Wikipedia.

 Efterskrift

Hvem der i sin tid i 1926 perforerede disse ark sparemærker, ja, det kan man kun gisne om for det ved kun vedkommende, der har perforeret disse sparemærker med perfinbilledet P.U.S. – med mindre der er nogen der læser dette og har en viden herom? En ting er helt sikker, det må så absolut være en der har haft adgang til Perforatoren.

En teori: Kan det tænkes, at virksomheden Ph. U. Strengberg & Co. København har været en form for sponsor, forstået på den måde, at denne har købt flere ark af mærket for at støtte Marselisborg- Lejren dengang i 1926, og derefter perforeret disse?