Denne gang indledes der med manden bag firmaet A. Karlson. Frihavnen. Kjøbenhavn, og naturligvis firmaets historie, men af usikkerhed omkring ophavsrettighederne til denne bringes denne ikke her på skrift, og alene af denne grund linkes der derfor i stedet til denne med firmanavnet som link: A. Karlson.

Afa-numre fundet perforeret til dato på det pågældende perfinnummer A 35

 

Endnu et dyk i den perfine arkivsamling bragte denne pragtfulde efterhånden snart 114 år gamle kuvert fra firmaet A. Karlson. Frihavnen. København frem i dagens lys
Kuverten påsat Afa-Nr. 47, 10 øre rød, november 1904 – 05. Christian IX, perforeret med perfinbilledet A.K. perfinnummer A 35.
Afstemplet med brotypestempel: Type: BRO Ia-1. Brugsperiode: 01.07. 1903 – 07.12. 1907.
Afsendt fra Kjøbenhavn den 25.9.06 med destination til A/S Wilh. Løngreens Fabrikker. Odense med ankomst dertil dagen efter den 26.9.06 som det fremgår af ankomststemplet på bagsiden af kuverten. Brotypestempel: BRO Ia-9. Brugsperiode: 3.2. 1904 – 25.5. 1912
Takst: Landsporto: For forsendelse af breve i 1. vægtklasse 0 – 250 gr i perioden: 1.10. 1902 – 1.7. 1919: 10 øre.
Kilde.
Danmarks Poststempler v/ Vagn Jensen
Københavns poststempler v/ Jan Bendix
Afa-numre: Danmarks Frimærkekatalog årgang 2021
Dansk Posthistorisk Håndbog / Posthistorie og takster v/ Jan Bendix


Ankomststemplet på bagsiden af kuverten. Brotypestempel: BRO Ia-9. Brugsperiode: 3.2. 1904 – 25.5. 1912