Historien om Herrekonfektionsfirmaet Carl Holten 

En historie om et firmas storhed og fald – en ganske interessant og spændende historie med mange facetter”en historie som denne gang fra min hånd forbliver uskrevet, – en historie der på glimrende vis af andre forfattere er blevet belyst grundigt, nedfældet på skrift, og efterfølgende lagt ud på deres respektive hjemmesider, – forfatteren Dines Bogøs hjemmeside, og hjemmesiden www.gravsted.dk. 

Dines Bogøs hjemmeside:

www.dobbeltmordet.dk/Perforering  Læs om firmaet Carl Holtens perforeringsbillede C.H. og de historiske oplysninger om datterselskaberne ”English House” og ”Champion”

www.dobbeltmordet.dk/Register:  Om firmaet Carl Holten og familien Holten og dets / Deres historie.

Dines Bogø er også på Facebook: Dobbeltmord på Peter Bangs Vej og i Køge Bugt | Facebook

www.gravsted.dk hjemmeside:

Carl Holten (gravsted.dk)  Mini-biografi om firmaet Carl Holtens grundlægger Carl Christopher Holten med link til dennes søn Hans Holten.

Hans Holten (gravsted.dk) Mini-biografi om Hans Carl Holten Dansk fabrikant med link til dennes søn Preben Holten

Preben Holten (gravsted.dk) Mini-biografi om Hans Carl Preben Holten F. Hans Preben Holten.

 

En stor tak skal lyde herfra til forfatteren Dines Bogø og www.gravsted.dk for deres imødekommenhed.

Redaktionen v / Jan Krolak

 

Omkring rammeforklaringens benævnelser: Se under siderne: 12 – 18. Tryk ind på ”Rammeforklaring” som er at finde oversigten ”Perfiner” i den sorte søjle til venstre her på hjemmesidens forside. ”Nummer 4 fra oven og ned”

 

Afa-numre fundet til dato perforeret med dette pågældende perfinbillede: C.H.
Der skal her gøres samlerne opmærksom på at der forefindes registreringer af andre Afa-numre andre steder perforeret med dette perfinbillede end de her viste hvilket afspejler sig i prisen, derfor prisen på 1,- kr. Jo flere Afa-numre med det pågældende perfinbillede C.H. jo lavere pris.

 

Herunder: To fine perfin postforsendelse fra Herrekonfektionsfabrikken / Fabrik for Herreklæder: Carl Holten, et brev, årgang 1934, sendt lokalt i København og et postkort, årgang 1938, sendt som tryksag til byen Løkken beliggende i Vendsyssel. (Hører til Hjørring Kommune).

Brevet
Brevet er som det fremgår frankeret med Afa-Nr. 202, 10 øre orange, 1933. 1. juli. Bølgelinietype. Stålstik, perforeret med perfinbillede: C.H. Perfinnummer C 27, tilhørende Herrekonfektionsfirmaet Carl Holten Fabrik for Herreklæder. København K. Frederiksborggade 18 – Nørrevold 19.
Afstemplet med TMS Tekst Maskinstempel Nr. 42 / 1 1934. København K.: ”HUSK AT AFMELDE FLYTNING TIL POSTVÆSENET”
Afsendt lokalt i København den 1. november 1934 til Herr Viggo Nielsen S, i København.
Kilder:
Takst: Lokalporto: For forsendelse af breve i perioden: 1.4.1926 – 1.7. 1946. i 1. Vægtklasse 50 gr: 10 øre.
Danske Breve 1851 – 1979, Bind 1, v/ Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.
TMS Danske Tekst Maskinstempler 1924 1997 v/ Jan Bendix. Forlaget SKILLING. Skibby.
Afa: Danmarks Frimærkekatalog 2022

 

Postkortet
Postkortet er som det fremgår frankeret med Afa-Nr. 199, 5 øre grøn, 1933. 1. juli. Bølgelinietype. Stålstik, perforeret med perfinbillede: C.H. Perfinnummer C 27, tilhørende Herrekonfektionsfirmaet Carl Holten Fabrik for Herreklæder. København K. Frederiksborggade 18 – Nørrevold 19
Afstemplet med TMS Tekst Maskinstempel Nr. 38, Kliché 1 / 2 1935-39,41. København K. ”KAMPEN MOD KRÆFTEN STØTTES VED BRUGEN AF STATSTELEGRAFENS FESTBLANKETTER”
Afsendt fra København den 14. september 1938 til Firma Engelsk Beklædnings Magasin i byen Løkken beliggende i Vendsyssel. (Hører til Hjørring Kommune).
Kilder:
Takst: Tryksager: Landsporto: For forsendelse af tryksager i perioden: 1.7.1930 – 1.7. 1940. i 1. Vægtklasse 50 gr: 5 øre.
Danske Breve 1851 – 1979, Bind 1, v/ Jørgen Gotfredsen og Jesper Haff.
TMS Danske Tekst Maskinstempler 1924 1997 v/ Jan Bendix. Forlaget SKILLING. Skibby.
Afa: Danmarks Frimærkekatalog 2022

 

København, den 14 ´Septbr. 38
Bagsiden af tryksagskortet med en besked til kunden: Vi beklager at maatte meddele Dem, at Deres Ordre paa:
1 Habit, Dessin 3809, Fac. 41. St. 80 –
Som skulde have været færdig den 17`ds. Desværre først kan blive færdig til Afsendelse den 20`ds.
Ærbødigst
Carl Holten